NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Co? Gdzie? Kiedy?

Konieczna wcześniejsza diagnoza migotania przedsionków

Nowe dane wskazują na dużą częstość występowania udarów mózgu u chorych z bezobjawowym migotaniem przedsionków. Konieczne wydaje się wdrożenie programów przesiewowych, które umożliwią wczesne przeprowadzenie diagnostyki i zapewnienie odpowiedniego leczenia przeciwzakrzepowego.

Chorzy na MP, u których nie wykryto choroby, obarczeni są ryzykiem udaru mózgu, mogącym doprowadzić do niepełnosprawności, zmiany stylu życia, a nawet zgonu. fot. pixabay

Firma Boehringer Ingelheim ogłosiła wyniki badania GLORIA™-AF, w którym wykazano, że prawdopodobieństwo udaru mózgu w wywiadzie przed postawieniem rozpoznania migotania przedsionków (MP) u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków, u których nie obserwuje się objawów lub objawy są skąpe, jest wyższe niż w przypadku objawowych chorych na MP. Może to wynikać z faktu, że diagnostyka u bezobjawowych pacjentów z MP trwa dłużej.

„Chorzy na MP, u których nie wykryto choroby, obarczeni są ryzykiem udaru mózgu, mogącym doprowadzić do niepełnosprawności, zmiany stylu życia, a nawet zgonu. Wyniki badania GLORIA™-AF podkreślają istniejącą w obszarze zdrowia publicznego potrzebę wprowadzenia programów przesiewowych w kierunku wykrywania migotania przedsionków obejmujących populacje osób obarczonych wysokim ryzykiem, aby możliwe było wczesne przeprowadzenie diagnostyki i zapewnienie odpowiedniego leczenia przeciwzakrzepowego, a także podjęcie kroków w odniesieniu do czynników ryzyka w celu ograniczenia ryzyka udaru mózgu i zgonu związanego z MP” – stwierdził Dr Steffen Christow, kardiolog i kierownik laboratorium elektrofizjologii w szpitalu Ingolstadt GmbH w Niemczech.

W analizie cząstkowej wyników globalnego programu rejestrowego GLORIA™-AF, jednego z największych badań obserwacyjnych, w ramach którego zbierane są dane z rzeczywistej praktyki lekarskiej dotyczące bezpieczeństwa, skuteczności i wyników długoterminowego stosowania leków przeciwzakrzepowych u chorych na MP, porównano cechy 6011 pacjentów z MP z Europy Zachodniej. U 4119 (69%) chorych odnotowano występowanie niewielu objawów lub ich brak, a 1892 (31%) pacjentów zgłosiło występowanie objawów w czasie rozpoznania. W przypadku chorych bezobjawowych prawdopodobieństwo udaru mózgu w wywiadzie było dwukrotnie wyższe (14,7% w por. z 6,0%)1.

Prof. Jörg Kreuzer, wiceprezes ds. medycznych z obszaru terapeutycznego chorób układu sercowo-naczyniowego w firmie Boehringer Ingelheim, zapowiedział, że w kolejnych analizach uwzględnione zostaną dane z dwuletniego okresu obserwacji uzyskane u około 5000 pacjentów przyjmujących dabigatran w ramach rutynowej praktyki klinicznej na całym świecie.

Migotanie przedsionków jest najczęstszą utrzymującą się arytmią serca na świecie, a oczekuje się, że liczba przypadków w najbliższych latach wzrośnie. Ogółem chorzy z rozpoznaniem MP obarczeni są pięciokrotnie wyższym ryzykiem udaru mózgu, do którego dochodzi w sytuacji, gdy zakrzep blokuje naczynie krwionośne w mózgu. Każdego roku do udaru mózgu związanego z MP dochodzi u trzech milionów pacjentów.

Opcje leczenia przeciwzakrzepowego obejmują antagonistów witaminy K (ang. vitamin K antagonist, VKA), takich jak warfaryna, a także nowszą grupę leków, doustne leki przeciwzakrzepowe niebędące antagonistą witaminy K (ang. non-vitamin K oral anticoagulant, NOAC), na przykład dabigatran. Był to pierwszy lek z grupy NOAC dopuszczony do stosowania w profilaktyce udaru mózgu u chorych na MP, co stanowiło istotny postęp w terapii przeciwzakrzepowej. Dabigatran jest jedynym lekiem z grupy NOAC, w przypadku którego ogólnie dostępny jest zarejestrowany czynnik odwracający działanie przeciwzakrzepowe, idarucyzumab stosowania doustnych leków przeciwzakrzepowych w profilaktyce udaru mózgu związanego z niezastawkowym MP w rutynowej praktyce klinicznej. Rejestr pozwala na ocenę zwyczajów lekarzy w zakresie przepisywania leków chorym na MP, a także czynników, na których opierają się ich decyzje dotyczące przepisywania leków. W ramach badania zbierane są długoterminowe dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności różnych leków przeciwzakrzepowych, w tym warfaryny, ASA (aspiryny) oraz NOAC w profilaktyce udarów mózgu u chorych na MP, a także wyników leczenia uzyskanych u pacjentów.

Do rejestru włączonych zostanie maksymalnie 56 000 pacjentów z nowo rozpoznanym MP, obarczonych ryzykiem udaru mózgu, z nawet 2200 ośrodków w niemal 50 krajach. Dotąd włączono ponad 38 000 chorych. Realizację II fazy badania GLORIA™-AF rozpoczęto po zarejestrowaniu w listopadzie 2011 r. w Stanach Zjednoczonych pierwszego leku z grupy NOAC, dabigatranu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
https://www.gloria-af.com/public/about.html

Powiązane artykuły
LEKARZCo? Gdzie? Kiedy?

Najnowsze osiągnięcia nauki i medycyny w otolaryngologii

Już niebawem w Nashville w stanie Tennessee (USA) podczas dorocznego spotkania AAO-HNSF 2023 & OTO Experience, które odbędzie się w dniach 30…
LEKARZCo? Gdzie? Kiedy?

Opieka neurologiczna w Polsce

Gdzie jest i dokąd zmierza polska neurologia? Jakie są jej największe sukcesy i jakie wyzwania stawia przed nią przyszłość? Na te pytania…
Co? Gdzie? Kiedy?LEKARZ

Święto polskiej neurologii

Dziś – 15 września 2023 roku – na Zamku Królewskim w Warszawie rozpoczął się Kongres Jubileuszowy Polskiej Neurologii, podczas którego Polskie Towarzystwo…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter