NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Wszechstronny lekarz

Dabigatran bezpieczniejszy przy ablacji

Ostatnie badania wykazały, że nieprzerwane leczenie dabigatranem wiąże się z mniejszą liczbą krwawień niż w przypadku stosowania warfaryny u chorych na migotanie przedsionków poddawanych ablacji przezskórnej.

fot. archiwum Nie odnotowano zdarzeń zakrzepowo-zatorowych u chorych przyjmujących dabigatran.

Nowe dane pochodzące z badania RE-CIRCUIT® wykazują lepszy profil bezpieczeństwa dabigatranu w porównaniu z warfaryną stosowaną u chorych na migotanie przedsionków (MP) poddawanych ablacji przezskórnej. U chorych na MP otrzymujących nieprzerwane leczenie dabigatranem, których poddano ablacji przezskórnej, odnotowano mniejszą liczbę dużych krwawień i ciężkich zdarzeń niepożądanych w porównaniu z chorymi nieprzerwanie leczonymi warfaryną. Wyniki zostały przedstawione podczas dorocznego kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Waszyngtonie i jednocześnie opublikowane w czasopiśmie „New England Journal of Medicine”.

W badaniu RE-CIRCUIT® wykazano, że nieprzerwane stosowanie dabigatranu skutkowało istotnym obniżeniem ryzyka dużych powikłań krwotocznych w porównaniu z nieprzerwanym podawaniem warfaryny. Udowodniono bezwzględne obniżenie ryzyka o 5,3% w ramach pierwszorzędowego punktu końcowego, odnotowując wystąpienie dużych krwawień u 5/317 pacjentów otrzymujących dabigatran w porównaniu z 22/318 chorych leczonych warfaryną (względne obniżenie ryzyka o 77,2%). W przypadku dabigatranu częstość występowania małych krwawień w porównaniu z warfaryną była podobna (59/317 w por. z 54/318). Nie odnotowano zdarzeń zakrzepowo-zatorowych u chorych przyjmujących dabigatran a u pacjentów otrzymujących warfarynę odnotowano jedno takie zdarzenie. Do badania RE-CIRCUIT® włączono 635 pacjentów z napadowym lub przetrwałym MP, poddawanych ablacji przezskórnej.

„Wyniki te dla społeczności lekarskiej są wiadomością ekscytującą” — stwierdził prof. Hugh Calkins, przewodniczący komitetu sterującego badania RE-CIRCUIT®, profesor kardiologii oraz dyrektor jednostki Electrophysiology Laboratory and Arrhythmia Service szpitala Johns Hopkins Hospital, Baltimore, USA. „W trakcie zabiegu ablacji pacjenci narażeni są na ryzyko wystąpienia potencjalnych poważnych powikłań, w tym udaru mózgu i krwawienia. Z tego powodu właściwe leczenie przeciwkrzepliwe w okresie ablacji w MP ma szczególne znaczenie. W badaniu RE-CIRCUIT zaobserwowaliśmy, że nieprzerwane leczenie przeciwkrzepliwe dabigatranem skutkowało istotnie niższą liczbą powikłań krwotocznych niż w przypadku warfaryny u chorych na migotanie przedsionków poddawanych ablacji”.

Każdego roku na całym świecie przeprowadza się ponad 200 tys. zabiegów ablacji u pacjentów z MP, najczęściej rozpoznawanym zaburzeniem rytmu serca. Ablacja jest często stosowaną metodą leczenia arytmii obserwowanej u chorych na MP. Pod kontrolą obrazu RTG do żył lub tętnic wprowadza się elastyczne, prowadnice. Przez nie wprowadzane są poprzez naczynia obwodowe do serca elektrody diagnostyczne i elektroda ablacyjna. Po zidentyfikowaniu rodzaju częstoskurczu i zlokalizowaniu obszaru odpowiedzialnego za jego powstawanie, w tym miejscu umieszcza się końcówkę elektrody ablacyjnej, która zostaje rozgrzewana prądem o częstotliwości radiowej (ang. RF ablation – Radio frequency ablation) do temperatury ok. 60 °C. Taka temperatura jest wystarczająca do zniszczenia obszaru będącego źródłem arytmii, można też użyć niskiej temperatury (cryotherapy). Ablacja przezskórna wiąże się z ryzykiem zarówno zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, jak i krwawień. Aby zminimalizować to ryzyko, konieczne jest uważne monitorowanie terapii przeciwkrzepliwej przed ablacją, w jej trakcie i po zabiegu. W badaniu RE-CIRCUIT® uzyskano dane dotyczące tej konkretnej sytuacji klinicznej w przypadku pacjentów przyjmujących dabigatran, substancję niebędącą antagonistą witaminy K (ang. non-vitamin K antagonist oral anticoagulant, NOAC).

„Po raz kolejny wykazano korzyści w zakresie bezpieczeństwa stosowania dabigatranu w porównaniu z warfaryną” — powiedział prof. Jörg Kreuzer, wiceprezes ds. medycznych, Obszar terapeutyczny chorób układu sercowo-naczyniowego, Boehringer Ingelheim. „Tylko jeden pacjent leczony dabigatranem wymagał interwencji medycznej lub zabiegu z powodu dużego krwawienia, co miało miejsce w przypadku jedenastu chorych otrzymujących warfarynę. Co więcej, u tego jednego pacjenta nie zaistniała nawet potrzeba zastosowania swoistego czynnika odwracającego działanie dabigatranu, choć był on dostępny dla badaczy.”

Powiązane artykuły
Wszechstronny lekarzLEKARZ

Niedobór kwaśnej lipazy lizosomalnej (LAL)

To choroba rzadka o postępującym charakterze, która może prowadzić do istotnych problemów zdrowotnych, a nieleczona skończyć się zgonem jeszcze przed 6. miesiącem…
LEKARZWszechstronny lekarz

Ultrarzadka choroba Fabry’ego

Choroba Fabry’ego uszkadza mózg i serce. Niespecyficzność objawów sprawia, że pacjenci czekają na diagnozę nawet kilkanaście lat. Symptomami są m.in. przeszywający ból…
LEKARZWszechstronny lekarz

20 marca to Międzynarodowy Dzień Szczęścia ONZ

Wyborcy Partii Demokratycznej i prezydenta USA Joe Bidena są szczęśliwsi niż wyborcy Partii Republikańskiej i byłego prezydenta USA Donalda Trumpa – tak…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter