NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

LEKARZCo? Gdzie? Kiedy?

Powstanie Centrum Naukowo-Szkoleniowe Opieki Senioralnej

Polska zdecydowanie odstaje od największych krajów Europy i Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o zapewnienie dostępność w stacjonarnych domach opieki. To, co planuje zrobić w najbliższym czasie Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji wpisuje się w realizację nowej polityki senioralnej w Polsce.

Mówiła o tym podczas zakończonego niedawno 2. Kongresu „Nauka dla Społeczeństwa” dr hab. Agnieszka Neumann-Podczaska, prof. UMP, dyrektor naczelna NRGRiR. – Jesteśmy powołani mocą zarządzenia Prezesa Rady Ministrów jako ciało doradcze w obszarze międzyresortowego zespołu ds. wypracowania polityki senioralnej w Polsce. To jest pierwsza taka sytuacja w Polsce, kiedy do dyskusji o polityce senioralnej zasiadają wszystkie najważniejsze ministerstwa w kraju – podkreśliła. – Będziemy mocno kreować podejście międzyresortowe. Musimy przestać patrzeć na seniorów jednoresortowo, przez pryzmat NFZ czy Ministerstwa Zdrowia albo przez pryzmat Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – dodała. Jej zdaniem dane demograficzne są nieubłagalne. Trzeba pochylić się nad problemami seniorów, bo system nie udźwignie tego, co ze sobą niosą: wielochorobowości, wielolekowości, takiego skomplikowania, które generuje ogromne koszty – zarówno na poziomie indywidualnym, jak i szeroko pojętej koncepcji społeczno-ekonomicznej.

Według przytoczonych danych, liczba seniorów 65+ w poszczególnych krajach wygląda następująco: Niemcy 21,2 mln, Francja 13,3 mln, Wielka Brytania 14,1 mln, Włochy 12,3 mln, Belgia 2,5 mln, Hiszpania 12,4 mln, Holandia 4,3 mln, Polska 7,8 mln. Przy takiej licznie osób w wieku podeszłym liczba domów opieki w naszym kraju wynosi 1772, w których jest 74 000 łóżek, co daje 10 łóżek na 1000 osób w wieku 65+, podczas gdy np. w Holandii jest ich 71, w Belgii 66, a w Niemczech 54.

Z całą pewnością sytuacja społeczna seniorów w Polsce nie jest dobra. Najważniejszą rzeczą i dominującą potrzebą jest to, żebyśmy zmienili sposób patrzenia na opiekę zdrowotną, ponieważ stan zdrowotny seniorów w Polsce jest bardzo średni, żeby nie powiedzieć słaby: co trzeci nie funkcjonuje w kręgu społecznym, nie ma bliskich relacji, 5 proc. 80-latków nigdy nie wychodzi z domu, co dziesiąty prawie nigdy lub nigdy nie jest odwiedzany, a co czwarty nie wychodzi z domu w celu spotkań ze znajomymi – mówiła.

Polska jest na 76. pozycji w rankingu ponad 90 krajów stwarzających odpowiednie warunki dla osób starszych (wg Global AgeWatch Index). Najlepszym miejscem do życia jest Szwajcaria, tuż za nią Norwegia i Szwecja. Kraje te wdrażają politykę senioralną, która promuje wsparcie socjalne, powszechną opiekę zdrowotną oraz sprzyjające środowisko fizyczne i społeczne dla seniorów, w tym pomoc ze strony organizacji społecznych.

W porównaniu z Europą Zachodnią, stan zdrowotny polskich seniorów jest średni i słaby. 25% osób 65+ nie wychodzi z domu, by spotkać się z innymi ludźmi, 10% nigdy lub prawie nigdy nie jest odwiedzanych w domu, 5% 80-latków z domu nie wychodzi nigdy.

Nowa polityka senioralna ma być tworzona właśnie w Konstancinie, gdzie na gruntach Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji powstanie Centrum Naukowo-Szkoleniowe Opieki Senioralnej, przy wsparciu i udziale minister zdrowia oraz minister polityki senioralnej. Ta inwestycja będzie służyć nie tylko Warszawie i okolicznym mieszkańcom, ale wypracowana tam zostanie przeniesiona do lokalnych samorządów w kraju. – To będzie bardzo dobre miejsce, aby cała Polska nauczyła się, jak ma wyglądać standard opieki senioralnej po to, aby ludzi przede wszystkim zatrzymać w koncepcji „aging in place” (starzenia się w miejscu zamieszkania – przyp. red.). Będziemy chcieli międzyresortowo zobaczyć nowe rozwiązania, różne formy opieki, np. w odniesieniu do pacjentów niesamodzielnych – mówiła dyrektor IGRiR. – Przeanalizujemy, jak powinniśmy się opiekować takimi osobami, ale w dialogu pomiędzy domami opieki społecznej a zakładami opiekuńczo-leczniczymi – opowiadała o nowej inwestycji.

Jak zauważyła, są ogromne kolejki do DPS-ów, a do ZOL-i przyjmowani są pacjenci, którzy nie powinni się tam znaleźć. – Chcemy zobaczyć tzw. transition of care, jak te resorty mogą współpracować – podkreślała. Zapowiedziała, że będzie również wypracowywana koncepcja mieszkań wspomaganych („asistent living”) dla osób sprawnych, które wymagają jedynie nieznacznego wsparcia.

Teren przeznaczony pod tę inwestycję to 27 697 m kw. – Mamy już bardzo szczegółowe plany. Będziemy tu stawiać kilka budynków i projektować to rozwiązanie tak, aby było przede wszystkim bardzo skalowalne – zapowiedziała dr hab. Agnieszka Neumann-Podczaska.

Wsparciem dla nowej polityki senioralnej będzie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych NIGRiR. – Mam nadzieję na nowe rejestracje, na konkretne wdrożenia, na pracę nad takimi badaniami klinicznymi, i w obszarze senolityków, i w obszarze problemów dostępności substancji czynnych, API w Polsce Tu będziemy pracować nad badaniami w obszarze amorfizacji, a także w obszarze kanabinoidów – deklarowała.

Przy tej okazji zaprezentowała niekomercyjne projekty finansowane przez ABM, nad którymi trwają prace właśnie w Centrum Wsparcia Badań Klinicznych NIGRiR.

Starszymi ludźmi w Polsce trzeba się po prostu zaopiekować i to jest misja Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji – podkreśliła na zakończenie.

Tekst: Marta Jakubiak

Link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=YBwGoIEjSQQ&t=19050s

Powiązane artykuły
Co? Gdzie? Kiedy?Aktualności

Tu muzyka i medycyna mówią jednym językiem

10. Międzynarodowy Festiwal dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy” To pierwsze przedsięwzięcie na świecie, którego celem jest zaprezentowanie…
Co? Gdzie? Kiedy?Aktualności

10. Festiwal „Ślimakowe Rytmy”: 10-12 lipca 2024

W dniach 10-12 lipca odbędzie się niecodzienny – ze względu na uczestników ze świata – jubileuszowy 10. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Dzieci, Młodzieży…
InnowacjeLEKARZ

Możliwe będzie skuteczniejsze leczenie gruźlicy

Naukowców z Wielkiej Brytanii i USA opracowali nowy radioznacznik, a co za tym idzie – przy zastosowaniu pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) możliwe…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *