NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Co? Gdzie? Kiedy?Wszechstronny lekarz

Powstają ośrodki wsparcia w kryzysach psychicznych

Dzięki wsparciu funduszy europejskich uruchomiono Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz kolejne centra dla dorosłych. Osoby w kryzysie psychicznym uzyskają tam pomoc lekarską i terapeutyczną, nie tracąc wsparcia osób bliskich i łączności ze środowiskiem.

„Dane pokazują, że co piąty nastolatek w Polsce ma problemy psychiczne lub behawioralne. Podobnie jak na całym świecie, również i w Polsce, obserwowany jest nieustanny wzrost liczby osób cierpiących z powodu różnych zaburzeń psychicznych. Wielu z tych trudności można by uniknąć stawiając na profilaktykę i wsparcie na wczesnym etapie choroby. Inwestycja w centrum, które będzie dbać o zdrowie psychiczne najmłodszych, jest tak naprawdę inwestycją w przyszłość. Z kolei inwestycja w zdrowie psychiczne dorosłych daje szansę na włączenie społeczne i powrót na rynek pracy” – powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Zgodnie z doniesieniami WHO liczba osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych systematycznie rośnie. W poradniach zdrowia psychicznego w Polsce leczy się obecnie ponad milion osób, a problemy tego rodzaju coraz częściej dotykają także dzieci. Ponad połowa wszystkich chorób o podłożu psychicznym rozpoczyna się w wieku dojrzewania.

Konieczność postawienia na profilaktykę i dobrze zorganizowaną opiekę w środowisku na jak najwcześniejszym etapie choroby wynika między innymi z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022.  „Przeniesienie opieki psychiatrycznej do środowiska lokalnego ma ogromne znaczenie, umożliwia przede wszystkim przeciwdziałania stygmatyzacji osób cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz, przy odpowiedniej koordynacji, daje szansę na osiąganie lepszych efektów terapeutycznych”  – mówi o programie wiceminister zdrowia Zbigniew Król.

Czym jest Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego?

Środowiskowe Centrum na warszawskich Bielanach jest efektem projektu unijnego, który zrealizowała spółka Ezra UKSW. Spółka została utworzona przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego, obejmuje trzy zintegrowane rodzaje działań: profilaktykę, leczenie oraz oparcie społeczne. Podstawowe zadania centrum to między innymi:

  • prowadzenie całodobowej infolinii dla pacjentów 24/7,
  • tworzenie zespołów mobilnych umożliwiających dojazd do osoby potrzebującej pomocy,
  • pomoc doraźna, środowiskowa, ambulatoryjna, dzienna,
  • zintegrowane świadczenia społeczne, jak pomoc w uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia czy pomoc mieszkaniowa,
  • działania profilaktyczne i edukacyjne, w tym szkolenia dla lekarzy POZ, księży, policji, sądów, pracowników pomocy społecznej w zakresie rozpoznawania objawów kryzysu psychicznego.

Do połowy listopada z pomocy Centrum skorzystało ponad 210 bielańskich rodzin.

Koszt funkcjonowania centrum wynosi 18 milionów złotych.

Pilotażowe projekty prowadzone są  w różnych lokalizacjach np. w powiecie wielickim, koszalińskim, Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi. Środowiskową opieką objęte są osoby dorosłe, a w Warszawie i Wieliczce – dzieci i młodzież. Do dziś podpisanych zostało 14 umów o dofinansowanie o łącznej wartości ponad 190 milionów złotych, co pozwoli na objęcie wsparciem ponad 15 tysięcy osób – pacjentów i ich rodzin.
źródło : MZ

Powiązane artykuły
LEKARZWszechstronny lekarz

Choroba rzadka, o której nikt nie słyszał

ASMD (niedobór kwaśnej sfingomielinazy) to ultrarzadka, wielonarządowa i postępująca choroba uwarunkowana genetycznie, należąca do grupy lizosomalnych chorób spichrzeniowych. Nieleczona może stanowić zagrożenie…
LEKARZCo? Gdzie? Kiedy?

Powstała Koalicja Diagnostyczno-Kliniczna na rzecz nowotworów kobiecych

Czy bez odpowiedniej diagnostyki patomorfologicznej i molekularnej można dzisiaj skutecznie leczyć raka? Co wspólnego z profilaktyką nowotworów kobiecych mają badania molekularne? Czy…
LEKARZWszechstronny lekarz

Neurologia polska: sukcesy, oczekiwania, perspektywy

W neurologii skupiają się, jak w soczewce, wszystkie problemy systemu opieki zdrowotnej. Rozmowa z prof. dr. hab. Konradem Rejdakiem, prezesem Polskiego Towarzystwa…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter