NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Wszechstronny lekarz

Nowa nadzieja w leczeniu udarów

Wykazano, że eteksylan dabigatranu skutecznie zapobiega nawrotom udaru mózgu u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca, tj. migotaniem przedsionków. Wstępne wyniki badania przedstawiono podczas konferencji dotyczącej udarów mózgu (European Stroke Conference) zorganizowanej w Nicei (Francja) w maju br.

Jedna czwarta wszystkich udarów mózgu jest wywołana zablokowaniem światła naczynia tętniczego przez zakrzep z nieustalonego źródła. fot. www.konstancin24.eu

W badaniu RE-SPECT ESUS z udziałem 6000 pacjentów oceniany jest lek przeciwkrzepliwy eteksylan dabigatranu stosowany w celu zapobiegania nawrotom udaru mózgu u pacjentów po przebytym udarze ESUS. Przyczyną tego rodzaju udaru jest powstanie w organizmie skrzepu, który wraz z prądem krwi dociera do mózgu.
Około jedna czwarta wszystkich udarów mózgu jest wywołana zablokowaniem światła naczynia tętniczego przez zakrzep z nieustalonego źródła. Pacjenci po przebytym udarze ESUS są w większym stopniu narażeni na ryzyko wystąpienia kolejnego udaru. Kolejny udar może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami obejmującymi duży odsetek powikłań i zgonów. Obecnie dostępne możliwości zapobiegania nawrotom udaru mózgu po wystąpieniu udaru ESUS są ograniczone i istnieje pilna potrzeba prowadzenia badań pozwalających na pogłębienie wiedzy w tej dziedzinie.
Wykazano, że eteksylan dabigatranu skutecznie zapobiega nawrotom udaru mózgu u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca, tj. migotaniem przedsionków. Skuteczne leczenie przeciwkrzepliwe z zastosowaniem eteksylanu dabigatranu może także zmniejszać ryzyko kolejnego udaru mózgu u pacjentów po przebytym udarze ESUS.
„Wyniki badania RE-SPECT ESUS pomogą zapełnić obecną lukę w wiedzy oraz ułatwią lekarzom podejmowanie decyzji o właściwym leczeniu, a także przyczynią się do poprawy opieki nad pacjentem” – powiedział prof. Hans-Christoph Diener, dziekan Wydziału Neurologii Uniwersytetu Duisburg-Essen w Niemczech oraz główny badacz w badaniu RE-SPECT ESUS.

Do badania RE-SPECT ESUS (Randomized Evaluation in Secondary stroke PrEvention Comparing the Thrombin inhibitor dabigatran etexilate versus acetylsalicylic acid (ASA) in Embolic Stroke of Undetermined Source) włączono ok. 6000 pacjentów z całego świata po przebytym udarze ESUS w ciągu ostatnich trzech do sześciu miesięcy, narażonych na ryzyko wystąpienia kolejnego udaru. Badanie ma na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania eteksylanu dabigatranu w dawce 150 mg lub 110 mg dwa razy na dobę w porównaniu z kwasem acetylosalicylowym podawanym w dawce 100 mg raz na dobę we wtórnej prewencji udaru mózgu. Obserwacja pacjentów w ramach badania potrwa 3 lata.

Powiązane artykuły
LEKARZWszechstronny lekarz

Nowoczesne kierunki diagnostyki głosu. Wskaźniki neurofizjologiczne

Głos jest złożonym zjawiskiem, a mechanizm jego wytwarzania wymaga współdziałania ze sobą wielu elementów. Mięśnie krtani są tylko jednym z elementów potrzebnych…
LEKARZWszechstronny lekarz

Ćwiczenia – nowa klasa leków w kardiomiopatii przerostowej

American College of Cardiology (ACC) i American Heart Association (AHA) właśnie opublikowały nowe wytyczne kliniczne dotyczące skutecznego postępowania u pacjentów, u których…
LEKARZWszechstronny lekarz

Szpiczak to coraz częściej choroba przewlekła

Dzięki nowym lekom i schematom leczenia dla coraz większej liczby pacjentów szpiczak plazmocytowy staje się chorobą przewlekłą. Warunkiem jest jednak wczesne zdiagnozowanie,…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter