NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

AktualnościWszechstronny lekarz

Gdańska Klinika z certyfikatem „W trosce o pacjenta”

Kompleksowa opieka, wsparcie dla pacjentów oraz edukacja w zakresie celów terapeutycznych, zasad prawidłowego przyjmowania leków czy istoty badań kontrolnych – za to Klinika Hematologii i Transplantologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku  została wyróżniona certyfikatem „W trosce o pacjenta”.

Certyfikat na ręce prof. Andrzeja Hellmanna, Ordynatora Klinki Hematologii I Transplantologii UCK, wręczyła dr Janina Książek, Prezes Oddziału Terenowego Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych w Gdańsku. Podczas uroczystości, która odbyła się 14 grudnia 2017, obecni byli także: Dyrektor ds. Lecznictwa Tomasz Stefaniak, Za-ca Dyrektora Naczelnego ds. pielęgniarstwa Anna Lignowska oraz pracownicy wyróżnionej Kliniki.

Certyfikat Programu „W trosce o pacjenta” to sygnał dla chorych na przewlekłą białaczkę szpikową oraz ich rodzin, że w tym ośrodku pacjenci otrzymają profesjonalną pomoc, merytoryczne wsparcie oraz szereg niezbędnych informacji nt. choroby, celów terapeutycznych – niezwykle istotnych w skutecznym leczeniu.

„W trosce o pacjenta” to program dedykowany pacjentom hematologicznym – chorym na przewlekłą białaczkę szpikową (PBSz), którego ideą jest wsparcie chorych we właściwym monitorowaniu leczenia, zrozumieniu prawidłowego przyjmowania terapii oraz stosowaniu się do zaleceń lekarzy. Program realizowany jest od 2014 roku we współpracy ze środowiskiem pielęgniarek hematologicznych i onkologicznych na terenie ośrodków hematologicznych w całym kraju i adresowany do chorych leczonych drugą linią terapeutyczną.

W ramach Programu na terenie każdego z ośrodków pielęgniarki mają możliwość uczestniczenia w cyklicznych spotkaniach edukacyjnych, podczas których wspólnie pracują i pogłębiają wiedzę na temat przewlekłej białaczki szpikowej oraz znaczenia monitorowania tej choroby. Zdobyte informacje i doświadczenia przekazują następnie pacjentom podczas indywidualnych czy grupowych spotkań.

Zdaniem wielu ekspertów przewlekła białaczka szpikowa jeszcze do niedawna uznawana była za chorobę śmiertelną. Dziś, na skutek postępu medycyny i rozwoju innowacyjnych terapii, kwalifikuje się ją do chorób przewlekłych. Dzięki skutecznym terapiom, wysokiej jakości opiece i edukacji, chorzy na PBSz mogą aktywnie uczestniczyć w życiu zawodowym, społecznym i mimo choroby – prowadzić normalne życie.

Idea niesienia pomocy chorym na PBSz poprzez edukację i wsparcie, które zapewnia Program „W trosce o pacjenta” realizowany na terenie ośrodków hematologicznych w całym kraju, spotkała się z uznaniem środowiska lekarskiego, pielęgniarskiego oraz pacjenckiego. Interdyscyplinarna Rada Ekspertów postanowiła przyznać ośrodkom hematologicznym realizującym Program i świadczącym wysokiej jakości opiekę nad pacjentami z przewlekłą białaczką szpikową specjalne wyróżnienie – certyfikat „W trosce o pacjenta”.

Klinika Hematologii i Transplantologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku jest jednym z nielicznych ośrodków w Polsce uhonorowanym tego typu certyfikatem.

 

Powiązane artykuły
LEKARZWszechstronny lekarz

Narkotyki i alkohol są jeszcze bardziej niebezpieczne

Zmiany klimatyczne mogą przyczyniać się do nasilenia zaburzeń związanych z zażywaniem narkotyków i spożywaniem alkoholu. Według badań przeprowadzonych przez naukowców zajmujących się…
AktualnościPACJENT

Jak żyć, aby nie mieć depresji

W czasopiśmie „Nature Mental Health” właśnie ukazały się wyniki badań międzynarodowego zespołu naukowców, w tym z Uniwersytetu w Cambridge (Anglia) i Uniwersytetu…
LEKARZWszechstronny lekarz

Wzrasta liczba opornych bakterii Escherichia coli

Po prawie trzykrotnym spadku w latach 2015-2021 liczby przepisywanych recept na cyprofloksacynę, nie spadła liczba bakterii E. coli opornych na ten antybiotyk….
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter