NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

KongresCo? Gdzie? Kiedy?

4. Kongres Zdrowie Polaków za nami – zapraszamy do internetu!

To było największe interdyscyplinarne spotkanie dotyczące tego roku odnoszące się do najważniejszych problemów ochrony zdrowia i osiągnięć medycyny, mówił prof. Henryk Skarżyński o zorganizowanym już po raz czwarty Kongresie „Zdrowie Polaków” 2022, który odbywał się 17-18 października pod hasłem „Profilaktyka zdrowotna i innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia”.

W ciągu dwóch dni w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach miało miejsce 7 debat, 56 paneli i 50 wykładów. W Kongresie wzięło udział kilkuset wybitnych ekspertów medycyny, ochrony zdrowia, przedstawicieli parlamentu, urzędów centralnych, samorządów, środowisk akademickich (uniwersytetów, uczelni medycznych i niemedycznych), przedstawicieli organizacji pacjenckich i mediów, wielu ich współpracowników oraz bardzo liczna grupa osób zaangażowanych społecznie w organizację i upowszechnianie informacji o Kongresie. Obrady transmitowane można śledzić w internecie na 6 kanałach (https://kongres-zdrowiepolakow.pl/).

Współorganizatorami tegorocznego Kongresu były: Rada Główna Instytutów Badawczych, Komitet Nauk Klinicznych PAN, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Narządów Zmysłów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Fundacja „Po Pierwsze Zdrowie”. Panele przygotowane zostały przez liczne zespoły ekspertów, towarzystwa naukowe, organizacje pozarządowe i organizacje pacjentów.

Znakomitych gości Kongresu powitał jego pomysłodawca i organizator prof. Henryk Skarżyński. – To wyjątkowe interdyscyplinarne spotkanie posłuży opracowaniu kolejnych naszych rekomendacji – mówił na wstępie. – Analizując rozmaite ustawy i wypowiedzi władz centralnych, mogę z satysfakcją powiedzieć, że wiele wcześniejszych uwag i wniosków, które zostały opracowane przez środowisko specjalistów, wpierane przez organizacje pacjentów i towarzystw naukowych, znalazło się w różnych rozporządzeniach, zarządzeniach oraz obowiązujących wytycznych. Zatem praca tak wielu ekspertów nigdy nie poszła w niepamięć, lecz została zauważona. W otwarciu 4. Kongresu „Zdrowie Polaków” bierze udział liczne grono osobistości, dlatego wierzę mocno, że tak będzie i tym razem.

Otwarcie 4. Kongresu „Zdrowie Polaków” rozpoczęło się od odczytania listu prezydenta RP Andrzeja Dudy przez prof. Jarosława Pinkasa, członka Rady ds. Ochrony Zdrowia. W liście tym prezydent podkreślał m.in. , że zdrowie i bezpieczeństwo zdrowotne znacząco umocniły swoje pierwszeństwo w hierarchii wartości cenionych przez Polaków najwyżej. Stwarza to unikalną szansę uzgodnienia i wdrożenia daleko idących zmian dotyczących organizacji i finansowania systemu ochrony zdrowia, usprawnienia współpracy podmiotów publicznych i niepublicznych oraz skutecznej promocji postaw prozdrowotnych.

Dziękując organizatorom, prezydent Andrzej Duda napisał: Szczególnie aktualne wydaje się jego tegoroczne hasło: „Profilaktyka zdrowotna i innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia”. Cieszę się, że w nawiązaniu do niego mogę wspomnieć o niektórych inicjatywach urzędu prezydenckiego. Przedkładając Sejmowi RP inicjatywę ustawodawczą dotyczącą Funduszu Medycznego, wyszedłem z założenia, że istnieją takie cele, których finasowanie powinno być możliwie niezagrożone zmiennymi koniunkturami politycznymi i gospodarczymi. Dzięki Funduszowi Minister Zdrowia zyskał dodatkowe miliardy złotych na wydatki związane z m.in. z profilaktyką zdrowotną, leczeniem chorób nowotworowych i rzadkich oraz cyfryzacją, innowacyjnymi technologiami i nowoczesną infrastrukturą medyczną. Z zadowoleniem obserwuję również rozwój projektu „Zdrowe Życie”, podjętego przez Kancelarię Prezydenta RP we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Aktywów Państwowych, Narodowym Funduszem Zdrowia i PZU S.A. Inicjatywa ta ma zachęcić Polaków do badań przesiewowych i okresowych oraz szczepień. W odwiedzającej polskie miasta Mobilnej Strefie Zdrowia można poddać się podstawowym badaniom, uzyskać porady lekarskie, a także informacje dotyczące zdrowego stylu życia. Jestem przekonany, że przedsięwzięcie to pomoże zmienić nawyki zdrowotne naszych rodaków oraz ocalić zdrowie i życie wielu osób.

Szanowni Państwo, ufam, że zarówno na tym forum, jak i w gronie uznanych autorytetów zasiadających w prezydenckiej Radzie do spraw Ochrony Zdrowia będą powstawać precyzyjne diagnozy problemów polskiego systemu opieki zdrowotnej oraz plany szczegółowych działań służących ich rozwiązaniu. Ze swojej strony niezmiennie deklaruję wolę wsparcia wszelkich rozwiązań, które realnie, trwale i pozytywnie wpłyną na poprawę zdrowia i jakości życia Polaków.

Jak w ubiegłym roku w otwarciu Kongresu „Zdrowie Polaków” uczestniczył prof. Tomasz Grodzki, marszałek Senatu RP, który połączył się ze studiem multimedialnym w Kajetanach w przerwie obrad Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego odbywających się w Senacie RP z okazji 25. rocznicy uchwalenia Konstytucji RP. – Pamiętajmy, że Konstytucja w swoich artykułach dobrze opisuje to, co jest mottem Kongresu. Zdrowie Polaków to nasz największy kapitał i nasza przyszłość. To motto jest tak niezwykłe, jak niezwykła jest ta konferencja. Nie ma w Polsce drugiej takiej mulitidyscyplinarnej konferencji, podczas której omawiane jest całe spektrum problemów dręczących polską ochronę zdrowia – od organizacji po finansowanie, czy wreszcie po tak palące problemy jak psychiatria dziecięca, niska dzietność, która miała wzrosnąć po wprowadzeniu programu 500+, a jak się okazuje – co ze smutkiem należy stwierdzić – jest odwrotnie.

Gratuluję Panu Profesorowi Skarżyńskiemu i dziękuję, że podejmuje trud zgromadzenia tak wielu znamienitych wykładowców. Organizacja tak znakomitego Kongresu w dobie pandemii i popandemicznym jest gigantycznym wyzwaniem, któremu mogą sprostać tylko wybitni organizatorzy. Nie mam wątpliwości, że honorowy patronat Marszałka Senatu RP dla tego wydarzenia jest ze wszech miar właściwym wyborem i cieszę się, że chociaż w ten skromny sposób Senat RP może przyczynić się do niewątpliwego sukcesu tej konferencji.

 Wierzę, że ta konferencja stworzy nowy impuls do czynienia polskiej ochrony zdrowia lepszą, zgodniejszą z oczekiwaniami, choć to zadanie jest trudne jak sprzątanie stajni Augiasza. Wierzę, że dzięki kreatywności, wiedzy i pomysłowości ludzi zajmujących się ochroną zdrowia będziemy w końcu zadowoleni z naszego systemu ochrony zdrowia, a ta konferencja jest na pewno ważnym krokiem w tym kierunku

W uroczystym otwarciu po raz kolejny wziął udział rzecznik praw obywatelskich. Podczas połączenia ze studiem multimedialnym Kongresu dr hab. Marcin Wiącek, prof. UW wymieniał swoje działania na rzecz poprawy ochrony zdrowia Polaków, podkreślając jednocześnie, że Kongres na stałe wpisuje się w kalendarz jako jedno z najważniejszych miejsc debaty o funkcjonowaniu ochrony zdrowia. – Wierzę, że wnioski płynące z tej dyskusji przyczynią się do szybszego rozwiązywania problemów oraz poprawy zdrowia mieszkańców naszego kraju – mówił rzecznik praw obywatelskich.

Mikołaj Pawlak, rzecznik praw dziecka, wspominając pierwszy Kongres „Zdrowie Polaków” odbywający się w Centrum Nauki Kopernik w 2019 roku, złożył podziękowania za pracę przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych, którzy leczyli i wspierali chorych w trudnym czasie pandemii. Podczas otwarcia tegorocznego Kongresu zwracał uwagę na tendencje niekorzystne wpływające na rozwój psychofizyczny dzieci. Jedna z nich jest malejąca aktywność fizyczna. – Wcześniej odciągaliśmy dzieci i młodzież od komputerów, tymczasem przez ostatnie dwa lata mówiliśmy „nie wychodźcie, zostańcie przy komputerach”. Teraz musimy znowu zmienić podejście – podkreślał rzecznik praw dziecka, dodając, że niekorzystne trendy znalazły odbicie w wynikach zleconych przez niego w ub. roku badaniach na temat jakości życia polskich dzieci.

 – Dwie dekady czy nawet dekadę temu dzieci żyły w innym świecie – kontynuował swoją wypowiedź Mikołaj Pawlak, zadając retoryczne pytanie, czy naszym dzieciom potrzebne jest przyspieszenie w życiu codziennym, w tym nieograniczony dostęp do napojów stymulujących. – Z podobnymi problemami i pytaniami będą zmierzali się także eksperci podczas tego Kongresu – mówił. – Za to, że jego tematem jest profilaktyka i edukacja zdrowotna, bardzo serdecznie dziękuję prof. Henrykowi Skarżyńskiemu – zakończył minister Mikołaj Pawlak, wyrażając nadzieję, że cenne wnioski z obrad przyczynią się do tego, że przyszłość najmłodszego pokolenia będzie nie tylko spokojna, lecz także zdrowa.

Łączący się ze studiem multimedialnym Kongresu dr Tomasz Latos, przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia podkreślał, jak ważne jest wskazanie właściwych kierunków działania w zakresie profilaktyki, przekonanie do tego działania społeczeństwa i ich sfinansowanie. – Jeśli postawimy na profilaktykę i promocję zdrowia, będziemy mogli uzyskać lepsze efekty także w innych dziedzinach, również tych związanych z gospodarką – mówił, podkreślając, że dbanie o zdrowie wiąże się m.in. z możliwością dłuższego utrzymania aktywności zawodowej i zmniejszeniem absencji chorobowej oraz że profilaktyka i promocja zdrowia nie są tak drogie jak leczenie. Jednocześnie dr Tomasz Latos zwracał uwagę, iż w ochronie zdrowia postęp jest szybszy, bardziej widoczny niż w innych dziedzinach, prognozując, że sztuczna inteligencja, innowacyjność będą coraz bardziej obecne w medycynie.

 Dr Beata Małecka-Libera, przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia, gratulując prof. Henrykowi Skarżyńskiemu konsekwencji w działaniu na rzecz ochrony zdrowia i organizacji Kongresu, mówiła:

Na temat profilaktyki i edukacji prozdrowotnej rozmawiamy od wielu lat. Co innego jednak mówić, a co innego realizować. W ciągu ostatnich trzech lat świat zmienił się, inne są priorytety w ochronie zdrowia. Wyzwań jest bardzo dużo, jednak pandemia, a teraz także wojna za nasza wschodnią granicą przewartościowały zdrowie publiczne. Pandemia to lekcja, z której powinniśmy wyciągnąć wnioski i zwrócić uwagę na jej konsekwencje. Jedną z nich jest dług zdrowotny w przypadku osób, które na COVID-19 nie chorowały, ale zmagają się z różnymi problemami zdrowotnymi. Ten dług zdrowotny – co przewidują lekarze – będzie towarzyszył nam w przyszłości. Niestety, profilaktyka i wczesna diagnostyka przez ostatnie lata nie spełniła swoich zadań. Osoby, które korzystały z porad lekarskich, zostały zdiagnozowane późno, dlatego śmiertelność tak ostatnio w Polsce wzrosła. Zmiana tej sytuacji to olbrzymie wyzwanie. Uda nam się mu sprostać tylko wtedy, jeśli zaopiekujemy się przebiegiem przewlekłych schorzeń w sposób kompleksowy, zaczniemy od profilaktyki, wczesnej diagnostyki i kompleksowego leczenia pacjentów (…). To wymaga zmiany w podejściu do zapobiegania i edukacji zdrowotnej – mówiła senator Beata Libera-Małecka, podkreślając, że ochrona zdrowia nie powinna koncentrować się tylko na medycynie naprawczej, lecz na tym co można zrobić zanim pojawi się choroba.

 – Napawa mnie optymizmem fakt, że mamy wiele programów profilaktycznych. Jeśli jednak patrzę na ich realizację, jestem zaniepokojona. Mamy program 40 PLUS, który, niestety, wykonany jest w kilku procentach, mamy program Funduszu Medycznego, w którym ważny udział profilaktyki nie jest realizowany, mamy wreszcie Narodowy Program Zdrowia, który choćby ze względu na nazwę powinien być wiodący, a niestety, ze względu m.in. na poziom finansowania jest programem drugorzędnym. Proszę zwrócić na to uwagę, bo od profilaktyki wszystko się zaczyna.

Liczę na to, że wybrzmiałe rekomendacje i wnioski z Kongresu zostaną przełożone na ustawy i rozporządzenia – mówiła senator Beata Małecka-Libera, dodając, że dyskutując o zdrowiu publicznym należy pamiętać nie tylko o zdrowiu fizycznym, lecz także psychicznym.

Piotr Bromber, wiceminister zdrowia przypominał w swoim zdalnym wystąpieniu o perspektywie wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do 7 proc. PKB w 2027 roku (już w przyszłym roku – 6 proc. PKB) oraz inwestowaniu w pracowników ochrony zdrowia poprzez wzrost wynagrodzeń, a także wzmacnianie zawodów medycznych poprzez wprowadzenie nowych regulacji formalno-prawnych. – Zwiększamy liczbę miejsc na kierunkach lekarskich, rośnie też liczba uczelni, która kształci przyszłych lekarzy. W tym roku po raz pierwszy liczba studentów mogących rozpocząć kształcenie na kierunkach lekarskich przekroczyła 10 tys. – mówił wiceminister Piotr Bromber, podkreślając, że w dłuższej perspektywie będzie to wszystko dawało Polakom poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz przypominając, że już teraz w ochronie zdrowia wielką wagę przykłada się do wzmocnienia praw pacjenta i jakości świadczeń. Pacjent ma prawo do swobodnego wyboru placówki medycznej, a placówki medyczne – obowiązek badania opinii pacjentów.  

Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podczas otwarcia mówił m.in.: Udzieliliśmy patronatu honorowego temu wspaniałemu wydarzeniu, a powód jest szczególny, bo profilaktyka i innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia, które stały się mottem tegorocznego Kongresu, są wpisane w strategię Narodowego Funduszu Zdrowia. Pandemia i wojna w Ukrainie, które pochłaniają naszą uwagę, nie zwalniają nas z działań prozdrowotnych.

Narodowy Fundusz Zdrowia – zaznaczał jego prezes – nie jest tylko płatnikiem, ale prowadzi szeroko zakrojone działania profilaktyczne – podkreślał, wymieniając liczne programy realizowane przez NFZ. – Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że przy mnogości programów borykamy się z problemem braku chęci korzystania z oferty profilaktyki, również oferty narodowego płatnika – dodał prezes Filip Nowak, zachęcając uczestników Kongresu, aby wspólnie zastanowili się, co zrobić, aby mieszkańcy naszego kraju także w tych trudnych czasach nie zapominali o profilaktyce i nie zgłaszali się do lekarza wtedy, gdy jest już za późno.

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest instytucją współpracującą z systemem opieki profilaktycznej nad pracownikami – mówiła z kolei prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. – Jako prezes ZUS, zajmującego się wypłatą świadczeń kompensujących utratę dochodu w wyniku niezdolności do pracy, dostrzegam w profilaktyce zdrowia ogromny potencjał ograniczania wydatków na te świadczenia. Upowszechnienie profilaktyki ogranicza takie zjawiska jak absencja chorobowa w pracy, liczba wypadków przy pracy i częstotliwość zachorowań na choroby zawodowe (…) Myślę, że profilaktyka jest   inwestycją, podsumowała swoje wystąpienie prof. Gertruda Uścińska.

W uroczystym otwarciu wzięli udział przedstawiciele świata nauki. Prof. Romuald Zabielski, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk podkreślał, że motto tegorocznego kongresu jest mu szczególnie bliskie. – Jako nauczyciel akademicki zajmuję się przygotowaniem przyszłych lekarzy weterynarii do nowoczesnego rozumienia ochrony zdrowia publicznego poprzez wprowadzenie szeregu działań w produkcji zwierzęcej mających na celu ochronę człowieka przed chorobami odzwierzęcymi, ograniczenie negatywnego wpływu produkcji zwierzęcej na środowisko przyrodnicze, w tym zmniejszenie środków nieobojętnych dla środowiska, np. antybiotyków – mówił, przypominając, że podobne działania są zgodne z koncepcją One Health, według której środowisko przyrodnicze człowieka, razem ze światem roślinnym i zwierzęcym, oraz zdrowie populacji ludzkiej pozostają w ścisłym sprzężeniu zwrotnym.

Prof. Michał Kleiber, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO podczas swojego wystąpienia przytaczał argumenty przemawiające za tym, że sektor zdrowia publicznego jest bardzo ważny w czasach, w których stoimy wobec tak wielu wyzwań, zarówno w Polsce, jak i na świecie. – Bezpieczeństwo, migracje ludności, ochrona środowiska naturalnego i klimatu to problemy bardzo ważne, ośmielę się jednak powiedzieć, że tematyka ochrony zdrowia jest jednym z najważniejszych wyzwań – mówił prof. Michał Kleiber. – To właśnie dzięki zdrowiu publicznemu mamy bowiem szansę stawiać czoła innym wyzwaniom. Często mówimy, że to sytuacja ekonomiczna w kraju przesądza o tym, jak może być skonstruowany system ochrony zdrowia, ale rzadko mówimy o tym, że sytuacja ekonomiczna zależy właśnie od systemu ochrony zdrowia. Gdyby w krajach Unii Europejskiej nastąpiła zasadnicza poprawa ochrony zdrowia, to mielibyśmy korzyści na poziomie jednej czwartej budżetu tych krajów – mówił prof. Michał Kleiber.

Podczas uroczystego otwarcia Kongresu głos zabrali także przedstawiciele zawodów medycznych.

 – Widzę ogromną determinację Pana Profesora, doceniam jego zaangażowanie, konsekwencję i skuteczność. W ciągu ostatnich czterech lat powstała bowiem platforma, będąca krokiem do tego, abyśmy mogli wprowadzać w systemie ochrony zdrowia dobre zmiany – mówił podczas swojego wystąpienia dr Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. – Zgromadzeni goście, szeroka tematyka, interdyscyplinarność i już tradycja tego Kongresu sprawiają, że wnioski z niego będą szeroko rozkolportowane. Dyskusje to pierwszy krok do tego, aby zmieniać system ochrony zdrowia – konkludował.

Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych podczas swojego wystąpienia zwracała uwagę, że kadry medyczne, w tym środowisko pielęgniarskie, muszą nadążać za innowacyjnością i ponosić swoje kwalifikacje. – Ważne jest, aby wraz ze zdobywaniem coraz wyższych kwalifikacji wykorzystywać dla dobra pacjenta kompetencje nabyte zarówno podczas kształcenia przeddyplomowego jak i podyplomowego – mówiła Zofia Małas, proponując, aby do rozmów o profilaktyce i innowacjach dodać jeszcze koordynację, którą uważa za słabe ogniwo w systemie ochrony zdrowia.

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej przypominała z kolei w swoim wystąpieniu, że jednym z ważnych kroków w zakresie profilaktyki było wdrożenie w aptekach programu szczepień przeciwko COVID-19 i przeciwko grypie, co – jak podkreślała – zostało bardzo dobrze przyjęte przez pacjentów. W aptekach zostało zaszczepione ponad 2 miliony osób przeciwko COVID-19. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska apelowała o włączenie w realizację programów profilaktycznych licznej grupy farmaceutów, którzy – na co zwracała szczególną uwagę – są darzeni przez pacjentów wielkim zaufaniem. Wykorzystajmy nasz potencjał, zachęcała.

Dr Andrzej Mądrala, członek Rady Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, gratulując prof. Henrykowi Skarzyńskiemu i Radzie Programowej udanej organizacji Kongresu, podkreślał, że inwestowanie w profilaktykę, a tym samym w społeczeństwo, zapewni  pracowników aktywnych  w swoich zawodach. – Ważne jest, aby decydenci zrozumieli, że nie można patrzeć oddzielnie na bezpieczeństwo zdrowotne oraz gospodarkę. Z dyskusji o państwie i jego rozwoju nie da się usunąć człowieka, który występuje często w różnych rolach, studenta, eksperta, rzemieślnika, ale czasem też pacjenta – przypominał dr Andrzej Mądrala, podkreślając, że im dłużej każdy z pracowników będzie pozostawał zdrowy, tym lepsze to będzie dla finansów publicznych i gospodarki. Dzięki inwestycji w profilaktykę i innowacje zachowamy bezpieczeństwo zdrowotne obywateli, a to przełoży się na sprawne funkcjonowanie i rozwój naszego państwa – podsumował swoje wystąpienie.

– Udział w Kongresie jest okazją do realizacji celów statutowych Fundacji Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, jakim jest promowanie polskich osiągnięć na polu przedsiębiorczości i nauki – mówił z kolei Krzysztof Przybył, prezes Zarządu Fundacji. Odnosząc się do programu obrad przypomniał on, że obecnie Polacy słabo oceniają swój stan zdrowia (średnio na 55 punktów w skali 100). Przed pandemią ten wskaźnik wynosił 62 punkty. – W świetle tych danych ważne, jest aby pacjent znał możliwości leczenia, ale także wagę profilaktyki i brał w niej aktywny udział. Wszyscy zasługujemy na życie dobrej jakości –  konkludował prezes Krzysztof Przybył, wyrażając jednocześnie przekonanie, że dzięki dostępowi do nowoczesnych technologii sytuacja w ochronie zdrowia może ulec poprawie.

Uroczyste otwarcie zakończyło odczytanie listu od wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, w którym napisał m.in.: Skuteczna troska o zdrowie publiczne wymaga koordynacji działań we wszystkich zdrowie społecznego i gospodarczego w wymiarze zarówno państwowym, jak i globalnym. Kongres, w którym uczestniczą specjaliści z tak wielu różnych dziedzin, to wyjątkowa okazja do dialogu. Synergia ich wysokich kompetencji oraz różnych punktów widzenia na zagadnienia opieki zdrowotnej w Polsce, daje szansę na uzgodnienie koncepcji, które staną się ważnym głosem w procesie podejmowania decyzji co do strategii i działań służących udoskonaleniu obowiązujących obecnie rozwiązań. (…) Kongres jest też sposobnością do prezentacji wyników najnowszych odkryć naukowych, a także innowacji technologicznych i osiągnięć organizacyjnych.

Jednymi z najważniejszych punktów programu Kongresu były debaty plenarne, podczas których omawiano m.in. czynniki mające istotny wpływ na zdrowie Polaków. O tym, jak ważne są programy profilaktyczne, badania kontrolne oraz wczesne wykrywanie chorób, w tym tych najgroźniejszych, podkreślano m.in. podczas debaty poświęconej projektowi „Zdrowie życie”, który honorowym patronatem objęła Para Prezydencka. Program ten zakłada m.in. bezpłatne specjalistyczne badania i konsultacje w Mobilnych Strefach Zdrowia, edukację zdrowotną oraz promocję profilaktyki. Rozpoczętą podczas ubiegłorocznego Kongresu dyskusję o ważnej roli samorządów w profilaktyce i ochronie zdrowia kontynuowano podczas debaty „Edukacja zdrowotna w profilaktyce chorób” z udziałem przedstawicieli samorządów. Kontynuacją ubiegłorocznej dyskusji była także debata „Jak optymalnie kształcić w zawodach medycznych” z udziałem rektorów największych polskich uniwersytetów medycznych jak i przedstawicieli uczelni, które od niedawna kształcą kadry medyczne. Czy kształcenie medyków powinno mieć charakter ogólnoakademicki czy praktyczny? Jaka powinna być baza kliniczna, ażeby przyszli lekarze mogli zdobywać doświadczenie przy łóżku chorego? To tylko niektóre z pytań, na które próbowano odpowiedzieć podczas debaty.

„Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w medycynie i ochronie zdrowia” to z kolei tytuł debaty z udziałem rektorów uczelni niemedycznych. Jak wynikało z debaty w medycynie i systemie ochrony zdrowia znaczenia nabierają dziedziny z pozoru odległe, takie jak pedagogika, psychologia, ekonomia czy zarządzenie. Pomiędzy uczelniami medycznymi i niemedycznymi konieczna jest więc stała współpraca. Bliskie międzyuczelniane kontakty oraz wspólnie wypracowane innowacyjne rozwiązania mogą znacznie usprawnić opiekę nad pacjentem.

Niezależnie od bolączek systemu ochrony zdrowia postęp w medycynie jest ogromny – eksperci uczestniczący w kolejnych edycjach Kongresu powtarzali to wielokrotnie. Okazją do rozmowy na temat przełomowych metod, które w ciągu ostatnich 30 lat zmieniły leczenie niektórych chorób była w tym roku m.in. debata z udziałem rzecznika praw pacjenta i organizacji pozarządowych, m.in. działających na rzecz terapii pacjentów onkologicznych, diabetyków, chorych na Alzheimera, pacjentów w śpiączce.

Na zdrowie człowieka ogromny wpływ ma dieta. Dlatego z entuzjazmem uczestników spotkała się debata „Instytuty badawcze na rzecz zdrowej żywności”, podczas której można było usłyszeć wiele dobrych wiadomości – z dyskusji ekspertów wynikało, że warzywa i owoce, w hodowli których stosuje się wiele środków chemicznych, m.in. pestycydów, nie są niebezpieczne dla zdrowia, hodowane są odmiany roślin, których owoce można nazwać superfood, bo zawierają wyjątkowo wysoki procent cennych dla zdrowia składników, mamy coraz lepsze jakościowo pieczywo, a w sklepach można kupić wieprzowinę, która – dzięki pracy naukowców z Instytutu Biotechnologii i Przemysłu Rolno-Spożywczego – PIB – zawiera zmniejszoną ilość tłuszczu, jest więc mniej kaloryczna i zdrowsza.

Podobnie jak w poprzednich latach jedną z debat poświęcono roli mediów w edukacji i profilaktyce zdrowotnej. Dziennikarze z radia, telewizji, prasy ogólnopolskiej i branżowej oraz portali internetowych próbowali sprecyzować, jak najlepiej zachęcić osoby zdrowe do profilaktyki i przekonać, że nie są niezniszczalni. Czy bazować wyłącznie na przekazie pozytywnym, czy też pokazywać dobitnie, jak poważne i niebezpieczne mogą być konsekwencje zaniedbań w profilaktyce. Cierpliwie tłumaczyć czy popadać w alarmistyczny ton albo nawet straszyć? W toku tej debaty nie udało się znaleźć jednego skutecznego sposobu przekazu zachęcającego do profilaktyki, dziennikarze wymienili jednak swoje poglądy i doświadczenia, dzięki którym będą być może mogli skuteczniej kształtować myślenie odbiorców o ich własnym zdrowiu. Jednocześnie dyskutowali o innym dziennikarskim wyzwaniu, jakim jest walka z fałszywymi, wprowadzającymi pacjentów w błąd informacjami, jakie pojawiają się wciąż zbyt często, zwłaszcza na portach społecznościowych.

Kongres „Zdrowie Polaków”, który jest forum wymiany poglądów i doświadczeń, przeznaczony jest nie tylko dla ekspertów. Kolejne panele i wykłady stanowią cenne źródło wiedzy także dla osób mających problemy ze zdrowiem oraz osób, które chcą takim problemom zapobiec. Oprócz specjalistycznych dyskusji i wątków dotyczących zmian organizacyjno-systemowych czy zmian w finansowaniu ochrony zdrowia, eksperci poruszali także tematy bliskie każdemu, kto chce wiedzieć, co obecnie stanowi zagrożenie dla zdrowia. Mówiono więc m.in. o chorobie postcovidowej i lekooporności po COVID-19, o epidemii, za którą obecnie uznaje się otyłość, także wśród dzieci, i choroby cywilizacyjne, coraz częściej występującemu stłuszczeniu wątroby, bezsenności i zaburzeniach psychicznych i innych. Wiele tematów było sfokusowanych na profilaktykę i wczesne wykrywanie najcięższych chorób, w tym nowotworowych – odrębny panel został poświęcony roli pierwiastków śladowych w zapobieganiu takim chorobom.

W epoce internetu i łatwego dostępu do wiedzy liczy się rzetelność informacji. Panele dyskusyjne i wykłady ekspertów w ramach Kongresu „Zdrowie Polaków” stanowią bogate źródło takich wiadomości – o najnowszych trendach w profilaktyce, metodach diagnozowania i leczenia rozmaitych chorób można dowiedzieć się od najwybitniejszych w Polsce ekspertów. Wystarczy kliknąć na stronę https://kongres-zdrowiepolakow.pl/

Powiązane artykuły
Kongres

Aplikacje mobilne w zarządzaniu diagnostyką i terapią szumów usznych

Szumy uszne są dolegliwością przewlekłą i bardzo zmienną – podatną na różnorodne czynniki: środowiskowe, biologiczne, psychologiczne. Aplikacje mobilne w zarządzaniu diagnostyką i…
Kongres

Przez żołądek do mózgu, czyli jak poprawić pamięć

Nutraceutyki to substancje czynne biologicznie, które łączą w sobie wartości odżywcze oraz aktywność farmakologiczną. Zaliczamy do nich między innymi żywność funkcjonalną, wyizolowane…
Kongres

Zdrowie psychiczne to zdrowie publiczne

Ostatnie lata, związane z coraz większym wpływem na życie człowieka cyfrowych technik komunikacji, sztucznej inteligencji, wieloaspektowych doświadczeń wynikających z pandemii COIVID-19, unaoczniają,…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *