NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Wszechstronny lekarz

Nagrody za oryginalny dorobek wręczone

Mateusz Śpiewak z Instytutu Kardiologii w Aninie został laureatem Nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Nagrodą Prezesów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego uhonorowano Andrzeja Nowakowskiego z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.

Dr Andrzej Nowakowski i Markus Baltzer prezes Bayer fot. materiały prasowe

Dr Mateusz Śpiewak i Markus Baltzer prezes Bayer. fot. materiały prasowe

Te prestiżowe nagrody, przyznawane za oryginalny dorobek naukowy lub nowatorskie rozwiązania wdrożeniowe, są szczególnie cenione w środowisku medycznym, świadcząc o najwyższym poziomie naukowym i profesjonalnym laureatów. Nagrody wręczono w ubiegłym tygodniu podczas gali w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Laureat Nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – dr hab. Mateusz Śpiewak jest adiunktem w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kard. Wyszyńskiego w Warszawie – pracuje w Pracowni Rezonansu Magnetycznego Zakładu Radiologii.  Tytuł jego pracy doktorskiej to „Ocena wpływu izolowanej niedomykalności płucnej oraz niedomykalności płucnej z towarzyszącym zwężeniem drogi odpływu prawej komory na wielkość i funkcję prawej komory w badaniu rezonansu magnetycznego serca u pacjentów po korekcji całkowitej tetralogii Fallota“, a habilitacyjnej – „Zastosowanie badania rezonansu magnetycznego serca w ocenie wskazań do wymiany zastawki płucnej“.

Pierwszy raz stałem na scenie Filharmonii Narodowej 11 lat temu, jako absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Fakt, że jestem tu ponownie, dowodzi tego, że wszystko jest możliwe” – powiedział laureat odbierając nagrodę.

Laureat Nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego – dr Andrzej Nowakowski związany jest z II Oddziałem Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w Lublinie.  Tytułem jego pracy doktorskiej było „Badanie ekspresji genu YB-1 w prawidłowym jajniku i nowotworach jajnika ludzkiego“. Bogaty dorobek naukowy laureata obejmuje m.in. doświadczenia zdobywane w Wojskowym Instytucie Medycznym, John Hopkins University w Baltimore, nowojorskim Albert Einstein College of Medicine.

Zajmuję się profilaktyką raka szyjki macicy i mam nadzieję, że ta nagroda przyczyni się do większej popularyzacji tego zagadnienia, dzięki czemu więcej kobiet będzie pamiętało o badaniach profilaktycznych” – powiedział laureat.

Każda z nagród wręczana raz w roku lekarzowi wyłonionemu w drodze konkursu, który – pomimo młodego wieku – odniósł już znaczące sukcesy, nierzadko również na arenie międzynarodowej. Nagrody promują wybitnych polskich badaczy, którzy w innowacyjny sposób łączą wiedzę naukową z praktyką, honorując ich dorobek naukowy i unikalność badawczą, jak również ich postawę wobec pacjentów. W skład kapituł obydwu nagród wchodzą najwybitniejsze autorytety w dziedzinie kardiologii i ginekologii, w tym prezesi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Obok dużego prestiżu, nagrody mają również wymiar finansowy (ponad 22000 PLN każda). Ich fundatorem od lat jest firma Bayer.

Nagroda, przyznana przez niezależne kapituły w tajnym głosowaniu, stanowi często wstęp do wielkiej kariery naukowej. Dotychczas przyznano nagrody kilkudziesięciu wybitnym polskim specjalistom z ośrodków medycznych i badawczych w całym kraju. Dotychczasowi laureaci należą do czołówki naukowej w swoich dziedzinach: są członkami polskiego elitarnego środowiska kardiologicznego i ginekologicznego, pełniąc wysokie funkcje również w europejskich towarzystwach naukowych. Laureaci publikują w najlepszych czasopismach medycznych świata, takich jak Lancet, New England Journal of Medicine, Journal of Hypertension, Biology of Reproduction, Fertility and Sterility.

Powiązane artykuły
KongresWszechstronny lekarz

Szybka diagnostyka kluczowa w chorobach neurologicznych u dzieci

Choroby neurologiczne, do których zaliczamy m.in. udar mózgu, choroby neurometaboliczne oraz padaczkę, to jeden z głównych problemów zdrowotnych na świecie. Dotyczą one…
Wszechstronny lekarz

Badanie EEG i VEEG – pierwszy krok do diagnostyki padaczki

Tylko w Polsce z padaczką (epilepsją) zmaga się według szacunków ok. 400 tys. osób. Rozpoznanie tej choroby wymaga od specjalisty ogromnej wiedzy…
Wszechstronny lekarz

Podskórny system defibrylujący w profilaktyce nagłego zgonu sercowego

Każdego roku liczba pacjentów leczonych z wykorzystaniem podskórnych systemów defibrylujących w Polsce niemal się podwaja. Wyniki rejestrowane w polskich ośrodkach nie odbiegają…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter