NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Co? Gdzie? Kiedy?

Program dla star-upów medycznych

Startuje nowy program dla start-upów medycznych. ChallengEIT to szansa na międzynarodową ekspansję dla innowatorów m. in. z Polski! Wnioski można składać do 15 sierpnia br.

Celem międzynarodowego programu ChallengEIT jest wsparcie powstania projektów koncentrujących się na poprawie opieki nad pacjentami poprzez polepszenie dostępu do usług zdrowotnych, szybszą i precyzyjną diagnozę, samodzielne zarządzanie opieką oraz przewidywalną odpowiedź na zastosowane terapie. Twórcy najlepszych pomysłów mają szansę na ich realizację na wybranych rynkach europejskich, na których Novartis prowadzi swoją działalność.

Dzisiaj trudno już wyobrazić sobie przyszłość opieki zdrowotnej bez wykorzystania nowych technologii. Nawiązanie współpracy ze środowiskiem technologicznym, naukowym oraz stroną publiczną jest dla Novartis kluczowe, by wspólnie budować medycynę wykorzystującą potencjał cyfryzacji i sztucznej inteligencji. Programy takie jak ChallengEIT to szansa dla polskich start-upów medycznych na realizację na arenie międzynarodowej swoich pomysłów, które mogą zrewolucjonizować dzisiejszą medycynę – twierdzi Monique Clua Braun, Country President Novartis Poland.

Jak wziąć udział w ChallengEIT?

Zgłoszenia do programu można przesyłać do 15 sierpnia 2022 r. za pośrednictwem formularza na stronie www, w czterech kategoriach, które dotyczą obecnie głównych wyzwań systemu opieki zdrowotnej:

  1. Wymiana wiedzy online w międzynarodowym środowisku klinicystów: jak efektywnie wymieniać się najlepszymi praktykami i tzw. case studies, jak usprawnić płynną i dynamiczną komunikację między praktykami w celu poprawy opieki nad pacjentami.
  2. Wsparcie pacjenta w ścieżce leczenia: w jaki sposób możemy wyposażyć pacjentów w narzędzia wspierające leczenie, ale i profilaktykę i diagnostykę tak, aby wzmocnić opiekę opartą na rzetelnych i pełnych danych.
  3. Medycyna precyzyjna i opieka spersonalizowana: w jaki sposób możemy lepiej przewidywać rezultaty terapii, oceniać profile ryzyka pacjentów i dopasowywać do nich spersonalizowaną opiekę medyczną i okołozdrowotną.
  4. Równy dostęp do opieki zdrowotnej: w jaki sposób możemy poprawić dostęp do usług opieki zdrowotnej, zwłaszcza w czasach kryzysu.

Wybrane start-upy otrzymają wsparcie mentoringowe najlepszych światowych ekspertów, dostęp do globalnego networku EIT Alumni oraz możliwość doskonalenia ich koncepcji biznesowej i samego rozwiązania. Ponadto zwycięski zespół będzie miał szansę na uzyskanie finansowania i współpracę z Novartis BIOME w celu pilotażowego wdrożenia zwycięskiego rozwiązania.

Znajdujemy się w krytycznym i jednocześnie wyjątkowym momencie, w którym możemy nie tylko opracowywać nowe leki i szybciej wprowadzać je na rynek, ale także dostarczać rozwiązania, które pomagają w efektywniejszym leczeniu pacjentów. Nie możemy i nie chcemy tego robić w pojedynkę. Współpracując z największą siecią innowatorów EIT chcemy wspólnie znaleźć nowe sposoby poprawy diagnostyki i leczenia pacjentów, dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych i danych. Wspólnie z EIT Health uruchomiliśmy ChallengEIT, aby odkryć przełomowe pomysły zgodne z wyzwaniami systemu opieki zdrowotnej, których rozwój można przyspieszyć – powiedziała Tal Vardi, Novartis BIOME Lead dla Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej.

Do grona zwycięzców ChallengEIT trafi maksymalnie sześć start-upów, które wezmą udział w ścieżce indywidualnej. Decyzje zostaną ogłoszone pod koniec 2022 r., a start pilotażu nastąpi na początku 2023 r.

Więcej informacji: ChallengEIT Novartis – EIT Global Outreach (go-eit.eu)

Informacje o firmie Novartis

Novartis zmienia oblicze medycyny, aby poprawić i przedłużać życie ludzi. Jako wiodąca światowa firma farmaceutyczna, wykorzystujemy nowoczesne technologie naukowe i cyfrowe, by dostarczać innowacyjne terapie odpowiadające na znaczące potrzeby medyczne. Nasza misja poszukiwania nowych leków sprawia, że konsekwentnie zaliczamy się do firm przodujących pod względem inwestycji w badania i rozwój. Produkty Novartis docierają do niemal 800 milionów ludzi na całym świecie i nieustająco poszukujemy nowatorskich sposobów na rozszerzenie dostępu do naszych najnowszych terapii.
W Novartis na całym świecie pracuje około 108 000 osób ponad 140 narodowości. Dowiedz się więcej na www.novartis.pl 

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) jest instytucją Unii Europejskiej działającą w ramach Horyzontu Europa w celu wzmocnienia zdolności Europy do innowacji. EIT jest dziś największą społecznością innowatorów operującą w ramach ośmiu wspólnot wiedzy i innowacji: EIT Food, Climate-KIC, EIT Digital, EIT InnoEnergy, EIT Health, EIT Raw Materials, EIT Manufacturing oraz EIT Urban Mobility. Więcej informacji: https://eit.europa.eu/

EIT Health jestjednym z najważniejszych europejskich partnerstw publiczno-prywatnych w dziedzinie innowacji w opiece zdrowotnej oraz jedna ze wspólnot wiedzy i innowacji EIT. W ramach unikalnej europejskiej sieci 150 partnerów – najlepsze firmy, uniwersytety, centra badawczo-rozwojowe, szpitale
i instytuty rozwijają nowoczesne rozwiązania i podejścia tak aby obywatele Europy mogli żyć dłużej
i zdrowiej. EIT Health wspiera rozwój kompetencji pracowników służby zdrowia w Europie, inwestując w europejskie talenty, oraz ułatwia komercjalizację innowacyjnych produktów/rozwiązań zdrowotnych w UE. Klaster InnoStars jest jednym z ośmiu obszarów geograficznych EIT Health. Obejmuje połowę Europy, w tym Polskę, Węgry, Włochy i Portugalię, a także dodatkowe regiony objęte Regionalnym Programem Innowacji EIT (Regional Innovation Scheme) – kraje bałtyckie, Chorwację, Słowację, Czechy, Słowenię, Grecję i Rumunię. Ta grupa krajów została zakwalifikowana jako umiarkowani innowatorzy przez Europejską Tablicę Wyników Innowacyjności (EIS). Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.eithealth.eu

EIT i EIT Hub w Izraelu

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) jest organem UE utworzonym przez Unię Europejską i program „Horyzont 2020” w celu wzmocnienia zdolności Europy do innowacji. EIT napędza innowacje w Europie, wspierając przedsiębiorców, innowatorów i studentów w urzeczywistnianiu ich najlepszych pomysłów. EIT tworzy dynamiczne partnerstwa transgraniczne zwane wspólnotami wiedzy i innowacji (WWiI): EIT Food, Climate-KIC, EIT Digital, EIT InnoEnergy, EIT Health, EIT Raw Materials, EIT Manufacturing oraz EIT Mobility.

EIT Hub Izrael jest punktem kontaktowym Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). Centrum tworzy synergię między wspólnotą EIT a izraelskim ekosystemem innowacji, aby wspierać rozwój innowacyjnych startupów i zwiększyć liczbę projektów współpracy między UE a Izraelem oraz Cross-KIC. EIT Hub Izrael jest częścią międzynarodowego projektu współpracy, obejmującego równoległy hub w Dolinie Krzemowej. Umożliwia to EIT dostęp do najnowszej wiedzy i najlepszych talentów na całym świecie oraz stwarza możliwości biznesowe na nowych rynkach. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.go-eit.eu

Powiązane artykuły
Co? Gdzie? Kiedy?Aktualności

Tu muzyka i medycyna mówią jednym językiem

10. Międzynarodowy Festiwal dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy” To pierwsze przedsięwzięcie na świecie, którego celem jest zaprezentowanie…
Co? Gdzie? Kiedy?Aktualności

10. Festiwal „Ślimakowe Rytmy”: 10-12 lipca 2024

W dniach 10-12 lipca odbędzie się niecodzienny – ze względu na uczestników ze świata – jubileuszowy 10. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Dzieci, Młodzieży…
LEKARZCo? Gdzie? Kiedy?

Powstanie Centrum Naukowo-Szkoleniowe Opieki Senioralnej

Polska zdecydowanie odstaje od największych krajów Europy i Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o zapewnienie dostępność w stacjonarnych domach opieki. To, co planuje…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *