NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

LEKARZCo? Gdzie? Kiedy?

Word Hearing Forum w Genewie

W siedzibie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w dniach 27-29 listopada odbyło się „Światowe Forum Słuchu” (World Hearing Forum – WHF). Wzięli w nim udział m.in. prof. dr hab. n. med. i o zdr. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński, dr n. o zdr. inż. Łukasz Bruski oraz dr hab. n. med. i n. o zdr. Magdalena B. Skarżyńska. Jakie wnioski i rekomendacje przywieziono w Genewy?

Światowe Forum Słuchu to globalna sieć interesariuszy na całym świecie  promującą dbałość o słuch i prawidłową higienę słuchu. To swego rodzaju sieć wsparcia, której członkowie zobowiązują się do działań na rzecz wdrożenia rezolucji Światowego Zgromadzenia Zdrowia WHA70.13 w sprawie zapobiegania głuchocie i utracie słuchu oraz do wspierania państw członkowskich w tym zakresie.

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, rehabilitacji w celu leczenia ubytku słuchu wymaga ponad 430 milionów ludzi, z czego 34 miliony to dzieci. Ponadto zagrożonych utratą słuchu z powodu narażenia na hałas w miejscach, gdzie korzystają z rozrywki i rekreacji, a także poprzez osobiste urządzenia audio jest 1,1 miliarda młodych ludzi. Prognozuje się, że liczby te znacznie wzrosną w nadchodzących dziesięcioleciach, o ile nie zostaną podjęte działania mające na celu zapobieganie i leczenie ubytków słuchu.

Światowe Forum Słuchu (2018-2025) ma mobilizować do podejmowania działań na rzecz tworzenia takiego świata, w którym nikt nie doświadcza ubytku słuchu z przyczyn, którym można zapobiec, a jeśli już do takiego ubytku dojdzie, to w świecie tym osoby dotknięte ubytkiem słuchu będą mogły dzięki wczesnej identyfikacji i odpowiedniemu leczeniu w pełni wykorzystać swój potencjał, bo dostaną pomoc, jaką może zaoferować współczesna medycyna.

WHF to forum członkowskie zrzeszające ponad 180 członków z 57 krajów, w tym z Polski, reprezentujących różne grupy interesariuszy. Podczas Światowego Forum Słuchu 2023 omawiano wizję WHO dotyczącą celów i działań forum, przedstawiono przegląd planu prac i dokonano niezbędnych jego korekt, odświeżono składu komitetu sterującego, a także nakreślono strategię działań zmierzających do poszerzenia zasięgu forum.

Dla organizacji takich jak Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Towarzystwo Otolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich, Instytut Narządów Zmysłów czy Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS oraz instytucji członków WHF, zakres tematów i celów omawianych podczas spotkania w Genewie to nowe wyzwania, szanse na rozwój i jednocześnie aktywny wpływ na globalną politykę zdrowia w obszarze słuchu.

Wnioski i rekomendacje po spotkaniu World Hearing Forum

prof. dr hab. n. med. i o zdr. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński:Utrata słuchu i powiązane z nią choroby uszu, jeśli nie są odpowiednio leczone, mogą mieć daleko idące konsekwencje dla życia osób dotkniętych tym schorzeniem, ich rodzin i gospodarki. Szacuje się, że rocznie tracimy prawie 1 bilion dolarów z powodu naszego zbiorowego niepowodzenia w walce z ubytkiem słuchu. Podczas World Hearing Forum mieliśmy okazję wypracować dobre praktyki, które pozwolą na odwrócenie tego trendu. Przedstawiciele reprezentowanych przez nas organizacji weszli w skład grup Make Listening Safe, Changemakers i External Relations, co pozwoli nam na realny wpływ na globalne decyzje, dotyczące ochrony zdrowia w zakresie słuchu.

Zwróciliśmy uwagę na konieczność wyeliminowania luk związanych z dostępnością badań przesiewowych. Wciąż nie są one powszechne w części regionów świata, a większość krajów programami profilaktyki słuchu obejmuje jedynie noworodki i małe dzieci, z pomięciem pozostałych grup wiekowych. Należy zwrócić uwagę, że skutki społeczne niedosłuchu chociażby u osób dorosłych także są znaczące. Zaburzenia komunikacji wynikające z problemów ze słuchem mogą wpłynąć na zmniejszenie możliwości edukacyjnych i zawodowych, spowodować wycofanie społeczne. Zdrowy słuch jest zatem naszym wspólnym priorytetem.

Pojawiają się innowacyjne programy i dostępne metody badań przesiewowych, które mają rozwiązać ten problem w skali globalnej. Konieczna jest jednak kompleksowa kampania, której celem będzie upowszechnienie wykonywania badań przesiewowych w każdym wieku, skierowana do społeczności, pracowników służby zdrowia, praktyków i decydentów.

Zadaniem na najbliższy czas dla członków World Hearing Forum jest wdrożenie kompleksowych programów nadzoru, kontynuacja programów naprawczych oraz zapewnienie we wszystkich regionach dostępu do odpowiedniego sprzętu i wyrobów medycznych.

Tekst: Marta Jakubiak
Foto: wfpha.org, Instytut Narządów Zmysłów

Powiązane artykuły
LEKARZWszechstronny lekarz

Retaryfikacja wycen poprawi funkcjonowanie oddziałów neurologicznych

Rozmowa z prof. dr hab. med. Haliną Sienkiewicz-Jarosz, przewodniczącą Krajowej Rady ds. Neurologii przy Ministrze Zdrowia. Pani Profesor, Krajowa Rada ds. Neurologii…
LEKARZInnowacje

Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) a uszkodzenie wątroby

Międzynarodowe badanie wykazało, że osoby żyjące z chorobą neurodegeneracyjną rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) są bardziej narażone na rozwój stłuszczenia wątroby, co sugeruje,…
LEKARZWszechstronny lekarz

Związek między częstotliwością wypróżnień a ogólnym stanem zdrowia

Zespół badawczy kierowany przez Institute for Systems Biology (ISB) przeanalizował dane kliniczne, dotyczące stylu życia i dane multiomiczne (złożonej analizy danych klinicznych)…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *