NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Wszechstronny lekarz

Kompleksowe zmiany w leczeniu raka jelita grubego

W projekcie nowej listy refundacyjnej z dnia 23 czerwca znalazły się nowe terapie dla chorych na raka jelita grubego, a także zwiększył się zakres leczenia w pierwszej linii. To tym większy powód do radości, ze dotychczasowy program lekowy dla pacjentów z rakiem jelita grubego w Polsce nie nadążał za międzynarodowymi standardami, był nieefektywny kosztowo, a w rezultacie nieskuteczny.

Chorzy na raka jelita grubego będą mogli być leczeni na poziomie europejskim, a nowoczesne terapie będą dostępne nie tylko na najbardziej zaawansowanych etapach choroby przerzutowej fot. archiwum

„Na uznanie zasługuje decyzja o podjęciu kompleksowych zmian w programie, o które przez lata zabiegali zarówno pacjenci jak i klinicyści. W szczególności pragniemy podziękować Wiceministrowi Zdrowia, Markowi Tombarkiewiczowi, który wysłuchał potrzeb pacjentów i podjął się zadania poukładania programu lekowego zgodnie ze standardami opracowanymi przez polskich ekspertów – komentuje Krystyna Wechmann, Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych od kilku lat aktywnie działa na rzecz poprawy jakości życia chorych zmagających się z nowotworem jelita grubego. Oprócz popularyzacji wiedzy na temat metod profilaktyki, diagnostyki i samego leczenia udziela wsparcia bezpośrednio pacjentom i ich rodzinom. Czując się odpowiedzialną za swoich podopiecznych aktywnie działa także na rzecz zmian systemowych, m.in. poszerzenia dostępu do terapii czy poprawy zgłaszalności na badania przesiewowe. Należy podkreślić ogromną rolę i współpracę wszystkich organizacji pacjentów, w szczególności, Stowarzyszenia POL-ILKO oraz Fundacji Gramy Dalej i jej lidera św. pamięci Krzysztofa Tronczyńskiego, który do końca nie stracił nadziei, że polscy pacjenci będą mogli być leczeni na poziomie europejskim, a nowoczesne terapie będą dostępne nie tylko na najbardziej zaawansowanych etapach choroby przerzutowej. Dzięki wspólnym wysiłkom wszystkim zaangażowanych osób rozwiązanie problemu pacjentów z rakiem jelita grubego stało się jednym z priorytetów także dla resortu zdrowia – podkreśla Szymon Chrostowski, były Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

Obecnie niezmiernie ważną kwestią dla pacjentów w całym kraju jest, by program lekowy zaczął jak najszybciej funkcjonować w praktyce, a co za tym idzie, rozpoczęcie procedur  kontraktowania świadczeniodawców przez NFZ. Pacjenci z nadzieją czekają bowiem na możliwość włączenia leczenia – komentuje Beata Ambroziewicz, Wiceprezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

Każdego dnia z powodu nowotworu jelita grubego umiera w Polsce aż 28 osób. Z danych Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że liczba zachorowań na nowotwory złośliwe jelita grubego w Polsce wynosi co roku 17 tysięcy. Polska odnotowuje najwyższą dynamikę liczby zachorowań na raka jelita grubego w całej Europie. Oznacza to, że skala zachorowalności i niestety umieralności z powodu nowotworu jelita grubego nieustannie wykazuje tendencję wzrostową. Liczba zgonów u pacjentów w szczególności mężczyzn, jest o wiele wyższa, niż w krajach Europy Zachodniej i Północnej, gdzie współczynnik umieralności na ten typ nowotworu od wielu lat ma tendencję malejącą.

O ile rokowanie chorych z rozpoznaniem raka jelita grubego wolno ale systematycznie poprawia się w ciągu ostatnich lat w wielu krajach, to w Polsce trendy te są znacznie opóźnione. 5-letnie względne przeżycie osiąga prawie 65% chorych w krajach o wysokich dochodach, takich jak Australia, Kanada, USA i kilku krajach europejskich, ale mniej niż 50% chorych osiąga je w krajach o niskich dochodach. W Polsce wśród pacjentów, u których zdiagnozowano raka jelita grubego w latach 2000-2002 1-roczne wskaźniki przeżyć wynosiły 70,1% u mężczyzn i 68,6% u kobiet. Natomiast przeżycia 5-letnie wśród pacjentów z nowotworami jelita grubego w ciągu pierwszej dekady XXI wzrosły: u mężczyzn z 43,3% do 47,6%, natomiast u kobiet z 44,1% do 49%. Przyczyny tego zjawiska mogą być różnorodne, od późnego zgłaszania się pacjentów do lekarza, czy problemów organizacyjnych, po brak dostępu do skutecznych terapii.

Powiązane artykuły
KongresWszechstronny lekarz

Szybka diagnostyka kluczowa w chorobach neurologicznych u dzieci

Choroby neurologiczne, do których zaliczamy m.in. udar mózgu, choroby neurometaboliczne oraz padaczkę, to jeden z głównych problemów zdrowotnych na świecie. Dotyczą one…
Wszechstronny lekarz

Badanie EEG i VEEG – pierwszy krok do diagnostyki padaczki

Tylko w Polsce z padaczką (epilepsją) zmaga się według szacunków ok. 400 tys. osób. Rozpoznanie tej choroby wymaga od specjalisty ogromnej wiedzy…
Wszechstronny lekarz

Podskórny system defibrylujący w profilaktyce nagłego zgonu sercowego

Każdego roku liczba pacjentów leczonych z wykorzystaniem podskórnych systemów defibrylujących w Polsce niemal się podwaja. Wyniki rejestrowane w polskich ośrodkach nie odbiegają…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter