NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Wszechstronny lekarz

Umiarkowany optymizm w sprawie KOS

Do 27 marca br. środowisko medyczne może jeszcze zgłaszać uwagi do nowego projektu zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie drugiej wersji kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS – zawał). Zdaniem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) choć nowa wersja dokumentu uporządkowała kwestie dotyczące opieki dwunastomiesięcznej u chorych po zawale serca istnieją obawy co do jego realizacji.

„Z optymizmem, choć umiarkowanym w kwestii jego realizacji, przyjmujemy nową wersję dokumentu, będącą wynikiem konsultacji społecznych projektu z kardiologami PTK – ocenia prof. Dariusz Dudek, przewodniczący Rady Instytutu Kardiologii Collegium Medicum UJ, członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. fot. archiwum

Projekt nowego zarządzenia NFZ w sprawie KOS ukazał się 13 marca. Całe środowisko kardiologiczne czekało na ten projekt od 2016 roku, miał on bowiem przede wszystkim zapewnić kompleksową opiekę nad pacjentem kardiologicznym oraz umożliwić otrzymanie premii podmiotom go koordynującym. Dodatkowe środki miały być przekazane ośrodkom kardiologii od stycznia 2017 roku, co jest szczególnie ważne w czasie znacznych obniżek wycen procedur kardiologicznych w lipcu 2016 i drastycznej obniżce w styczniu 2017.

„Z optymizmem, choć umiarkowanym w kwestii jego realizacji, przyjmujemy nową wersję dokumentu, będącą wynikiem konsultacji społecznych projektu z kardiologami PTK – ocenia prof. Dariusz Dudek, przewodniczący Rady Instytutu Kardiologii Collegium Medicum UJ, członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
W projekcie wyodrębniono cztery moduły leczenia. W pierwszym uwzględniono również zabiegi etapowej przezskórnej rewaskularyzacji (tzw. stentowanie tętnic wieńcowych) oraz leczenie kardiochirurgiczne. W drugim module uwzględniono rehabilitację kardiologiczną, natomiast w trzecim zabiegi elektrokardiologii. W module czwartym przedstawiono model opieki przez dwanaście miesięcy od wystąpienia zawału serca wraz z poradami kardiologicznymi. Dodatkowo zmodyfikowano współczynniki korygujące za wykonane zabiegi naprawcze z tytułu wprowadzenia współczynników jakościowych ocenianych w opiece odległej.

I tak dla pacjentów, którzy ukończą 4 miesiące opieki i kardiolog potwierdzi gotowość pacjenta do pracy zawodowej, w dokumencie zaproponowano mnożnik korygujący 1.1. Dla pacjentów, którzy ukończą 12 miesięcy programu KOS – zawał, zaproponowano współczynnik 1.15, a dla pacjentów, którzy ukończą zarówno 12 miesięcy, jak i będą zdolni do pracy zawodowej już w 4 miesiącu po wyjściu ze szpitala współczynnik korygujący wynosić będzie 1.25.

„Jest to wyraźna korekta współczynników w stosunku do wersji poprzedniej. Dodatkowo wprowadzono parametry jakościowe do oceny udzielania świadczeń i te parametry obejmują monitorowanie, między innymi, odsetek pacjentów, którzy uczestniczą w rehabilitacji, pozostają czynni zawodowo, pacjentów, którzy rzucą palenie i osiągają odpowiednie parametry metaboliczne kontroli czynników ryzyka rozwoju miażdżycy” – zauważa prof. Dudek.

Z opóźnieniem, ale z uwzględnieniem uwag środowiska

Nowe zarządzenie będzie wymagało zapewne przeprowadzenia postępowania konkursowego, co nie było określone jasno od kilku miesięcy. W związku z tym wdrożenie programu opieki kompleksowej jest planowane niestety najwcześniej w maju 2017 roku, a nie jak wcześniej mówiono w trybie natychmiastowym od stycznia 2017 jako dodatkowe świadczenie.

„Mamy obecnie dostępny dokument do analizy w ramach konsultacji społecznych do 27 marca, a następnie zapewne tryb konkursowy i dopiero zawarcie umów na realizację programu z ośrodkami kardiologii. Przyznaję, że nowy projekt jest teraz bardziej dojrzały niż był pierwotnie, także cieszę się, że uczestniczyłem w grupie ekspertów kardiologii, która po merytorycznej dyskusji z Narodowym Funduszem Zdrowia wysłała uwagi i sugestie do pierwszej wersji  programu, który to zawierał jednak kilka nieścisłości, a ścieżki kliniczne dalszego leczenia pacjentów po zawale serca wymagały wyraźnego uporządkowania. Doceniamy, iż NFZ nasze uwagi i propozycje zmian uwzględnił w sposób profesjonalny i zwiększający szansę na dalszą poprawę wyników leczenia pacjentów” – mówi Prof. Dudek.

Przede wszystkim: kompleksowość

“Kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego KOS – zawał” jest programem opieki kompleksowej i kompleksowej opieki skoordynowanej przez jeden ośrodek – podmiot koordynujący, który może być realizowany w różnych komórkach organizacyjnych. Podmiot koordynujący zapewnia kompleksową opiekę skoordynowaną w różnych komórkach organizacyjnych, zgodnie ze schematem organizacyjnym realizacji kompleksowej opieki po zawale serca.

„Definicja jest taka, że jest to kompleksowa opieka skoordynowana, którą zapewnia podmiot koordynujący w różnych swoich komórkach organizacyjnych w celu stworzenia kompleksowej opieki. Podmiotem koordynującym może być szpital posiadający oddział kardiologiczny, zapewniający jednocześnie infrastrukturę do realizacji programu oraz dostęp do ośrodków  stacjonarnej i dziennej rehabilitacji oraz do poradni kardiologicznej. W projekcie nie ma zapisu o konkretnych szpitalach. Generalnie chodzi o oddział kardiologii, który dysponuje kardiologią interwencyjną, elektrokardiologią, ma dostęp do poradni kardiologicznej oraz ośrodków do rehabilitacji – wyjaśnia prof. Dudek. – Program powinien głównie promować ośrodki leczące zawał serca zabiegowo, jako najskuteczniejszą metodą leczenia według aktualnych standardów oraz zajmujące się długoterminową kompleksową opieka chorych po wypisie ze szpitala” – dodaje.

Dodatkowe finansowanie?

Dla lecznictwa szpitalnego i opieki kardiologicznej program to potencjalnie dodatkowe środki. W dokumencie jest zapis, że na zadanie jest dedykowane ponad 30 milionów złotych rocznie. Pytanie, czy takie finansowanie wystarczy na realizację programu dla ośrodków w całej Polsce?

„Będziemy obserwowali, ilu chorych będzie się ostatecznie kwalifikowało do programu, dlatego że, wbrew pozorom, to jest bardzo kompleksowy program wymagający na pewno wsparcia nowym oprogramowaniem informatycznym z NFZ w ośrodkach koordynujących dla płynnego wdrożenia tej nowej metody opieki nad chorymi przez 12 miesięcy po zawale serca” – stwierdza prof. Dudek.

Powiązane artykuły
Wszechstronny lekarzLEKARZ

Niedobór kwaśnej lipazy lizosomalnej (LAL)

To choroba rzadka o postępującym charakterze, która może prowadzić do istotnych problemów zdrowotnych, a nieleczona skończyć się zgonem jeszcze przed 6. miesiącem…
LEKARZWszechstronny lekarz

Ultrarzadka choroba Fabry’ego

Choroba Fabry’ego uszkadza mózg i serce. Niespecyficzność objawów sprawia, że pacjenci czekają na diagnozę nawet kilkanaście lat. Symptomami są m.in. przeszywający ból…
LEKARZWszechstronny lekarz

20 marca to Międzynarodowy Dzień Szczęścia ONZ

Wyborcy Partii Demokratycznej i prezydenta USA Joe Bidena są szczęśliwsi niż wyborcy Partii Republikańskiej i byłego prezydenta USA Donalda Trumpa – tak…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter