NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Wszechstronny lekarz

Kompleksowe zmiany w leczeniu raka jelita grubego

W projekcie nowej listy refundacyjnej z dnia 23 czerwca znalazły się nowe terapie dla chorych na raka jelita grubego, a także zwiększył się zakres leczenia w pierwszej linii. To tym większy powód do radości, ze dotychczasowy program lekowy dla pacjentów z rakiem jelita grubego w Polsce nie nadążał za międzynarodowymi standardami, był nieefektywny kosztowo, a w rezultacie nieskuteczny.

Chorzy na raka jelita grubego będą mogli być leczeni na poziomie europejskim, a nowoczesne terapie będą dostępne nie tylko na najbardziej zaawansowanych etapach choroby przerzutowej fot. archiwum

„Na uznanie zasługuje decyzja o podjęciu kompleksowych zmian w programie, o które przez lata zabiegali zarówno pacjenci jak i klinicyści. W szczególności pragniemy podziękować Wiceministrowi Zdrowia, Markowi Tombarkiewiczowi, który wysłuchał potrzeb pacjentów i podjął się zadania poukładania programu lekowego zgodnie ze standardami opracowanymi przez polskich ekspertów – komentuje Krystyna Wechmann, Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych od kilku lat aktywnie działa na rzecz poprawy jakości życia chorych zmagających się z nowotworem jelita grubego. Oprócz popularyzacji wiedzy na temat metod profilaktyki, diagnostyki i samego leczenia udziela wsparcia bezpośrednio pacjentom i ich rodzinom. Czując się odpowiedzialną za swoich podopiecznych aktywnie działa także na rzecz zmian systemowych, m.in. poszerzenia dostępu do terapii czy poprawy zgłaszalności na badania przesiewowe. Należy podkreślić ogromną rolę i współpracę wszystkich organizacji pacjentów, w szczególności, Stowarzyszenia POL-ILKO oraz Fundacji Gramy Dalej i jej lidera św. pamięci Krzysztofa Tronczyńskiego, który do końca nie stracił nadziei, że polscy pacjenci będą mogli być leczeni na poziomie europejskim, a nowoczesne terapie będą dostępne nie tylko na najbardziej zaawansowanych etapach choroby przerzutowej. Dzięki wspólnym wysiłkom wszystkim zaangażowanych osób rozwiązanie problemu pacjentów z rakiem jelita grubego stało się jednym z priorytetów także dla resortu zdrowia – podkreśla Szymon Chrostowski, były Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

Obecnie niezmiernie ważną kwestią dla pacjentów w całym kraju jest, by program lekowy zaczął jak najszybciej funkcjonować w praktyce, a co za tym idzie, rozpoczęcie procedur  kontraktowania świadczeniodawców przez NFZ. Pacjenci z nadzieją czekają bowiem na możliwość włączenia leczenia – komentuje Beata Ambroziewicz, Wiceprezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

Każdego dnia z powodu nowotworu jelita grubego umiera w Polsce aż 28 osób. Z danych Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że liczba zachorowań na nowotwory złośliwe jelita grubego w Polsce wynosi co roku 17 tysięcy. Polska odnotowuje najwyższą dynamikę liczby zachorowań na raka jelita grubego w całej Europie. Oznacza to, że skala zachorowalności i niestety umieralności z powodu nowotworu jelita grubego nieustannie wykazuje tendencję wzrostową. Liczba zgonów u pacjentów w szczególności mężczyzn, jest o wiele wyższa, niż w krajach Europy Zachodniej i Północnej, gdzie współczynnik umieralności na ten typ nowotworu od wielu lat ma tendencję malejącą.

O ile rokowanie chorych z rozpoznaniem raka jelita grubego wolno ale systematycznie poprawia się w ciągu ostatnich lat w wielu krajach, to w Polsce trendy te są znacznie opóźnione. 5-letnie względne przeżycie osiąga prawie 65% chorych w krajach o wysokich dochodach, takich jak Australia, Kanada, USA i kilku krajach europejskich, ale mniej niż 50% chorych osiąga je w krajach o niskich dochodach. W Polsce wśród pacjentów, u których zdiagnozowano raka jelita grubego w latach 2000-2002 1-roczne wskaźniki przeżyć wynosiły 70,1% u mężczyzn i 68,6% u kobiet. Natomiast przeżycia 5-letnie wśród pacjentów z nowotworami jelita grubego w ciągu pierwszej dekady XXI wzrosły: u mężczyzn z 43,3% do 47,6%, natomiast u kobiet z 44,1% do 49%. Przyczyny tego zjawiska mogą być różnorodne, od późnego zgłaszania się pacjentów do lekarza, czy problemów organizacyjnych, po brak dostępu do skutecznych terapii.

Powiązane artykuły
LEKARZWszechstronny lekarz

Nowoczesne kierunki diagnostyki głosu. Wskaźniki neurofizjologiczne

Głos jest złożonym zjawiskiem, a mechanizm jego wytwarzania wymaga współdziałania ze sobą wielu elementów. Mięśnie krtani są tylko jednym z elementów potrzebnych…
LEKARZWszechstronny lekarz

Ćwiczenia – nowa klasa leków w kardiomiopatii przerostowej

American College of Cardiology (ACC) i American Heart Association (AHA) właśnie opublikowały nowe wytyczne kliniczne dotyczące skutecznego postępowania u pacjentów, u których…
LEKARZWszechstronny lekarz

Szpiczak to coraz częściej choroba przewlekła

Dzięki nowym lekom i schematom leczenia dla coraz większej liczby pacjentów szpiczak plazmocytowy staje się chorobą przewlekłą. Warunkiem jest jednak wczesne zdiagnozowanie,…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter