Szanowni Państwo

Sukces Kongresu „Zdrowie Polaków” – wielkie zaangażowanie prelegentów i zainteresowanie uczestników – zachęcił nas do stworzenia portalu medycznego o takiej samej nazwie. To platforma służąca do prezentacji osiągnięć polskiej medycyny i wymiany informacji, przeznaczona zarówno dla medyków, jak i pacjentów. Jesteśmy przekonani, że takie spotkania online w jednym miejscu w tak szerokim kręgu będą unikalną szansą prowadzenia dyskusji o obecnym stanie systemu ochrony zdrowia oraz poszukiwania rozwiązań, które – ku zadowoleniu obydwu strony – pomogłyby wznieść ją na wyższy poziom. Na portalu „Zdrowie Polaków” lekarze znajdą więc m.in. najbardziej aktualne doniesienia dotyczące nowatorskich metod leczenia w różnych dziedzinach medycyny i bieżące informacje odnoszące się do możliwości podwyższania swoich kompetencji zawodowych, a pacjenci – szereg kluczowych dla nich wiadomości na temat najnowszych możliwości leczenia różnych schorzeń, a także – czy może przede wszystkim – zapobiegania chorobom. Stawiamy na edukację pacjentów, wierząc, że to najlepszy sposób profilaktyki prozdrowotnej, szansa na poprawę jakości życia milionów Polaków i – co także ważne – zmniejszenie kosztów związanych z leczeniem. 

Wielu ekspertów podczas Kongresu „Zdrowie Polaków” podkreślało, jak ważny jest kontakt specjalistów z pacjentami poprzez media i rzetelny przekaz informacji medycznych. Portal „Zdrowie Polaków”, tworzony we współpracy ze specjalistami różnych dziedzin medycyny,  to nasza odpowiedź na potrzebę rzetelnego informowania pacjentów narażonych na zalew fałszywych informacji pojawiających się w internecie. Na naszej stronie znajdą Państwo wyłącznie merytorycznie poprawne, rzetelne treści przygotowane m.in. w oparciu o wykłady i wystąpienia ekspertów odbywające się w ramach Kongresu „Zdrowie Polaków”. Przypomnę, że idea Kongresu poświęconego zdrowiu Polaków narodziła się w środowisku związanym z Komitetem Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk, Radą Główną Instytutów Badawczych, licznymi uniwersyteckimi zespołami ekspertów i przedstawicielami organizacji pozarządowymi. Przy tworzeniu portalu pragniemy w jak największym stopniu skorzystać z ogromu ich wiedzy oraz doświadczenia. 

Wszystkie te działania mają na celu informować na bieżąco o najważniejszych sprawach związanych ze zdrowiem i zachęcać Polaków do dbania o nie każdego dnia. 

Prof. Henryk Skarżyński