NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Wszechstronny lekarz

Mierzenie ciśnienia – pierwszy krok do walki z nadciśnieniem

Nadciśnienie tętnicze powoduje rocznie około 9,4 mln zgonów na świecie. Jest też najsilniejszym czynnikiem ryzyka zgonu oraz ryzyka wystąpienia zawału serca, udaru mózgu czy chorób nerek. W Polsce nadciśnienie tętnicze jest diagnozowane u około 35 – 40% osób powyżej 18 roku życia. Tym samym problem ten dotyczy od 10 do 12,5 mln dorosłych Polaków. Niestety, wciąż tylko mniej niż połowa z nich wie o swojej chorobie.

Kryteria rozpoznawania nadciśnienia tętniczego definiuje prof. Maciej Banach z Zakładu Nadciśnienia Tętniczego, Katedry Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: „O nadciśnieniu tętniczym mówimy, kiedy średnie wartości ciśnienia tętniczego, wyliczone z co najmniej dwóch pomiarów dokonanych podczas co najmniej dwóch różnych wizyt u lekarza, są równe lub przekraczają wartość 140 mmHg dla ciśnienia skurczowego i/lub 90 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego”.

„Skuteczną walkę z nadciśnieniem tętniczym możemy rozpocząć dopiero wtedy, gdy nadciśnienie tętnicze jest rozpoznane – podkreśla prof. Piotr Jankowski z Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński. – Dlatego tak ważne jest, aby dokonywać regularnych pomiarów ciśnienia krwi, czyli dać sobie szansę na wczesne wykrycie choroby i rozpoczęcie leczenia, a tym samym obniżyć ryzyko wystąpienia groźnych powikłań sercowo-naczyniowych takich jak udar mózgu czy zawał serca – dodaje prof. Jankowski.

„May Measurement Month 2017 – Maj Miesiącem Mierzenia ciśnienia tętniczego krwi 2017 (MMM17)” jest kampanią edukacyjno-profilaktyczną, w którą zaangażowało się około 100 krajów na całym świecie z zamiarem przebadania 25 mln ludzi, w tym od 50 tys. do 250 tys. Polaków. Prof. nadzw. dr hab. n. med. Jacek Jóźwiak, Krajowy Koordynator badania MMM17 w Polsce o wadze problemów związanych z nadciśnieniem tętniczym mówi wprost: „W skali światowej nadciśnienie tętnicze to jedna z głównych przyczyn zawałów serca, udarów mózgu i chorób nerek, a więc schorzeń, które prowadzą do inwalidztwa oraz zgonów. Przyczyny podwyższonego ciśnienia tętniczego są w dużym stopniu związane ze zidentyfikowanymi środowiskowymi czynnikami ryzyka, takimi jak: nadwaga i otyłość, nadmierne spożycie soli kuchennej i alkoholu oraz brak regularnej aktywności fizycznej. Pomimo prostej metody pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, a także ogólnej dostępności szeregu leków przeciwnadciśnieniowych, dane światowe pokazują, że mniej niż połowa osób z podwyższonym ciśnieniem tętniczym w ogóle wie o swojej chorobie, a wśród osób leczonych na nadciśnienie tętnicze, mniej niż jedna trzecia osiąga aktualnie zalecane cele terapeutyczne” – dodaje prof. Jóźwiak

Organizatorom kampanii MMM17 przyświecają bardzo jasne cele.
Po pierwsze zwrócenie uwagi na potrzebę zwiększenia przesiewowych pomiarów ciśnienia tętniczego krwi, a tym samym rozpoznanie i leczenie nadciśnienia tętniczego u przebadanych osób, u których podwyższone ciśnienie wymaga interwencji zgodnie z aktualnymi wytycznymi.
Po drugie wykorzystanie danych na temat nieleczonego nadciśnienia tętniczego do kształtowania właściwej polityki zdrowotnej w tym zakresie.

W grupie wysokiego ryzyka są mężczyźni w wieku powyżej 55 lat i kobiety powyżej 65 lat, osoby palące papierosy, osoby z podwyższonymi parametrami profilu lipidowego/cholesterolowego (dyslipidemia), osoby z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej (cukrzyca) lub przewlekłymi chorobami nerek, a także osoby z otyłością czy dodatnim wywiadem rodzinnym w zakresie chorób sercowo-naczyniowych.

May Measurement Month 2017 – Maj Miesiącem Mierzenia ciśnienia tętniczego krwi 2017 (MMM17)
Kampania MMM17 to globalne przedsięwzięcie mające na celu podniesienie świadomości pacjentów w zakresie zagrożeń, jakie niesie ze sobą nadciśnienie tętnicze. Organizatorami badania MMM17 są Międzynarodowe Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego oraz Światowa Liga Nadciśnienia Tętniczego. W Polsce pomiary ciśnienia tętniczego będą prowadzone w całym kraju w kilku tysiącach placówek medycznych, w tym we wszystkich placówkach Medicover oraz aptekach biorących udział w kampanii MMM17.

W badaniu MMM17 obserwacją zostaną objęte osoby dorosłe, u których ciśnienie tętnicze nie było mierzone w przeciągu ostatniego roku oraz które zgodzą się zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi oraz częstość akcji serca i udzielić odpowiedzi na kilka pytań dotyczących ich podstawowych danych demograficznych oraz sytuacji zdrowotnej. Wszystkie gromadzone dane będą miały charakter anonimowy. Lekarze, pielęgniarki oraz farmaceuci zaangażowani w projekt będą przesyłać zebrane wyniki drogą elektroniczną poprzez specjalnie zaprojektowaną aplikację (APP MMM17) do centralnej, światowej bazy danych.

Badani pacjenci, których wynik pomiaru ciśnienia będzie wskazywał na rozpoznanie nadciśnienia tętniczego, otrzymają pisemną poradę z zaleceniami dotyczącymi dalszych działań, np. zmiany diety i stylu życia. W ten sposób twórcy kampanii chcą podnieść świadomość o zagrożeniach wynikających z nadciśnienia tętniczego i zapobiegać postępowi choroby.

Do badania MMM17 mogą włączyć się lekarze, pielęgniarki oraz farmaceuci. Warunkiem udziału w kampanii MMM17 jest zarejestrowanie się na stronie www.mmm17.pl.

Powiązane artykuły
LEKARZWszechstronny lekarz

Objawy SM są we krwi na wiele lat przed wystąpieniem objawów

– Wyobraźmy sobie, że moglibyśmy zdiagnozować stwardnienie rozsiane, zanim niektórzy pacjenci dotrą do kliniki – powiedział dr Stephen Hauser, dyrektor Uniwersytetu Kalifornijskiego…
Wszechstronny lekarzLEKARZ

Niedobór kwaśnej lipazy lizosomalnej (LAL)

To choroba rzadka o postępującym charakterze, która może prowadzić do istotnych problemów zdrowotnych, a nieleczona skończyć się zgonem jeszcze przed 6. miesiącem…
LEKARZWszechstronny lekarz

Ultrarzadka choroba Fabry’ego

Choroba Fabry’ego uszkadza mózg i serce. Niespecyficzność objawów sprawia, że pacjenci czekają na diagnozę nawet kilkanaście lat. Symptomami są m.in. przeszywający ból…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter