NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Co? Gdzie? Kiedy?

Pacjenci chcą z korzystać z telemedycyny!

Ponad 65% pacjentów deklaruje, że chciałoby korzystać z telemedycyny w swojej placówce medycznej – wynika z najnowszego raportu „Prywatna oraz publiczna służba zdrowia – opinie Polaków nt. jakości świadczonych usług”, zrealizowanego na zlecenie Centrum Medycznego Damiana.

Niewielu pacjentów ma możliwość zdalnej konsultacji

Ankietowani zostali poproszeni o sprecyzowanie, czy w ramach opieki medycznej, z której korzystają, mają dostęp do usługi telemedycyny. Taką możliwość zadeklarowało 27% osób z abonamentem medycznym lub inną form prywatnego ubezpieczenia medycznego oraz jedynie 3% ankietowanych korzystających z NFZ.

Co z respondentami, którzy nie mają takiej usługi w swoim pakiecie? Tych ankietowanych zapytano, czy chcieliby korzystać z telemedycyny, gdyby mieli możliwość. Ogólne wyniki ukazują, że badani oczekują takiej możliwości w 66%, przy czym deklaracje pacjentów publicznej służby zdrowia są częstsze o 4 punkty procentowe. Co ciekawe, potrzeba korzystania z telemedycyny jest bardziej wyraźna wśród ankietowanych powyżej 40. roku życia (wskazania wyższe o prawie 10 punktów procentowych). 27% osób stwierdziło w ankiecie, że raczej nie chce korzystać z takiej możliwości, a w przypadku pacjentów prywatnej służby zdrowia – 1 na 10 respondentów zdecydowanie nie chciałby korzystać z takiej usługi.

„Telemedycyna – choć coraz popularniejsza – wciąż budzi pewną nieufność. Jednak jeżeli ten bardzo szeroki termin obejmujący nie tylko konsultacje online, ale także telediagnostykę czy telemonitoring, zawęzimy do prostej komunikacji z lekarzem, czy to za pomocą wideorozmowy, czy nawet zwykłej rozmowy telefonicznej, nieufność jest zdecydowanie mniejsza. Zakładam, że wraz z wdrożeniem e-recepty i e-zwolnienia oraz kampanią informacyjną instytucji publicznych w tym zakresie, także temat e-konsultacji stanie się czymś powszechnie akceptowalnym i nie budzącym obaw” – Marek Kubicki, Członek Zarządu w Centrum Medycznym Damiana.

Telemedycyna – dla kogo?

Zapewnienie kompleksowej obsługi medycznej to także oferowanie pacjentom coraz nowszych usług w ramach standardu. W tym procesie bardzo istotne jest kierowanie się panującymi trendami, czyli wdrażaniem nowych modeli dostaw usług medycznych, poprawiających ich dostępność i ceny. Wprowadzenie telemedycyny do standardowej oferty jest przykładem dostosowana do zmieniających się potrzeb, wymagań i oczekiwań pacjentów, ale także inwestycji w cyfrowe innowacje, wciąż w pełni niewykorzystywane. Jak ukazują powyższe wyniki, większość pacjentów chce korzystać z konsultacji ze specjalistą przez telefon lub Skype, a niewielu z nich ma taką możliwość. Panuje także przekonanie, że to młodsi konsumenci oczekują rozwiązań opartych na technologii, a w badaniu to osoby po 40. roku życia wykazują wyższe zainteresowanie opisywaną usługą. Standardem współczesnej opieki medycznej powinna być dostępność specjalistów maksymalnie w ciągu 48 h od umówienia wizyty i placówki medyczne powinny dbać, aby był on zachowywany. Natomiast istnieje szereg sytuacji, w których pacjent nie zdoła pojawić się tak szybko w placówce medycznej, a potrzebuje konsultacji ze swoim lekarzem, np. podczas wyjazdu wakacyjnego. To ważne, ponieważ aż 85% respondentów zadeklarowało również, że zawsze lub zazwyczaj stara się umawiać do tego samego specjalisty, decydując się na innego tylko wtedy, gdy wizyta u „swojego” jest mocno utrudniona.

„W takich sytuacjach kontakt ze specjalistą, który dokładnie zna naszą historię leczenia, jest niezastąpiony, a co najważniejsze – najbardziej komfortowy dla pacjenta w potrzebie. Nie mniej istotna jest także edukacja pacjenta w tym zakresie – kadra medyczna w wybranej przez nas placówce, która oferuje usługi telemedycyny, powinna nas jasno poinformować o takiej możliwości oraz poinstruować – jak kontaktować się z lekarzem w razie potrzeby – mówi Marek Kubicki.

Zdalna obserwacja stanu zdrowia pacjenta i przekazywanie zaleceń lekarskich podczas konsultacji online to wygodne rozwiązanie dla klientów zmagających się np. z przeziębieniem czy niespodziewaną wysypką, ale także dla osób leczących się na choroby przewlekłe (np. udzielenie szybkiej porady, wystawienie skierowania, przepisanie recepty na stale przyjmowane leki). Dla pacjentów to szansa na uzyskanie fachowej konsultacji w krótkim czasie, bez konieczności odwiedzania placówki medycznej. W trakcie wykonywania usługi (rozmowy, czatu) lekarz ma dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta i w oparciu o jej zawartość może udzielić porady, zalecenia, wystawić e-skierowanie czy e-receptę. Ponadto, po zakończonej rozmowie, istnieje możliwość wysłania przez lekarza podsumowania wizyty, zaleceń czy plików z informacjami o odpowiednim przygotowaniu do badań.

Powiązane artykuły
Co? Gdzie? Kiedy?Aktualności

Tu muzyka i medycyna mówią jednym językiem

10. Międzynarodowy Festiwal dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy” To pierwsze przedsięwzięcie na świecie, którego celem jest zaprezentowanie…
Co? Gdzie? Kiedy?Aktualności

10. Festiwal „Ślimakowe Rytmy”: 10-12 lipca 2024

W dniach 10-12 lipca odbędzie się niecodzienny – ze względu na uczestników ze świata – jubileuszowy 10. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Dzieci, Młodzieży…
LEKARZCo? Gdzie? Kiedy?

Powstanie Centrum Naukowo-Szkoleniowe Opieki Senioralnej

Polska zdecydowanie odstaje od największych krajów Europy i Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o zapewnienie dostępność w stacjonarnych domach opieki. To, co planuje…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter