NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

AktualnościCo? Gdzie? Kiedy?

Aplikuj o stypendium

Stypendia rządu szwajcarskiego w ramach studiów doktoranckich, staży podoktorskich i pobytów badawczych.

Rząd Konfederacji Szwajcarskiej oferuje stypendia na pobyty badawcze, studia doktoranckie oraz staże podoktorskie dla obywateli polskich na rok akademicki 2020/2021. Stypendia te są corocznie przyznawane w celu promocji międzynarodowej wymiany akademickiej oraz współpracy naukowej pomiędzy Szwajcarią a 180 innymi krajami świata. Laureaci stypendiów są wybierani przez uprawnioną instytucję tj. Federalną Komisję ds. Stypendiów dla Zagranicznych Studentów (The Federal Commission for Scholarships for Foreign Students – FCS).

Stypendia są przeznaczone dla młodych naukowców z zagranicy, posiadających tytuł magistra (master’s degree) lub równoważny oraz stopień naukowy doktora (PhD).

Dostępne są trzy rodzaje stypendiów:

I rodzaj stypendium: Swiss Government Excellence Postdoctoral Scholarships for Foreign Researchers – stypendium w ramach staży podoktorskich (postdoc).

Wsparcie przeznaczone jest dla wysoko wykwalifikowanych naukowców posiadających stopień naukowy doktora (uzyskany po 31 grudnia 2016 r., ale przed 31 lipca 2020 r.), będących na początku ich akademickiej kariery. Nie ma ograniczeń w stosunku do dziedziny nauki.

Wyjazd stypendialny rozpocznie się we wrześniu 2020 r. i potrwa 12 miesięcy, bez możliwości przedłużenia. Miesięczna kwota stypendium to 3500 franków szwajcarskich (CHF).

Aplikacje należy składać do 15 listopada 2019 r.

II rodzaj stypendium: Swiss Government Excellence PhD Scholarships for Foreign Students

Stypendium potrwa 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 36 miesięcy w oparciu o osiągnięte wyniki. Miesięczna kwota stypendium to 1920 franków szwajcarskich (CHF).

Głównym wymogiem dla kandydatów jest konieczność posiadania tytułu magistra (master’s degree) lub równoważnego, uzyskanego przed 31 lipca 2020 r. i uznawanego przez szwajcarską uczelnię.

Doktoranci z obecnie prowadzonymi jak i planowanymi doktoratami, które są przeprowadzane w ramach sformalizowanej umowy pomiędzy dwoma uniwersytetami (szwajcarskim i zagranicznym) oraz pod wspólnym kierownictwem dwóch promotorów kwalifikują się do 12 miesięcznego pobytu badawczego, za który wypłacane będzie stypendium.

Ważna informacja: Aplikowanie o stypendium w ramach studiów doktoranckich oraz rekrutacja na studia doktoranckie przez szwajcarski uniwersytet są dwiema oddzielnymi procedurami. Przyjęcie na studia doktoranckie na wybranej szwajcarskiej uczelni jest warunkiem niezbędnym w przypadku potencjalnego przyznania stypendium, ale nie gwarantuje pozytywnej decyzji Federalnej Komisji ds. Stypendiów dla Studentów Zagranicznych. Kandydat jest odpowiedzialny za przeprowadzenie obu procedur jednocześnie.

Aplikacje należy składać do 15 listopada 2019 r.

III rodzaj stypendium: Swiss Government Excellence Research Scholarships for Foreign Students

Stypendium w ramach Research Fellowship jest przeznaczone dla wysoko wykwalifikowanych doktorantów prowadzących badania naukowe w dowolnej dziedzinie akademickiej oraz młodych lekarzy. Ten rodzaj stypendium nie jest przeznaczony dla kandydatów posiadających stopień naukowy doktora (PhD).

Podstawowym wymogiem dla kandydatów jest posiadanie tytułu magistra (master’s degree) lub równoważnego uzyskanego przed 31 lipca 2020 r., uznawanego przez szwajcarski uniwersytet. Dyplom musi być złożony do Federalnej Komisji ds. Stypendiów Zagranicznych przed rozpoczęciem pobierania stypendium. Kandydaci muszą być urodzeni po 31 grudnia 1984 r.

Miesięczna kwota stypendium to 1920 franków szwajcarskich (CHF).

Pobyt badawczy może trwać maksymalnie 12 miesięcy, począwszy od września 2020 r. z brakiem możliwości przedłużenia.

Aplikacje należy składać do 15 listopada 2019 r.

Informacja ogólne (dotyczące wszystkich typów stypendiów):

Celem wszystkich programów stypendialnych jest wyłonienie kandydatów, którzy odbędą staż podoktorski lub pobyt badawczy bądź rozpoczną studia w jednym z 10 szwajcarskich kantońskich uniwersytetów, dwóch szwajcarskich instytutach technologicznych lub instytutach naukowych i wyższych szkołach zawodowych.

Przykładowe uczelnie wyższe, które obejmuje oferta stypendialna (dla wszystkich trzech rodzajów form wsparcia): University of Basel / University of Bern / University of Fribourg / University of Geneva / University of Lausanne / University of Lucerne / University of Neuchâtel / University of St. Gallen / University of Zurich / Università della Svizzera italiana / Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL) / Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETHZ). Pełna lista uczelni dostępna jest w załączonych dokumentach.

Dodatkowe bonusy dotyczące wszystkich rodzajów stypendiów to m.in. roczna zniżka (50%) na transport publiczny, jednorazowy dodatek specjalny na zakwaterowanie w wysokości 300 CHF i inne.

Aplikacje grantowe zakładające prowadzenie badań mniej niż 9 miesięcy, nie będą traktowane jako priorytetowe, z kolei wnioski z badaniami trwającymi poniżej 6 miesięcy będą odrzucane.

Stypendium w ramach powyższych trzech rodzajów wsparcia jest ważne tylko w przypadku pobytów badawczych, staży podoktorskich i studiów doktoranckich w pełnym wymiarze, odbywających się w Szwajcarii. Nie dotyczy to mieszanych badań tj. częściowo we Szwajcarii i częściowo w innym kraju. Stypendium nie obejmuje badań w terenie, a koszty z nimi związane nie są objęte finansowaniem.

Warto nadmienić, że przy aplikacjach w ramach każdego z wymienionych typów stypendiów, kandydaci muszą przedstawić propozycję badawczą wraz z harmonogramem czasowym oraz oficjalny list wystosowany przez szwajcarską instytucję goszczącą z potwierdzeniem chęci przyjęcia danego kandydata i nadzorowania przebiegu stażu podoktorskiego, pobytu naukowego bądź studiów doktoranckich.

Rozstrzygnięcie konkursu dla wszystkich rodzajów stypendiów nastąpi do końca maja 2020.

Oficjalna strona internetowa: www.sbfi.admin.ch/scholarships_eng

Dokumenty w wersji oryginalnej plus jeden komplet kopii dokumentów przygotowane i wypełnione zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w załączonych plikach należy przesyłać na adres Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (decyduje data wpływu dokumentów do NAWA):

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

ul. Polna 40

00-635 Warszawa

Następnie, NAWA przekaże dokumenty Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie, które po weryfikacji wymogów formalnych zostaną przekazane odpowiedniej szwajcarskiej instytucji.

Pierwszy zestaw dokumentów powinien zawierać jedynie oryginalne, podpisane dokumenty oraz listy referencyjne oraz, jeżeli jest to niezbędne tłumaczenia poświadczone w języku angielskim. Drugi zestaw dokumentów musi zawierać kopie dokumentów z pierwszego zestawu. Należy jednak pominąć kopiowanie listów polecających, wystarczy oryginał dołączony do zestawu pierwszego. Co istotne, listy polecające należy umieścić w zamkniętych kopertach. Dodatkowo, dokumenty powinny być ułożone w odpowiedniej kolejności określonej w instrukcji. Dyplomy ukończenia studiów należy ułożyć od najmłodszego do najstarszego, czyli w przypadku posiadania dyplomu ukończenia studiów doktoranckich, dyplom ten będzie ułożony jako pierwszy. Należy również dołączyć wyniki ocen z przebiegu studiów, a formularz aplikacyjny oraz plan badawczy powinien być podpisany.

Warto wspomnieć, że dokumenty nie powinny być zszyte bądź spięte (jest to dozwolone jedynie w przypadku tłumaczeń poświadczonych), poza tym nie należy wkładać dokumentów do koszulek lub teczek.

Powiązane artykuły
PACJENTAktualności

Stała opieka koordynowana marzeniem pacjentów z neurofibromatozami

– To był dobry rok dla pacjentów, którzy chorują na tę rzadką chorobę. Jednak wciąż czekamy, żeby opieka koordynowana nad chorymi z…
Co? Gdzie? Kiedy?Aktualności

Znamy wyniki raportu Barometr WHC #Kobietawkolejce 2024

Jak długo Polki czekają w kolejkach na świadczenia medyczne. Fundacja Watch Health Care przeanalizowała ponad 80 z nich, w tym 31 świadczeń…
PACJENTAktualności

Amazonki zapraszają: badamy nie tylko mamy!

25 maja w ponad 90 miastach Polski Amazonki będą edukować w zakresie profilaktyki raka piersi. Spacer po wiedzę, jak wykonać samobadanie piersi…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *