NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Co? Gdzie? Kiedy?

Naukowiec WUM z Nagrodą Prezesa Rady Ministrów

Dr hab. Mariusz Tomaniak z I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM otrzymał prestiżową nagrodę Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowe i najlepszą rozprawę habilitacyjną w dziedzinie nauk medycznych. Specjalista z WUM został doceniony za znaczący wkład w toczącą się dyskusję na temat indywidualizacji terapii przeciwpłytkowej u pacjentów po rewaskularyzacji przezskórnej oraz olbrzymią wartość praktyczną przeprowadzonych badań.

Analizy dr. hab. Mariusza Tomaniaka wykazały m.in., że wśród chorych z zawałem serca skrócenie rekomendowanego obecnie leczenia złożonego z dwóch leków przeciwpłytkowych i kontynuacja terapii pojedynczym silnie hamującym płytki krwi lekiem (tikagrelorem), zamiast kwasem acetylosalicylowym (aspiryną), pozwala istotnie zmniejszyć ryzyko groźnych powikłań krwotocznych. Jednocześnie nie zwiększa ryzyka powikłań zakrzepowych (w stencie). Badania te rzucają nowe światło na możliwości optymalizacji terapii w wyselekcjonowanej grupie pacjentów o podwyższonym ryzyku powikłań krwotocznych i niedokrwiennych.

Jest to o tyle ważny temat, że pomimo istotnego postępu w kardiologii, każdego roku dziesiątki tysięcy pacjentów w Polsce umiera z powodu choroby niedokrwiennej serca (ChNS), w tym zawału serca. Podstawę leczenia zawału stanowi implantacja stentu do tętnicy wieńcowej (przezskórna interwencja wieńcowa, PCI) oraz leczenie przeciwpłytkowe, które zapobiega wykrzepianiu krwi w stencie i ponownemu zawałowi. Takie leczenie wiąże się jednak równocześnie ze zwiększonym ryzykiem krwawień, zwłaszcza w przypadku pacjentów w podeszłym wieku, z chorobą nerek, z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Korzyści płynące z zaproponowanego nowego schematu leczenia widoczne były również wśród pacjentów poddawanych najbardziej skomplikowanym interwencjom np. zwężenia zlokalizowane w rozgałęzieniach tętnic wieńcowych, przewlekle niedrożne tętnice, zwężenia pnia lewej tętnicy wieńcowej.
Uzyskane obserwacje wykazały także, że wśród chorych w wieku podeszłym (powyżej 75 lat) stwierdzono niższą częstość zakrzepicy w stencie w grupie stosującą nową strategie leczenia (terapia pojedyncza tikagrelorem), w porównaniu do grupy referencyjnej, przy jednocześnie granicznie zwiększonym ryzyku wystąpienia krwawień. Co więcej, redukcja ryzyka względnego krwawień podczas stosowania takiego schematu leczenia przeciwpłytkowego była nawet większa wśród pacjentów z nieprawidłową funkcją nerek.
Otrzymane wyniki pozwalają na zmodyfikowanie aktualnych schematów terapii przeciwpłytkowej po PCI, poprawę bezpieczeństwa leczenia i w konsekwencji zmniejszenie liczby pacjentów, którzy giną z powodu zawału serca lub powikłań jego leczenia.

Nagrodzone przez premiera osiągnięcie naukowe obejmuje cykl siedmiu prac zatytułowany „Nowe strategie farmakoterapii przeciwpłytkowej po zabiegach przezskórnych interwencji wieńcowych w populacji chorych o wysokim ryzyku powikłań niedokrwiennych i krwotocznych.” Dr hab. Mariusz Tomaniak podjął tę problematykę we współpracy z ośrodkami zagranicznymi i krajowymi.

Prace autorstwa dr. hab. Mariusza Tomaniaka zostały opublikowane w wiodących międzynarodowych czasopismach kardiologicznych, m. in. Journal of the American Medical Association (JAMA) Cardiology, Clinical Research in Cardiology, EuroIntervention.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów przyznawane są za wyróżniające się rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia w zakresie działalności naukowej. W tym roku otrzymały je 43 osoby.

Powiązane artykuły
KongresAktualnościCo? Gdzie? Kiedy?

Rozpoczął się COP28 - światowy szczyt klimatyczny w Dubaju

Według Copernicus Climate Change Service rok 2023 był najcieplejszym rokiem od 125 tysięcy lat. 30 listopada 2023 prezydencję COP oficjalnie przeszła w…
LEKARZCo? Gdzie? Kiedy?

Ucho 2023: Problemy Otorynolaryngologii Dziecięcej

Od niedzieli 19 listopada w Kajetanach pod Warszawą trwa XLVI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa UCHO2023 – Problemy Otorynolaryngologii Dziecięcej w codziennej praktyce. „Co…
LEKARZCo? Gdzie? Kiedy?

Złoty Skalpel 2023: nagrodzono najlepszych!

Serce rośnie, kiedy widzi się, jak polscy innowatorzy zmieniają oblicze medycyny. Ich odkrycia i praca to ogromna szansa i nadzieja na skuteczniejsze…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *