NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Wszechstronny lekarz

Przybywa chorych na nowotwory krwi

Przewlekła białaczka limfocytowa jest jednym z najpilniejszych wyzwań dla systemu ochrony zdrowia – w ciągu ostatnich trzech dekad liczba zachorowań na nowotwory krwi wzrosła ponad dwukrotnie

900 000 osób na świecie, 9 000 w Polsce – to roczne statystyki zachorowalności na nowotwory krwi.
„W związku ze Światowym Dniem Walki z Nowotworami Krwi (28 maja), ważne jest aby przypominać
o regularnym wykonywaniu morfologii, która może w wielu przypadkach pomóc we wczesnym rozpoznaniu choroby” – tłumaczy prof. Iwona Hus z Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

W walce z nowotworami krwi niezwykle ważna jest wczesna diagnostyka. Im wcześniej uda się zdiagnozować nowotwór, tym lepsze będą rezultaty jego leczenia. Eksperci podkreślają jednocześnie, że poza diagnostyką niezwykle istotne są skuteczne terapie. „Główne przesłanie, o którym powinniśmy pamiętać w tym dniu nie dotyczy zwiększania wykrywalności, ale zwiększenia dostępności do nowych terapii dla pacjentów w Polsce” – dodaje prof. Hus.

Nowotwory krwi to przewlekła białaczka limfocytowa, przewlekła białaczka szpikowa, chłoniaki, szpiczaki czy bardzo rzadkie nowotwory mieloproliferacyjne.„Dziś chorzy na wszystkie nowotwory hematologiczne są „w potrzebie”. Nowotwory krwi na tle pozostałych chorób nowotworowych są rzadsze, ale my jako hematolodzy widzimy, że tych chorych jest dużo i chcielibyśmy móc bardziej im pomóc. Jest wiele nowych, bardziej skutecznych terapii, chcielibyśmy, aby były one dostępne w Polsce” – tłumaczy specjalistka.

Warto podkreślić, że pacjenci z nowotworami krwi, w porównaniu do chorych z nowotworami litymi nie mają zbyt wielu opcji leczenia. W przypadku nowotworów krwi nie można zastosować leczenia chirurgicznego, radioterapeutycznego. Dlatego tak ważna jest właściwa opieka nad pacjentami
i dostęp do leczenia farmakologicznego. I choć ostatnio wiele mówi się o standardzie opieki nad tą grupą chorych, wiele potrzeb pacjentów pozostaje wciąż niezaspokojonych.

Przewlekła białaczka limfocytowa najpilniejszym wyzwaniem

Z uwagi na starzejące się społeczeństwo, jednym z pilnych wyzwań w obszarze nowotworów krwi jest niewątpliwie przewlekła białaczka limfocytowa. To jedna z najczęstszych białaczek wśród dorosłych, stanowi 25-30% wszystkich zachorowań na białaczki. Diagnozuje się ją głównie u osób starszych –
aż 70% chorych na PBL to osoby w wieku powyżej 65 r.ż. Obecnie choroba dotyczy 17 tys. osób, jednak, jak podkreślają eksperci, grupa pacjentów będzie się z roku na rok powiększać. Jak wynika
z raportu „Biała Księga – Przewlekła Białaczka Limfocytowa” dziś priorytet stanowią chorzy
z agresywną postacią przewlekłej białaczki limfocytowej, z którą zmaga się 7% pacjentów. Ta postać białaczki jest oporna na leczenie i mimo podjętej terapii rozwija się tak, jakby była nieleczona, w takiej sytuacji przeżycie pacjentów waha się w granicach 3-4 lat. Jedyną nadzieją dla chorych jest zastosowanie innowacyjnej terapii drobnocząsteczkowej, niestety wciąż niedostępnej
w Polsce.

Pacjenci czekają na nowoczesne terapie

Obserwując starzejące się społeczeństwo, jesteśmy przekonani, że chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową będzie przybywało – podkreśla przedstawiciel Konsylium Pacjentów z Nowotworami Krwi. Ponieważ choroba dotyka tak wielu osób, opieka nad nimi stanowi dzisiaj prawdziwe wyzwanie zarówno dla decydentów, instytucji i organizacji, które wspierają walkę o lepsze jutro pacjentów
z nowotworami krwi. Każdy pacjent powinien czuć się zaopiekowany i widzialny dla systemu ochrony zdrowia. – Pamiętajmy, że nowotwory krwi to grupa chorób, których nie da się wyciąć skalpelem. Potrzebna jest pełna paleta terapii, tak aby pacjent mógł skorzystać z tej najlepszej – najbardziej adekwatnej do swojego stanu zdrowia – podkreśla Jacek Gugulski, prezes Stowarzyszenia PBS oraz Konsylium Pacjentów z Nowotworami Krwi. Podobnego zdania są również hematolodzy – Patrząc na dostęp do leczenia, pacjenci w Polsce nie są dobrze „zaopiekowani”. W większości krajów Europy, w tym w Czechach, Rumunii czy na Węgrzech pacjenci z nowotworami krwi mogą korzystać z najbardziej nowoczesnego i skutecznego leczenia – tłumaczy prof. Iwona Hus.

Ponieważ na przewlekłą białaczkę limfocytową chorują starsi – grupa mało medialna i niezauważalna, która często nie ma siły przebicia, aby zawalczyć o swój los, ważne jest by potrzeby chorych zostały dostrzeżone. „Będziemy nieustanie domagać się dostępu do nowoczesnych terapii – tych najbardziej skutecznych dla chorych na nowotwory krwi. Wtedy będziemy mogli mówić o leczeniu zgodnie
z europejskimi standardami” – podkreśla Jacek Gugulski.

Pamiętajmy, że chorych na nowotwory krwi wciąż przybywa – w ciągu ostatnich trzech dekad liczba zachorowań na nowotwory krwi wzrosła ponad dwukrotnie. Z uwagi na ogromny postęp medycyny, nowotwory krwi mogą być dziś leczone coraz lepiej, dzięki czemu z chorób śmiertelnych, stają się przewlekłymi. Jednak dla skutecznej walki z nowotworami krwi, chorym potrzeba dziś zorganizowanej opieki, poprawy dostępu do nowoczesnej diagnostyki oraz skutecznych terapii. Warto pamiętać także, że walka z nowotworami krwi to również wczesna diagnostyka – każdy z nas przynajmniej raz w roku powinien wykonać morfologię krwi.

Powiązane artykuły
LEKARZWszechstronny lekarz

Nowoczesne kierunki diagnostyki głosu. Wskaźniki neurofizjologiczne

Głos jest złożonym zjawiskiem, a mechanizm jego wytwarzania wymaga współdziałania ze sobą wielu elementów. Mięśnie krtani są tylko jednym z elementów potrzebnych…
LEKARZWszechstronny lekarz

Ćwiczenia – nowa klasa leków w kardiomiopatii przerostowej

American College of Cardiology (ACC) i American Heart Association (AHA) właśnie opublikowały nowe wytyczne kliniczne dotyczące skutecznego postępowania u pacjentów, u których…
LEKARZWszechstronny lekarz

Szpiczak to coraz częściej choroba przewlekła

Dzięki nowym lekom i schematom leczenia dla coraz większej liczby pacjentów szpiczak plazmocytowy staje się chorobą przewlekłą. Warunkiem jest jednak wczesne zdiagnozowanie,…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter