NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

AktualnościCo? Gdzie? Kiedy?InnowacjeWszechstronny lekarz

Amgen prezentuje swoje portfolio na ASCO

Firma Amgen (NASDAQ: AMGN) przedstawiła podczas 55. dorocznej Konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO), która odbyła się w Chicago w dniach 31 maja – 4 czerwca 2019 r., portfolio leków onkologicznych. Zaprezentowanych zostało siedem produktów badanych w terapii nowotworów układu krwiotwórczego oraz guzów litych.

„Biologia i genetyka człowieka stanowią od czterdziestu lat podstawę innowacji firmy Amgen” – powiedział dr David M. Reese, wiceprezes zarządu ds. badań i rozwoju, Amgen. „Biorąc pod uwagę naszą bazę naukową i szybkie tempo naszych działań wierzę, że firma Amgen będzie miała w przyszłości znaczny wpływ na sposób leczenia wybranych nowotworów. Chcielibyśmy szybciej niż kiedykolwiek wcześniej zaoferować nowe leki przeciwnowotworowe pacjentom, którzy ich potrzebują.”

Informacje na temat gamy opracowywanych przez firmę leków onkologicznych obejmują pierwsze dane zebrane u ludzi dotyczące oceny stosowania produktu AMG510, pierwszego inhibitora KRASG12C, który osiągnął etap badań klinicznych, u pacjentów z miejscowo zaawansowanymi lub przerzutowymi guzami litymi z mutacją KRASG12C. Kolejne dane z wczesnych faz rozwoju produktu dotyczą zastosowania bispecyficznych przeciwciał angażujących limfocyty T (ang. bispecific T-cell engager, BiTE®) firmy Amgen w nowotworach układu krwiotwórczego oraz w guzach litych, w tym po raz pierwszy w raku gruczołu krokowego. Cząsteczki BiTE® zaprojektowano w taki sposób, że wiążą one własne limfocyty T pacjenta z antygenami swoistymi dla nowotworu, i pobudzają cytotoksyczne działanie limfocytów T w celu eliminacji komórek guza. Przedstawione zostaną również zaktualizowane wyniki badania fazy I, dotyczącego zwiększania dawki, w którym oceniano produkt AMG 420, cząsteczkę BiTE® skierowaną przeciwkoantygenowi dojrzewania limfocytów B (ang. B-cell maturation antigen, BCMA), u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim.

Najważniejsze prezentacje objęły następujące tematy:

Prezentacje danych klinicznych

  • Badanie fazy I dotyczące stosowania pasotuksyzumabu (BAY 2010112) w immunoterapii z użyciem bispecyficznych przeciwciał BiTE skierowanych przeciwko antygenowi błonowemu komórek stercza (PSMA) w przerzutowym opornym na kastrację raku gruczołu krokowego (ang. Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer, mCRPC).
  • Ocena stosowania AMG 420 w immunoterapii z użyciem bispecyficznych przeciwciał BiTE skierowanych przeciwko BCMA u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim: zaktualizowane wyniki pierwszego prowadzonego z udziałem ludzi badania fazy I dotyczącego zwiększania dawki.
  • Badanie fazy I dotyczące oceny bezpieczeństwa stosowania, tolerancji, farmakokinetyki (PK) i skuteczności AMG 510, nowego drobnocząsteczkowego inhibitora KRASG12c, w zaawansowanych guzach litych.

Prezentacje badań w toku

  • Badanie fazy I dotyczące stosowania AMG 757, bispecyficznego przeciwciała (BiTE) o wydłużonym okresie półtrwania skierowanego przeciwko białku DLL3, u pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuca (DRP).
  • Badanie fazy I dotyczące stosowania AMG 119, czyli zmodyfikowanych limfocytów T wykazujących ekspresję chimerycznego receptora antygenowego (CAR) ukierunkowanych na białko DLL3, w terapii pacjentów z nawrotowym/opornym na leczenie drobnokomórkowym rakiem płuca (DRP).
  • Nowe przeciwciało bispecyficzne BiTE skierowane przeciwko białku EGFRvIII w glejaku wielopostaciowym (GBM): badanie w toku dotyczące stosowania AMG 596 u pacjentów z nawrotowym lub świeżo rozpoznanym nowotworem.

Informacje na temat KRAS

Białka RAS, stanowiące przedmiot trwających od ponad trzydziestu lat badań, tworzą rodzinę najczęściej zmutowanych genów w nowotworach występujących u ludzi.1,2 KRAS jest wariantem najbardziej rozpowszechnionym i występuje szczególnie często w guzach litych.2 Specjalna mutacja znana jako KRASG12C odpowiada za około 12% wszystkich mutacji KRAS we wszystkich rodzajach nowotworów.3 Firma Amgen bada możliwość zahamowania białka z mutacją KRASG12C w wielu różnych rodzajach nowotworów.

Informacje na temat technologii BiTE®

Technologia wykorzystująca bispecyficzne przeciwciała angażujące limfocyty T (ang. bispecific T-cell engager, BiTE®) jest ukierunkowaną na konkretny cel terapeutyczny platformą immunoonkologiczną, której zadaniem jest wiązanie własnych limfocytów T pacjenta z dowolnym antygenem swoistym dla nowotworu i aktywacja cytotoksycznego działania limfocytów T w celu eliminacji komórek guza. Platforma immunoonkologiczna BiTE może być skuteczna w leczeniu różnych rodzajów nowotworów poprzez wykorzystanie antygenów swoistych dla nowotworu. Platforma BiTE® oferuje dostępne od ręki leczenie, dzięki któremu innowacyjna terapia z użyciem limfocytów T może być dostępna dla wszystkich świadczeniodawców, gdy ich pacjenci tego potrzebują. Amgen rozwija ponad dwanaście cząsteczek BiTE przeznaczonych do stosowania w wielu różnych nowotworach układu krwiotwórczego i guzach litych, prowadząc dalsze badania nad technologią BiTE w celu zwiększenia dostępności dla pacjentów i rozszerzenia możliwości terapeutycznych.

Powiązane artykuły
Co? Gdzie? Kiedy?Aktualności

24 kwietnia to Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

Jedną z najbardziej widocznych globalnych zmian na świecie, w tym również w Polsce, jest postępują­ca urbanizacja przestrzeni. Proces ten przyniósł wiele korzyści,…
LEKARZWszechstronny lekarz

Objawy SM są we krwi na wiele lat przed wystąpieniem objawów

– Wyobraźmy sobie, że moglibyśmy zdiagnozować stwardnienie rozsiane, zanim niektórzy pacjenci dotrą do kliniki – powiedział dr Stephen Hauser, dyrektor Uniwersytetu Kalifornijskiego…
AktualnościPACJENT

PNO, czyli pierwotne niedobory odporności w każdym wieku

PNO obejmują dużą grupę chorób uwarunkowanych genetycznie, nazywanych wrodzonymi błędami odporności. Rozpoznane są u pacjentów w każdym wieku – zarówno u dzieci,…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter