NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Wszechstronny lekarz

Powstało pierwsze w kraju ponadregionalne Centrum Leczenia Padaczek

Klinika Neurologii Rozwojowej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku oraz Oddział Kliniczny Neurochirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Neurochirurgii Dorosłych SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie utworzyły pierwszy w kraju ponadregionalny ośrodek, który daje pacjentom z Polski szanse na diagnostykę i leczenie operacyjne padaczek opornych na farmakoterapię pod okiem doświadczonych specjalistów, w warunkach spełniających najwyższe standardy opieki.

28 września 2018 dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, ordynator Kliniki Neurologii Rozwojowej UCK oraz dr hab. n. med., prof. PUM Leszek Sagan z Oddziału Klinicznego Neurochirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Neurochirurgii Dorosłych Szpitala „Zdroje” podpisali  zostało porozumienie Porozumienie o współpracy, na mocy którego rozpoczęło działalność podpisali

Padaczka to choroba o zróżnicowanej etiologii, charakteryzująca się skłonnością do najczęściej nieprowokowanych, powtarzających się napadów padaczkowych.

W Klinice Neurologii Rozwojowej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku prowadzi się diagnostykę padaczek w warunkach klinicznych (pobyt na oddziale) i ambulatoryjnych (wizyta w poradni specjalistycznej). W ciągu roku hospitalizowanych jest tam blisko 1.300 pacjentów w wieku od pierwszego miesiąca do 18 roku życia, w tym ok. 60- 65%, czyli blisko 800 dzieci, ze zdiagnozowaną padaczką.

Padaczki leczy się głównie farmakologicznie, stosując leki, które w większości przypadków przynoszą oczekiwane efekty. Jednak istnieje grupa pacjentów, na których podawane środki farmakologiczne nie działają. Ma to szczególnie istotne znaczenie u najmłodszych pacjentów, gdyż padaczka wpływa na rozwój psychofizyczny dziecka, dlatego tak ważnym jest, aby możliwie szybko postawić prawidłową diagnozę. Wiedząc, że mamy do czynienia z padaczką lekooporną wskazanym jest, aby równie szybko wdrożyć leczenie operacyjne, minimalizując destrukcyjne dla młodego organizmu skutki napadów padaczkowych. Kandydatami do specjalistycznego leczenia chirurgicznego jest także pewna grupa pacjentów ze źle kontrolowaną farmakologicznie padaczką.

W przypadku potwierdzenia lekooporności padaczki u pacjenta niezwykle istotna staje się szczegółowa diagnostyka przedoperacyjna. W gdańskiej klinice doświadczeni specjaliści prowadzą ją wykorzystując m.in. metody elektrofizjologiczne, neuroradiologiczne i neuropsychologiczne. Po ustaleniu ewentualnego zakresu obszaru padaczkorodnego, po konsultacji z neurochirurgami, pacjent zostaje zakwalifikowany do leczenia operacyjnego i skierowany do Szpitala „Zdroje”.

Oddział Kliniczny Neurochirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Neurochirurgii Dorosłych Szpitala „Zdroje” w Szczecinie jest strategicznie położonym, wysokospecjalistycznym ośrodkiem neurochirurgicznym. Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnieni w nim lekarze-specjaliści przeprowadzili kilka pionierskich, unikalnych w skali kraju zabiegów operacyjnych, wprowadzając nową jakość w standardzie postępowania z chorobami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

Istnieje kilka metod operacyjnego leczenia padaczek. Ta konkretna, stosowana w danym przypadku, dobierana jest zawsze indywidualnie, w zależności od typu napadów, wyników badań diagnostycznych oraz chorób podstawowych i współistniejących u danego pacjenta.

– Nie jest to natomiast takie proste, ponieważ musimy połączyć siły od rozpoznania padaczki przez jej dokładną diagnostykę i próbę ustalenia ogniska padaczkorodnego, które będzie korelowało z tym, jak wygląda napad i z tym, gdzie ewentualnie będziemy tego anatomicznego substratu dla rozwoju padaczki szukać – mówi dr hab. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska.

W większości przypadków w trakcie zabiegu wykorzystuje się inwazyjne i śródoperacyjne badania EEG w celu określenia precyzyjnego zakresu operacji. Najlepsze wyniki operacji neurochirurgicznych uzyskuje się przy zgodności wyników badań wideo EEG i badań obrazujących lokalizację ogniska padaczkowego (tzw. ECoG), po usunięciu całego obszaru padaczkorodnego kory mózgowej.

W utworzonym Centrum Leczenia Padaczek Lekoopornych najważniejszą wartością dodaną współpracy między ośrodkami jest interdyscyplinarność działań podejmowanych na etapie diagnozowania i leczenia pacjenta – począwszy od neurologa specjalizującego się w obszarze epileptologii, poprzez doświadczonego elektrofizjologa, na zespole neurochirurgów kończąc. Zasada jest prosta – pacjent musi zostać dogłębnie i prawidłowo zdiagnozowany, gdyż dobra diagnoza warunkuje dalsze efekty zaleconego leczenia operacyjnego.

Powiązane artykuły
LEKARZWszechstronny lekarz

Nowoczesne kierunki diagnostyki głosu. Wskaźniki neurofizjologiczne

Głos jest złożonym zjawiskiem, a mechanizm jego wytwarzania wymaga współdziałania ze sobą wielu elementów. Mięśnie krtani są tylko jednym z elementów potrzebnych…
LEKARZWszechstronny lekarz

Ćwiczenia – nowa klasa leków w kardiomiopatii przerostowej

American College of Cardiology (ACC) i American Heart Association (AHA) właśnie opublikowały nowe wytyczne kliniczne dotyczące skutecznego postępowania u pacjentów, u których…
LEKARZWszechstronny lekarz

Szpiczak to coraz częściej choroba przewlekła

Dzięki nowym lekom i schematom leczenia dla coraz większej liczby pacjentów szpiczak plazmocytowy staje się chorobą przewlekłą. Warunkiem jest jednak wczesne zdiagnozowanie,…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter