NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

AktualnościWszechstronny lekarz

Coraz więcej chorych na raka gruczołu krokowego

Według prognoz opracowanych przez Departament Zdrowia szacuje się, że w ciągu najbliższych 15 lat liczba pacjentów z rakiem gruczołu krokowego w kraju wzrośnie o 29%. Aby zahamować ten proces Fundacja Wygrajmy Zdrowie wraz z klinicystami i ekspertami w obszarze zdrowia przygotowała raport dotyczący poprawy efektywności profilaktyki, diagnostyki i  leczenia tej grupy pacjentów.

„Implementacja rekomendacji przyczyni się do zmniejszenia liczby zachorowań, wpłynie na spadek śmiertelności oraz na poprawę przeżyć 5-letnich w nowotworze gruczołu krokowego w Polsce” ocenia Beata Ambroziewicz, prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie, inicjator raportu ze strony organizacji pacjenckich.

Prof. Piotr Chłosta, prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego wielokrotnie podkreślał skalę problemu, rocznie chorobę diagnozuje się bowiem u blisko 16 tys. mężczyzn, a co trzeci chory przegrywa walkę z tym nowotworem. Jednocześnie zwiększa się wciąż liczba chorych na raka gruczołu krokowego.

Autorzy raportu postulują:

  • Wdrożenie powszechnych badań profilaktycznych w zakresie wykrywania nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn w wieku 55–69 lat.
  • Wprowadzenie w ramach planowanych bilansów 65 latków obowiązkowego badania per rectum i badania PSA.
  • Realizację cyklicznych ogólnopolskich kampanii edukacyjnych, dotyczących nowotworu raka prostaty przy współpracy z organizacjami pacjentów.
  • Zwiększenie dostępności do świadczeń z zakresu poradni urologicznej finansowanych ze środków NFZ w każdym powiecie.
  • Promocja standardów leczenia nowotworu prostaty wśród lekarzy klinicystów.
  • Wprowadzenie obowiązku przestrzegania standardów klinicznych i leczenia zgodnie z aktualną wiedza medyczną.
  • Wprowadzenie modelu koordynowanej opieki nad pacjentem z nowotworem gruczołu krokowego, realizowanego przez wysoko wyspecjalizowane ośrodki, zapewniające dostęp do wszystkich metod leczenia.
  • Utworzenie Krajowego Rejestru Pacjentów z Nowotworem Gruczołu Krokowego.
  • Wprowadzanie rozwiązań dotyczących zapewnienia pacjentom dostępu do kompleksowej rehabilitacji leczniczej i opieki psychologicznej.

„Wdrożenie wielokierunkowych rekomendacji w opiece nad pacjentem chorym na raka gruczołu krokowego ma tym większe znaczenie, że od listopada 2017 roku, w refundacji znalazły się długo oczekiwane przez pacjentów i klinicystów terapie, które pozwalają na dobór spersonalizowanego leczenia w różnych stadiach zaawansowania nowotworu. Jest to niewątpliwie przełom, który przybliżył nas do europejskich standardów” – komentuje Beata Ambroziewicz.

Rak prostaty jest obecnie drugim najczęściej występującym nowotworem złośliwym w Polsce. Nowotwór gruczołu krokowego jest chorobą rozpoznawaną najczęściej u mężczyzn po 65. roku życia a ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem. 5-letnie przeżycie mężczyzn z rakiem gruczołu krokowego w Polsce wynosi 53,26%, co znacznie odbiega od parametrów obserwowanych w krajach Europy Zachodniej (średnia: 69,7%; najwyższe współczynniki uzyskuje Francja – 75,79%). Niskie wskaźniki przeżyć wynikają z późnego rozpoznania choroby, towarzyszących chorób współistniejących, jak choroby serca, nadciśnienie, cukrzyca, otyłość oraz do nie dawna ograniczonej możliwości leczenia zgodnie ze światowymi standardami.

W celu kompleksowego zaopiekowania się pacjentami z rakiem prostaty rekomendujemy także zakrojone działania profilaktyczne, w tym wprowadzenie powszechnych badań profilaktycznych i programów zdrowotnych dla mężczyzn między 55-69 rokiem życia oraz poprawę efektywności leczenia chorych z rakiem gruczołu krokowego. Istotnym działaniem wspierającym wielospecjalistyczną opiekę nad pacjentem z rakiem prostaty, zalecanym przez środowisko organizacji pacjenckich, jest prowadzenie ogólnopolskich kampanii edukacyjnych, dzięki którym można będzie zdiagnozować raka we wczesnym stadium i wpłynąć na długość przeżycia chorych z tym nowotworem. W raporcie znajda Państwo przykłady dobrych praktyk tworzenia programów polityki zdrowotnej na podstawie pozytywnie zaopiniowanych przez AOTMiT programów polityki zdrowotnej oraz przewodnik jak tworzyć skuteczne programy w tym obszarze.

Raport dostępny pod linkiem: www.wygrajmyzdrowie.pl/aktualnosci

 

Powiązane artykuły
Wszechstronny lekarz

O zakrzepicy mówi prof. Jerzy Windyga

Rocznie rozpoznaje się w Polsce kilkadziesiąt tysięcy nowych przypadków zakrzepicy, zatem wśród nas są miliony ludzi z tą chorobą. Prof. Jerzy Windyga…
Aktualności

Terapia krótkoterminowa dla pacjentów psychiatrycznych z podwójną diagnozą

U coraz większej liczby pacjentów psychiatrycznych chorobie psychicznej, jak choroba afektywna dwubiegunowa, depresja czy schizofrenia, towarzyszy uzależnienie. Mówi się wówczas o tzw….
Aktualności

Nawet jedna kropla krwi to sygnał alarmowy

Tak szybko, jak zasypujesz solą plamę na obrusie, gdy rozlejesz choć kroplę czerwonego wina, tak szybko zgłoś się do lekarza, gdy w…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter