NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Wszechstronny lekarz

Nowotwory w Chinach, USA i Polsce

Jak kształtują się aktualne profile i trendy chorób nowotworowych w największych mocarstwach świata i w naszym kraju? Który z nowotworów jest obecnie najbardziej zabójczy? Piszemy także o różnicach w zachorowalności na raka pomiędzy kobietami i mężczyznami.

W Chinach od 2000 r. stale rośnie zachorowalność na raka płuc, jelita grubego i piersi (u kobiet) i prostaty, co jest zbieżne z obecnym profilem nowotworowym USA. Nie sprzyjają tej sytuacji takie trendy jak: szybkie starzenie się społeczeństwa chińskiego oraz kumulowanie się skutków ekspozycji na czynniki ryzyka chorób onkologicznych.

Aktualne dane odnośnie sytuacji w Polsce dotyczą 2019 r. W porównaniu z rokiem 2018 nastąpił niewielki wzrost zachorowalności na nowotwory. Podobnie jak w Chinach jest on wynikiem zarówno zmian demograficznych (m.in. wzrost wielkości populacji, starzenie się społeczeństwa), jak i skutkiem narażenia na czynniki ryzyka, takie jak przede wszystkim dym tytoniowy, zanieczyszczenie powietrza i smog, nieodpowiednia dieta, otyłość. Wzrost zachorowalności może także wskazywać na poprawę we wczesnej diagnostyce nowotworów.

Analizy profili nowotworowych wskazują, że najczęściej występującymi nowotworami w Chinach jest obecnie rak: płuca, jelita grubego, żołądka, wątroby oraz piersi (u kobiet). Natomiast w USA: rak piersi (u kobiet), płuca, prostaty, jelita grubego i czerniak. W Chinach mężczyźni najczęściej chorują na raka płuca, a w USA, podobnie jak w Polsce – na raka prostaty. Od 2004 r. w Polsce rośnie śmiertelność z powodu tego nowotworu. Z kolei kobiety we wszystkich trzech krajach najczęściej chorują na raka piersi.

Zarówno w Chinach, jak i USA nowotwory są główną przyczyną zgonów. W Polsce od wielu lat – choroby układu krążenia, jednak od ok. dekady obserwuje się wzrastającą rolę nowotworów złośliwych jako przyczyny zgonów.

Najczęstszą przyczyną zgonów w Chinach i USA krajach, niezależnie od płci, jest rak płuca. W 2019 r. liczba kobiet w Polsce, które zmarły w wyniku raka płuca, przekroczyła po raz kolejny od 10 lat liczbę kobiet, które zmarły z powodu raka piersi. W okresie 2010–2019 odnotowano znów wzrost umieralności z powodu raka piersi po wcześniejszym spadku (1996–2010). Interesujące jest porównanie szacunków dotyczących czerniaka – w 2022 r. na ten nowotwór zachoruje ok. 8 tys. Chińczyków i prawie 100 tys. Amerykanów; odpowiednio będzie on przyczyną zgonu ponad 4 tys. Chińczyków i ok. 7,5 tys. Amerykanów.

Szacuje się, że wśród mężczyzn najczęstszą przyczyną zgonów w Chinach będzie rak: płuca, wątroby, żołądka, przełyku oraz jelita grubego; w USA rak: płuca, prostaty, jelita grubego, trzustki, wątroby; w Polsce: płuca, jelita grubego, prostaty, pęcherza moczowego i żołądka. Z kolei najczęstszą przyczyną zgonów wśród kobiet w Chinach będzie rak: płuca, jelita grubego, żołądka, przełyku, piersi; w USA i w Polsce rak: płuca, piersi, jelita grubego, trzustki, jajnika.

Aleksandra Mankiewicz-Malinowska

Źródła:

Changfa Xia, Xuesi Dong, He Li i in., Cancer statistic in China and United States, 2022: profiles, trends and determinants, Chinese Medical Journal, DOI: 10.1097/CM9.0000000000002108.

Didkowska J., Wojciechowska U., Olasek P. i in., Nowotwory złośliwe w Polsce w 2019 roku, Warszawa: Ministerstwo Zdrowia; 2021.

Ilustracja na podstawie mapy „Świat – państwa i terytoria niesamodzielne 2021”, źródło: www.gugik.gov.pl

Powiązane artykuły
LEKARZWszechstronny lekarz

Choroba rzadka, o której nikt nie słyszał

ASMD (niedobór kwaśnej sfingomielinazy) to ultrarzadka, wielonarządowa i postępująca choroba uwarunkowana genetycznie, należąca do grupy lizosomalnych chorób spichrzeniowych. Nieleczona może stanowić zagrożenie…
LEKARZWszechstronny lekarz

Neurologia polska: sukcesy, oczekiwania, perspektywy

W neurologii skupiają się, jak w soczewce, wszystkie problemy systemu opieki zdrowotnej. Rozmowa z prof. dr. hab. Konradem Rejdakiem, prezesem Polskiego Towarzystwa…
LEKARZWszechstronny lekarz

Inteligentne bakterie skórne to nowa broń w leczeniu

Eksperymentalne badanie przeprowadzone przez Translational Synthetic Biology Laboratory of Pompeu Fabra University (Hiszpania) wykazało, że pewien rodzaj bakterii skóry może być skutecznie…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *