NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

AktualnościWszechstronny lekarz

Coraz więcej chorych na raka gruczołu krokowego

Według prognoz opracowanych przez Departament Zdrowia szacuje się, że w ciągu najbliższych 15 lat liczba pacjentów z rakiem gruczołu krokowego w kraju wzrośnie o 29%. Aby zahamować ten proces Fundacja Wygrajmy Zdrowie wraz z klinicystami i ekspertami w obszarze zdrowia przygotowała raport dotyczący poprawy efektywności profilaktyki, diagnostyki i  leczenia tej grupy pacjentów.

„Implementacja rekomendacji przyczyni się do zmniejszenia liczby zachorowań, wpłynie na spadek śmiertelności oraz na poprawę przeżyć 5-letnich w nowotworze gruczołu krokowego w Polsce” ocenia Beata Ambroziewicz, prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie, inicjator raportu ze strony organizacji pacjenckich.

Prof. Piotr Chłosta, prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego wielokrotnie podkreślał skalę problemu, rocznie chorobę diagnozuje się bowiem u blisko 16 tys. mężczyzn, a co trzeci chory przegrywa walkę z tym nowotworem. Jednocześnie zwiększa się wciąż liczba chorych na raka gruczołu krokowego.

Autorzy raportu postulują:

  • Wdrożenie powszechnych badań profilaktycznych w zakresie wykrywania nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn w wieku 55–69 lat.
  • Wprowadzenie w ramach planowanych bilansów 65 latków obowiązkowego badania per rectum i badania PSA.
  • Realizację cyklicznych ogólnopolskich kampanii edukacyjnych, dotyczących nowotworu raka prostaty przy współpracy z organizacjami pacjentów.
  • Zwiększenie dostępności do świadczeń z zakresu poradni urologicznej finansowanych ze środków NFZ w każdym powiecie.
  • Promocja standardów leczenia nowotworu prostaty wśród lekarzy klinicystów.
  • Wprowadzenie obowiązku przestrzegania standardów klinicznych i leczenia zgodnie z aktualną wiedza medyczną.
  • Wprowadzenie modelu koordynowanej opieki nad pacjentem z nowotworem gruczołu krokowego, realizowanego przez wysoko wyspecjalizowane ośrodki, zapewniające dostęp do wszystkich metod leczenia.
  • Utworzenie Krajowego Rejestru Pacjentów z Nowotworem Gruczołu Krokowego.
  • Wprowadzanie rozwiązań dotyczących zapewnienia pacjentom dostępu do kompleksowej rehabilitacji leczniczej i opieki psychologicznej.

„Wdrożenie wielokierunkowych rekomendacji w opiece nad pacjentem chorym na raka gruczołu krokowego ma tym większe znaczenie, że od listopada 2017 roku, w refundacji znalazły się długo oczekiwane przez pacjentów i klinicystów terapie, które pozwalają na dobór spersonalizowanego leczenia w różnych stadiach zaawansowania nowotworu. Jest to niewątpliwie przełom, który przybliżył nas do europejskich standardów” – komentuje Beata Ambroziewicz.

Rak prostaty jest obecnie drugim najczęściej występującym nowotworem złośliwym w Polsce. Nowotwór gruczołu krokowego jest chorobą rozpoznawaną najczęściej u mężczyzn po 65. roku życia a ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem. 5-letnie przeżycie mężczyzn z rakiem gruczołu krokowego w Polsce wynosi 53,26%, co znacznie odbiega od parametrów obserwowanych w krajach Europy Zachodniej (średnia: 69,7%; najwyższe współczynniki uzyskuje Francja – 75,79%). Niskie wskaźniki przeżyć wynikają z późnego rozpoznania choroby, towarzyszących chorób współistniejących, jak choroby serca, nadciśnienie, cukrzyca, otyłość oraz do nie dawna ograniczonej możliwości leczenia zgodnie ze światowymi standardami.

W celu kompleksowego zaopiekowania się pacjentami z rakiem prostaty rekomendujemy także zakrojone działania profilaktyczne, w tym wprowadzenie powszechnych badań profilaktycznych i programów zdrowotnych dla mężczyzn między 55-69 rokiem życia oraz poprawę efektywności leczenia chorych z rakiem gruczołu krokowego. Istotnym działaniem wspierającym wielospecjalistyczną opiekę nad pacjentem z rakiem prostaty, zalecanym przez środowisko organizacji pacjenckich, jest prowadzenie ogólnopolskich kampanii edukacyjnych, dzięki którym można będzie zdiagnozować raka we wczesnym stadium i wpłynąć na długość przeżycia chorych z tym nowotworem. W raporcie znajda Państwo przykłady dobrych praktyk tworzenia programów polityki zdrowotnej na podstawie pozytywnie zaopiniowanych przez AOTMiT programów polityki zdrowotnej oraz przewodnik jak tworzyć skuteczne programy w tym obszarze.

Raport dostępny pod linkiem: www.wygrajmyzdrowie.pl/aktualnosci

 

Powiązane artykuły
PACJENTAktualności

Amazonki zapraszają: badamy nie tylko mamy!

25 maja w ponad 90 miastach Polski Amazonki będą edukować w zakresie profilaktyki raka piersi. Spacer po wiedzę, jak wykonać samobadanie piersi…
LEKARZWszechstronny lekarz

Nowoczesne kierunki diagnostyki głosu. Wskaźniki neurofizjologiczne

Głos jest złożonym zjawiskiem, a mechanizm jego wytwarzania wymaga współdziałania ze sobą wielu elementów. Mięśnie krtani są tylko jednym z elementów potrzebnych…
LEKARZWszechstronny lekarz

Ćwiczenia – nowa klasa leków w kardiomiopatii przerostowej

American College of Cardiology (ACC) i American Heart Association (AHA) właśnie opublikowały nowe wytyczne kliniczne dotyczące skutecznego postępowania u pacjentów, u których…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter