NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Wszechstronny lekarz

Odrębna porada diabetologiczna pielęgniarki wymaga zmiany koszyka

Diabetolodzy od dłuższego czasu zabiegają, by NFZ płacił za tzw. poradę edukacyjną, udzielaną cukrzykom w poradniach specjalistycznych przez wyszkolone pielęgniarki. Finansowanie takiego świadczenia wymaga koszyka świadczeń gwarantowanych – twierdzą zgodnie płatnik i resort zdrowia.

Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, prof. Leszek Czupryniak zabiega w MZ o zmianę koszyka świadczeń gwarantowanych. fot. Archiwum

„Porada/wizyta diabetologiczna pielęgniarki nie jest uwzględniona jako odrębne świadczenie gwarantowane w rozporządzeniach ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych. Z tego powodu odrębne finansowanie tego świadczenia jest niemożliwe” – wyjaśnia centrala NFZ. Podkreśla jednak, że pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie swoich  zadań, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia (DzU 2005, nr 214, poz. 1816) zobowiązana jest do sprawowania opieki nad zadeklarowanymi do niej pacjentami również w sytuacji, kiedy ci pacjenci chorują na cukrzycę. Finansowanie tych świadczeń odbywa się w ramach finansowania kawitacyjnego.
23 października 2013 r. resort otrzymał wniosek ekspertów w dziedzinie diabetologii (tj. konsultanta krajowego w dziedzinie diabetologii, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego) o wyodrębnienie w koszyku świadczeń gwarantowanych wymogu samodzielnej diabetologicznej porady edukacyjnej w ramach kontraktowania ośrodka diabetologicznego w zakresie AOS.

Krzysztof Bąk, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia, poinformował, że rozpoczęto prace analityczne i koncepcyjne dotyczące ewentualnego wprowadzenia „diabetologicznej porady edukacyjnej” do rozporządzenia „koszykowego” z zakresu ambulatoryjne opieki specjalistycznej. „Wprowadzenie takiego świadczenia wymaga wznowienia prac legislacyjnych nad tym rozporządzeniem. Rozważana jest również możliwość wystąpienia do AOTM w celu uzyskania stosownej rekomendacji – podkreślił rzecznik i dodał: – Analizując te kwestie, trzeba brać pod uwagę m.in. to, że w obowiązującym stanie prawnym świadczenia z zakresu diabetologii dla dorosłych i dzieci udzielane są nie tylko w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), ale również w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) oraz w trakcie leczenia szpitalnego, a edukacja diabetologiczna jest stałym, integralnym i niezbędnym składnikiem postępowania terapeutycznego w cukrzycy w trakcie każdej wizyty lekarskiej”.

Resort zdrowia przypomina, że w celu poprawy jakości opieki nad pacjentami z rozpoznaną cukrzycą Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej specjalny produkt kontraktowy w postaci kompleksowej opieki nad pacjentem z cukrzycą (KAOS). Polega on na objęciu kompleksową opieką diabetologiczną, rozliczaną w formie stawki kapitacyjnej, pacjentów, którzy się do niej kwalifikują ze względu na stan zdrowia (są to osoby z cukrzycą typu 1, dzieci i młodzież do 21 roku życia oraz osoby z cięższymi postaciami cukrzycy typu 2). KAOS stanowi formę opieki koordynowanej – w jej ramach świadczeniodawca zapewnienia również konsultacje okulistyczne, kardiologiczne, neurologiczne wynikających z ustalonego planu opieki, a także konsultacje chirurgiczne w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

Powiązane artykuły
KongresWszechstronny lekarz

Szybka diagnostyka kluczowa w chorobach neurologicznych u dzieci

Choroby neurologiczne, do których zaliczamy m.in. udar mózgu, choroby neurometaboliczne oraz padaczkę, to jeden z głównych problemów zdrowotnych na świecie. Dotyczą one…
Wszechstronny lekarz

Badanie EEG i VEEG – pierwszy krok do diagnostyki padaczki

Tylko w Polsce z padaczką (epilepsją) zmaga się według szacunków ok. 400 tys. osób. Rozpoznanie tej choroby wymaga od specjalisty ogromnej wiedzy…
Wszechstronny lekarz

Podskórny system defibrylujący w profilaktyce nagłego zgonu sercowego

Każdego roku liczba pacjentów leczonych z wykorzystaniem podskórnych systemów defibrylujących w Polsce niemal się podwaja. Wyniki rejestrowane w polskich ośrodkach nie odbiegają…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter