NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

LEKARZCo? Gdzie? Kiedy?

Rozpoczął się XXXV World Congress of Audiology

W Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach rozpoczął się XXXV World Congress of Audiology.

– To jedno z pierwszych osobistych spotkań audiologów, otorynolaryngologów, foniatrów, akustyków i specjalistów dziedzin pokrewnych po pandemicznej przerwie, więc jesteśmy pewni, że to międzynarodowe spotkanie będzie obfitować w nowe pomysły i projekty – mówi prof. Henryk Skarżyński, prezydent tegorocznego Kongresu.

Temu wyjątkowemu wydarzeniu towarzyszy krajowa XV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Łącznie do udziału w tych wydarzeniach naukowych zgłosiło się ponad tysiąc uczestników.  

Światowy kongres i krajowa konferencja rozpoczęły się od sesji operacji pokazowych prof. Henryka Skarżyńskiego z zespołem otochirurgów w Światowym Centrum Słuchu. W ramach tej sesji przewidziano zabiegi operacyjne, jakie wykonuje się u pacjentów z różnego typu zaburzeniami słuchu i z zastosowaniem różnego rodzaju urządzeń wspomagających słyszenie, w tym implantów słuchowych. Prof. Henryk Skarżyński prezentuje m.in. zabiegi operacyjnego wszczepienia implantu ślimakowego przez okienko okrągłe u pacjentów z całkowitą i częściową głuchotą opracowaną przez siebie oryginalną metodą 6 kroków. Wykonuje też pokazowe operacje wszczepienia implantów ucha środkowego oraz na przewodnictwo kostne, a także operacje ucha środkowego takie jak: ossikuloplastyka (operacja naprawcza łańcucha przewodzących dźwięki kosteczek słuchowych zniszczonych przez proces zapalny czy perlaka) i stapedotomia, zabieg polegający na zastąpieniu nieruchomej kosteczki słuchowej (strzemiączka) przez protezkę i stosowany w leczeniu otosklerozy.

Sesja operacji pokazowych prezentująca współczesne możliwości chirurgicznego leczenia zaburzeń słuchu jest podsumowaniem ponad 40- letniej pracy naukowej i klinicznej prof. Henryka Skarżyńskiego oraz nawiązuje do obchodzonych w tym roku w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu rocznic:

30 lat temu, w 1992 r., prof. Henryk Skarżyński  jako pierwszy w Polsce wszczepił implant niesłyszącemu pacjentowi. Ta pionierska operacja stała się pierwszym krokiem w kierunku rozwoju programu leczenia głuchoty w Polsce.

25 lat temu, w 1997 r., prof. Henryk Skarżyński jako pierwszy na świecie przedstawił w Nowym Jorku nowy program rozszerzający ówczesne wskazania do stosowania implantów ślimakowych w leczeniu tylko całkowitej głuchoty, rozpoczął badania i zaczął przeprowadzać regularne operacje u pacjentów z głębokim niedosłuchem pozwalające na zachowanie przedoperacyjnych resztek słuchowych w zakresie niskich częstotliwości po wszczepieniu implantu. Ich wyniki wskazywały na to, iż odpowiednie wszczepienie do ucha wewnętrznego elektrody implantu pozwala na zachowanie istniejących resztek słuchowych zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Wyniki te zostały przedstawione w 2000 r. podczas 5. Europejskiej Konferencji Implantów Ślimakowych u Dzieci w Antwerpii przez prof. Skarżyńskiego i wsp. oraz podczas 4. Kongresu Europejskiej Federacji Towarzystw Oto-Ryno-Laryngologicznych w Berlinie przez dr. Artura Lorensa i wsp. Waga tych doniesień była ogromna. Specjaliści z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu udowodnili bowiem, że podczas implantacji sprawnie funkcjonujący fragment ślimaka nie musi – jak wcześniej podejrzewano – ulec zniszczeniu. Wyniki te pozwalały przypuszczać, że w przyszłości możliwe będzie to, co uważano za nierealne – a mianowicie skuteczne leczenie osób z częściową głuchotą, u których zachowany jest prawidłowy lub socjalnie wydolny słuch w zakresie niskich częstotliwości do 250 Hz, 500 Hz i 1500 Hz.

20 lat temu, w 1990 r., prof. Henryk Skarżyński przeprowadził pierwszą na świecie operację wszczepienia implantu ślimakowego pacjentowi z częściową głuchotą. Wcześniej implanty wszczepiano tylko w przypadkach bardzo głębokiego uszkodzenia słuchu albo całkowitej głuchoty. Osoby mające kłopoty ze słyszeniem i rozumieniem mowy z powodu uszkodzenia tych części ucha wewnętrznego (ślimaka), które odpowiadają za odbiór dźwięków o wysokich częstotliwościach (tzw. częściowa głuchota, ang. partial deafness treatment , PDT), nie miały szans na podobne leczenie. Zgodnie z obowiązującą wiedzą wprowadzenie do ślimaka elektrody implantu mogło spowodować w nim nieodwracalne uszkodzenia i zaburzyć procesy związane ze słyszeniem, za opisanie których prof. Georg Békésy otrzymał w 1961 r. Nagrodę Nobla. Kierując się wynikami badań z lat 1997–2000 wskazującymi, że zachowanie resztek słuchowych po wszczepieniu implantu jest możliwe, prof. Henryk Skarżyński zoperował pacjentkę z częściową głuchotą, stosując opracowaną przez siebie procedurę wprowadzania elektrody przez okienko okrągłe. Operacja w 2002 r. była transmitowana na żywo przez internet do wielu ośrodków na świecie.  Efekty zabiegu były doskonałe. Obecnie tzw. metoda 6 kroków wg Skarżyńskiego jest stosowana w klinikach otochirurgicznych na całym świecie. Tylko w Światowym Centrum Słuchu przeprowadzono dotychczas 9 tys. operacji z zastosowaniem tej procedury.  Program  XXXV World Congress of Audiology jest niezwykle bogaty – w pierwszym dniu mają miejsce warsztaty i sesje naukowe na temat dopasowania implantów, diagnozowania i leczenia coraz częściej diagnozowanych u pacjentów szumów usznych, a także procesów przetwarzania słuchowego oraz centralnych zaburzeń słuchu, skriningu i wczesnego wykrywania niedosłuchu. W organizowanym w Kajetanach i Warszawie Kongresie udział wezmą najwybitniejsi światowi eksperci w dziecinie otolaryngologii, audiologii i foniatrii, m.in. prof. Kurt Stephan, prezydent International Society of Audiology (ISA) – organizatora Kongresu, jeden z najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie audiologii i prekursor w zastosowaniu badań obiektywnych w procesie dopasowania implantu (z Austrii), prof. Olivier Sterkers, światowej sławy chirurg podstawy czaszki (z Francji), prof. Antonio della Volpe, wybitny otochirurg, dyrektor programu implantów ślimakowych u dzieci i wszczepialnych aparatów słuchowych (z Włoch), prof. Manuel Manrique, wybitny otolaryngologi  i otochirurg, a także specjalista w zakresie otoneurologii (z Hiszpanii), prof. James W. Hall, jeden z najwybitniejszych w świecie specjalistów w dziedzinie obiektywnych badań słuchu (z USA) oraz kilkuset innych ekspertów ze wszystkich kontynentów.

Powiązane artykuły
LEKARZWszechstronny lekarz

Retaryfikacja wycen poprawi funkcjonowanie oddziałów neurologicznych

Rozmowa z prof. dr hab. med. Haliną Sienkiewicz-Jarosz, przewodniczącą Krajowej Rady ds. Neurologii przy Ministrze Zdrowia. Pani Profesor, Krajowa Rada ds. Neurologii…
LEKARZInnowacje

Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) a uszkodzenie wątroby

Międzynarodowe badanie wykazało, że osoby żyjące z chorobą neurodegeneracyjną rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) są bardziej narażone na rozwój stłuszczenia wątroby, co sugeruje,…
LEKARZWszechstronny lekarz

Związek między częstotliwością wypróżnień a ogólnym stanem zdrowia

Zespół badawczy kierowany przez Institute for Systems Biology (ISB) przeanalizował dane kliniczne, dotyczące stylu życia i dane multiomiczne (złożonej analizy danych klinicznych)…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *