InnowacjeKongres

Medycyna przyszłości

Dawniej medycyna miała charakter intuicyjny, doświadczenie lekarza decydowało o dalszym sposobie leczenia. Następnie praktykowana była medycyna oparta na faktach, potem medycyna personalizowana,…
InnowacjeKongres

Leki z drukarki 3D?

Trwają intensywne badania nad możliwością zastosowania technik druku przestrzennego w technologii farmaceutycznej. Przykładom zastosowania tej metody w wytwarzaniu leków poświęcony był wykład…
Innowacje

Pierwsza perfuzja płuc ex vivo w UCK

To technika, której głównym celem jest zrewitalizowanie pobranych płuc tak, aby nadawały się do przeszczepienia. Cały proces odbywa się poza organizmem dawcy….