NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Wszechstronny lekarz

Ścisła kontrola ciśnienia korzystna dla nerek

Trwałe i restrykcyjne unormowanie wartości rozkurczowego ciśnienia krwi umożliwia lepszą jakość życia oraz ograniczenie zgonów w populacji pacjentów chorych na przewlekłą chorobę nerek (PchN) – udowadniają naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco.

fot. Military (CC BY 2.0) Health National Museum of Health and Medicine

Z badań wynika, że radykalne obniżenie i lepsza kontrola ciśnienia rozkurczowego krwi poniżej wartości 120 mm Hg, czyli zdecydowanie niższej, niż dotychczas wyznaczane cele terapeutyczne, pozwala na zdecydowane wydłużenie przeżycia u pacjentów cierpiących na PchN .

W opublikowanej 11 sierpnia br.na łamach czasopisma „Journal of the American Society of Nephrology” (JASN) analizie naukowcy dowiedli, że w populacji pacjentów utrzymujących ciśnienie krwi na średnim poziomie 102-107 mm Hg, występowało zdecydowanie niższe ryzyko zgonu, niż u pacjentów w niewyrównanym ciśnieniem. W trakcie obserwacji prowadzonej przez naukowcom nie udało się dowieść istotnych statystycznie różnic w momencie wystąpienia schyłkowej niewydolności nerek (ESRD)- w ramieniu ze ściśle kontrolowanym ciśnienie ryzyko ESRD wynosiło 0,95 (95% CI, 0,78 do 1,16; P = 0,64) natomiast w ramieniu bez kontroli ciśnienia 0,92 (95 % CI, 0,75 do 1,12).

W ocenie naukowców badanie to wyraźnie wskazuje na potrzebę weryfikacji wytycznych klinicznych, które obecnie jako docelowe wskazuje ciśnienie skurczowe krwi na poziomie 130 mm Hg.

Źródło: Journal of the American Society of Nephrology (JASN), doi: 10.1681/ASN.2016030326, published online 11 August 2016.

Powiązane artykuły
LEKARZWszechstronny lekarz

Nowoczesne kierunki diagnostyki głosu. Wskaźniki neurofizjologiczne

Głos jest złożonym zjawiskiem, a mechanizm jego wytwarzania wymaga współdziałania ze sobą wielu elementów. Mięśnie krtani są tylko jednym z elementów potrzebnych…
LEKARZWszechstronny lekarz

Ćwiczenia – nowa klasa leków w kardiomiopatii przerostowej

American College of Cardiology (ACC) i American Heart Association (AHA) właśnie opublikowały nowe wytyczne kliniczne dotyczące skutecznego postępowania u pacjentów, u których…
LEKARZWszechstronny lekarz

Szpiczak to coraz częściej choroba przewlekła

Dzięki nowym lekom i schematom leczenia dla coraz większej liczby pacjentów szpiczak plazmocytowy staje się chorobą przewlekłą. Warunkiem jest jednak wczesne zdiagnozowanie,…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter