NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

InnowacjeWszechstronny lekarz

ASCO: Osiągnięcia w onkologii w 2016

W 2016 roku zarejestrowano 8 nowych terapii i przedstawiono 12 nowych zastosowań dotychczas istniejących terapii dla więcej niż 12 rodzajów nowotworów – wynika z raportu ASCO (American Society of Clinical Oncology)podsumowującego osiągnięcia w dziedzinie onkologii w ubiegłym roku.

W 2016 roku zaobserwowano rozkwit immunoterapii (anty-PD-1, anty-PD-L1), która przyniosła korzyści w leczeniu chorych na raka płuca, nerki, pęcherza, głowy i szyi, chłoniaka Hodgkina, a zachęcające wyniki obserwowano dla raka jajnika, raka Merkla, glejaka wielopostaciowego. Celem dalszego rozwoju immunoterapii jest poszukiwanie czynników determinujących skuteczność, standaryzację ich oceny oraz łączenie immunoterapii z innymi metodami leczenia.

Kolejne istotne doniesienia dotyczyły medycyny precyzyjnej z wykorzystaniem terapii ukierunkowanych molekularnie, które zastosowano w raku płuca, piersi, nerki i nowotworach hematologicznych (terapia ukierunkowana na gen FLT3 w ostrej białaczce szpikowej, leki z grupy koniugatów ADC w ostrej białaczce limfoblastycznej, nowe inhibitory ALK w raku płuca, przeciwciała monoklonalne w szpiczaku mnogim, inhibitory cyklinozależnych kinaz w rau piersi, inhibitory wielokinazowe w raku nerki, inhibitory PARP w raku jajnika).

Oprócz poszukiwania nowych cząsteczek, podjęto próby kojarzenia terapii (radioterapia i chemioterapia w glejaku wielopostaciowym, dodatkowe przeszczepienie szpiku w nerwiaku zarodkowym), modyfikacji dotychczasowych schematów leczenia (dołączenie kapecytabiny do gemcytabiny w leczeniu uzupełniającym raka trzustki, wprowadzenie skutecznego sposobu transportu stosowanych leków w białaczkach, dobór preparatów i czasu trwania hormonalnego leczenia uzupełniającego raka piersi).

W wątpliwość poddano niektóre metody leczenia z uwagi na gorsze wyniki leczenia (laparoskopowa resekcja raka odbytnicy).Analizowano wpływ lokalizacji guza na rokowanie i skuteczność terapii (rak jelita grubego).

W dziedzinie diagnostyki interesującą metodą okazało się badanie wolnego DNA we krwi – czyli tzw. płynna biopsja, która umożliwia ocenę ilości krążącego we krwi nowotworowego DNA, genotypu i zachodzących w nim zmian zgodnych ze zmianami zachodzącymi w guzie (badanie mutacji T790M genu EGFR w raku płuca) oraz może selekcjonować grupę pacjentów z większym ryzykiem nawrotu choroby (rak jelita grubego).
Istotnym elementem rozwoju była analiza genomu w celu poszukiwania mutacji kluczowych dla rozwoju nowotworu, które mogą być wykorzystywane w strategiach leczniczych i zapobiegawczych (np. mutacja genu RAD51 C i D w raku jajnika, mutacja genu BRCA 1 i 2, CDKN2A w raku trzustki) oraz potrzeba poradnictwa genetycznego.

Z podjętych działań prewencyjnych wymieniono zastosowanie witaminy B3 celem zmniejszenia ryzyka występowania raka skóry, szerzenie wiedzy dotyczącej szczepionek zmniejszających zachorowalność na nowotwory (szczepionka przeciwko HVP) oraz analizę powodów niskiej zgłaszalności na badania przesiewowe.
W raporcie określono cele jakimi są wydłużenie przeżycia u chorych na raka, jak również poprawa ich komfortu fizycznego, psychicznego i emocjonalnego.

Dzięki nowoczesnym technologiom zadbano o edukację pacjentów, aktywnie włączano ich w proces leczenia i kontroli choroby, podejmowania decyzji terapeutycznych, angażowano w monitorowanie i wczesne zgłaszanie działań niepożądanych terapii, co poprawiało jakość życia zależną od choroby. Wprowadzone programy z udziałem koordynatorów procesu leczenia poprawiły poziom opieki medycznej.

Prowadzono działania ułatwiające dostęp do informacji o badaniach klinicznych i powiększano bazy danych pacjentów. Aby realizować stawiane cele podkreślano potrzebę dbałości o racjonalną politykę prawną i finansową.

źródło: Onkoserwis, ascopubs.org

Powiązane artykuły
Co? Gdzie? Kiedy?Innowacje

Gliwice: Narodowy Instytut Onkologii w innowacyjnym projekcie unijnym

Pracownia Endoskopii Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach jest jednym z 14 realizatorów innowacyjnego projektu HoloSurge, którego celem jest wdrożenie multimodalnego narzędzia holograficznego…
LEKARZWszechstronny lekarz

Ćwiczenia – nowa klasa leków w kardiomiopatii przerostowej

American College of Cardiology (ACC) i American Heart Association (AHA) właśnie opublikowały nowe wytyczne kliniczne dotyczące skutecznego postępowania u pacjentów, u których…
LEKARZInnowacje

Amerykanie na tropie duplikowania się komórek nowotworowych

Naukowcy z Johns Hopkins Medicine (Baltimor, USA) twierdzą, że nakreślili szlak molekularny, który może odpowiadać za niebezpieczną ścieżkę wielokrotnego powielania ich genomu,…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter