System

Przedlaboratoryjny etap badań nabiera znaczenia

Badania laboratoryjne są cennym źródłem informacji, służącym weryfikacji hipotezy diagnostycznej oraz kontroli postępów prowadzonego leczenia i spersonalizowanej profilaktyki schorzeń. Z trzech etapów…
System

Trzeba zgłaszać większą liczbę dawców

Polska transplantologia wymaga szeregu konsekwentnych działań – wskazują eksperci, którzy uczestniczyli w pierwszym spotkaniu okrągłego stołu na temat stanu polskiego systemu opieki…
System

Nowe dane na mapie radiacyjnej kraju

Państwowa Agencja Atomistyki rozwija mapę sytuacji radiacyjnej kraju – na portalu mapowym publikowane są wyniki pomiarów poziomu promieniowania jonizującego trzynastu nowych stacji…