NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Wszechstronny lekarz

Ponad 1 tys. ablacji RF w CZD

W Klinice Kardiologii Centrum Zdrowia Dziecka od początku działalności pracowni inwazyjnej elektrofizjologii dla dzieci (2004 r.) wykonano już 1000 ablacji prądem o częstotliwości radiowej (tzw. ablacji RF) u dzieci i młodzieży. Skuteczność tych zabiegów, które zapobiegają nieodwracalnym uszkodzeniom mięśnia sercowego, czyli tzw. kardiomiopatii tachyarytmicznej, a nawet zgonom wynosi w CZD niemal 90 proc.

Z uwagi na możliwość powikłań zabiegi ablacji u dzieci wykonuje się jedynie w ośrodkach, które dysponują pełnym dostępem do badań echokardiograficznych (również przezprzełykowych), kardiologicznej diagnostyki inwazyjnej oraz mają możliwość wykonania w trybie pilnym operacji kardiochirurgicznej. fot. archiwum

Przezskórna ablacja prądem o częstotliwości radiowej jest skuteczną inwazyjną metodą leczenia wielu typów częstoskurczu, dla wiele dzieci jest jedyną metodę terapii.  Częstoskurcze, zwłaszcza napadowe, są u dzieci najczęściej występującymi objawowymi zaburzeniami rytmu serca. Niektórzy pacjenci z bardzo szybkim rytmem serca w czasie częstoskurczu (tachyarytmii) są zagrożeni zatrzymaniem krążenia a nawet nagłym zgonem. Dzieci z tachyarytmiami mają wiele ograniczeń w porównaniu ze zdrowymi rówieśnikami.
Przez wiele lat leczenie dzieci z różnego typu częstoskurczami polegało na odpowiednim dobraniu leku czy leków antyarytmicznych, które stosowano przewlekle. Przełomowe znaczenie w terapii pacjentów z częstoskurczami miało wprowadzenie inwazyjnych badań elektrofizjologicznych i leczenie metodą ablacji. Przezskórna ablacja prądem RF lub krioablacja, jako najskuteczniejszą metodą leczenia wielu typów tachyarytmii (częstoskurczu przedsionkowego, przedsionkowo-komorowego, węzłowego i komorowego) również u dzieci i młodzieży. U pacjentów z rozwijającą się kardiomiopatią tachyarytmiczną lub zagrożonych nagłym zgonem, wczesne leczenie ablacją jest metodą ratującą życie.

Wskazania do przezskórnej ablacji u dzieci są rozpatrywane indywidualnie, są zależne od typu tachyarytmii, od stanu układu krążenia, wieku dziecka i doświadczenia ośrodka, w którym zabieg ma być wykonany. Zawsze należy rozważyć korzyści i ryzyko leczenia ablacją.

źródło: czd.pl

Powiązane artykuły
LEKARZWszechstronny lekarz

Nowoczesne kierunki diagnostyki głosu. Wskaźniki neurofizjologiczne

Głos jest złożonym zjawiskiem, a mechanizm jego wytwarzania wymaga współdziałania ze sobą wielu elementów. Mięśnie krtani są tylko jednym z elementów potrzebnych…
LEKARZWszechstronny lekarz

Ćwiczenia – nowa klasa leków w kardiomiopatii przerostowej

American College of Cardiology (ACC) i American Heart Association (AHA) właśnie opublikowały nowe wytyczne kliniczne dotyczące skutecznego postępowania u pacjentów, u których…
LEKARZWszechstronny lekarz

Szpiczak to coraz częściej choroba przewlekła

Dzięki nowym lekom i schematom leczenia dla coraz większej liczby pacjentów szpiczak plazmocytowy staje się chorobą przewlekłą. Warunkiem jest jednak wczesne zdiagnozowanie,…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter