NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Wszechstronny lekarz

AstraZeneca przejmuje portfolio diabetologiczne od Bristol-Myers Squibb

Firma AstraZeneca ogłosiła, że 1 lutego 2014 r. zakończył się proces przejęcia przez nią całości udziałów firmy Bristol-Myers Squibb w partnerstwie diabetologicznym obu koncernów.

AstraZeneca przejęła od BMS prawa do 6 leków stosowanych w leczeniu cukrzycy. fot. Archiwum

Tym samym AstraZeneca przejęła prawa własności intelektualnej oraz globalne prawa umożliwiające kontynuowanie rozwoju, produkcji i komercjalizacji całości portfolio przeciwcukrzycowego, na które w Polsce składają się następujące leki: Onglyza (saksagliptyna), Komboglyze (skojarzenie saksagliptyny i metforminy), Forxiga (dapagliflozyna), Xigduo (skojarzenie dapagliflozyny i metforminy), Byetta (eksenatyd), Bydureon (eksenatyd w zawiesinie do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu).
W chwili przejęcia, AstraZeneca zapłaciła BMS 2,7 miliardów dolarów jako początkową należność. Ponadto firma zgodziła się także zapłacić ok. 1,4 miliarda dolarów w związku z rejestracją leków, wprowadzaniem ich do obrotu i sprzedażą oraz kosztami różnego rodzaju opłat licencyjnych, tantiem i innych należności związanych z obrotem produktów aż do 2025 roku. Koszty przejęcia mogą wzrosnąć o kwotę do 225 milionów dolarów wskutek następczego przekazywania określonych aktywów.
„Zintegrowanie wysokiej klasy portfolio diabetologicznego w ramach jednego podmiotu, pozwoli AstraZeneca w pełni wykorzystać jego potencjał i przyspieszy dalszy rozwój” – twierdzi Bartosz Bednarz, prezes AstraZeneca w Polsce. „Czujemy się w dużym stopniu zobowiązani do dalszej ścisłej współpracy z przedstawicielami służby zdrowia tak, by optymalnie odpowiadać na niezaspokojone potrzeby blisko dwumilionowej populacji chorych na cukrzycę w naszym kraju” – dodaje.
Powiązane artykuły
KongresWszechstronny lekarz

Szybka diagnostyka kluczowa w chorobach neurologicznych u dzieci

Choroby neurologiczne, do których zaliczamy m.in. udar mózgu, choroby neurometaboliczne oraz padaczkę, to jeden z głównych problemów zdrowotnych na świecie. Dotyczą one…
Wszechstronny lekarz

Badanie EEG i VEEG – pierwszy krok do diagnostyki padaczki

Tylko w Polsce z padaczką (epilepsją) zmaga się według szacunków ok. 400 tys. osób. Rozpoznanie tej choroby wymaga od specjalisty ogromnej wiedzy…
Wszechstronny lekarz

Podskórny system defibrylujący w profilaktyce nagłego zgonu sercowego

Każdego roku liczba pacjentów leczonych z wykorzystaniem podskórnych systemów defibrylujących w Polsce niemal się podwaja. Wyniki rejestrowane w polskich ośrodkach nie odbiegają…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter