NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Aktualności

„Gwiazda Umiędzynarodowienia” z GUMed

Dr hab. Sławomir Wójcik, kierownik Działu Rekrutacji GUMed oraz adiunkt w Zakładzie Anatomii i Neurobiologii znalazł się w gronie laureatów konkursu „Gwiazdy Umiędzynarodowienia/Internationalization Stars 2019” organizowanego przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Zwyciężył w kategorii Gwiazda Kształcenia – Teaching Star.

Dr hab. Sławomir Wójcik od ponad 15 lat czynnie angażuje się w działania mające na celu umiędzynarodowienie zarówno macierzystej uczelni, jak i nauki w Polsce. Obszar jego działań obejmuje promocję krajową i międzynarodową, rekrutację na studia polsko- i anglojęzyczne, dydaktykę na poziomie przygotowującym do studiów wyższych (współtwórca i obecnie kierownik kursu PreMed), dydaktykę na poziomie studiów wyższych (anatomia i neurobiologia) i przygotowującą do egzaminów nostryfikacyjnych (egzaminy USMLE). W spektrum jego zainteresowań jest także obsługa administracyjna w systemie wielokulturowym oraz działania mające na celu uzyskanie pełnej rozpoznawalności i akredytacji dyplomu polskiej uczelni na forum międzynarodowym.

Jego aktywność zaowocowała podpisaniem przez GUMed umów o współpracy naukowo-dydaktycznej z Uniwersytetami w Neapolu i Palermo, w ramach których współrealizuje Letnią Szkołę Preparatyki Anatomicznej dla studentów medycyny z Polski i Włoch. Będąc prekursorem działań mających zapewnić bezpieczne studiowanie, podejmował się prac integrujących działanie Uczelni, władz miast oraz służb państwowych, a swoim doświadczeniem dzielił się z przedstawicielami innych uczelni. Studenci anglojęzyczni przyznali mu nagrodę „Amicus Studentis” będącą najwyższą formą uznania na poziomie Uczelni.

Dr hab. Sławomir Wójcik jest drugim laureatem Konkursu związanym z GUMed. W 2018 r. Gwiazdą Marketingu – Marketing Star została Ewa Kiszka, kierownik Działu ds. Umiędzynarodowienia Uczelni.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 17 stycznia br. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2019”.

Misją Nagrody jest nagrodzenie i promocja osób mających wybitne osiągnięcia w zakresie umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych. Jest ona przyznawana wspólnie przez polskie instytucje i organizacje zaangażowane we wspieranie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego i nauki. Kandydatów zgłaszają władze szkół wyższych, organizacje studenckie oraz pracownicy uczelni i studenci.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie gwiazdyinternacjonalizacji.pl.

 

Powiązane artykuły
Aktualności

O HIV na Pol’And’Rock Festival

Podczas festiwalu Pol’And’Rock, który w tym roku odbędzie się na lotnisku Czaplinek – Broczyno w województwie zachodniopomorskim, edukatorzy Towarzystwa Rozwoju Rodziny – oddział…
Aktualności

Szpital zza kulis, czyli nieznane zawody szpitalne

Praca w szpitalu nie kończy się na zawodzie lekarza, położnej czy pielęgniarki. W placówkach medycznych zatrudnionych jest wiele „niewidzialnych” osób, bez których…
Aktualności

MZ znosi limity na refundację wyrobów stomijnych

MZ opublikowało projekt rozporządzenia, która diametralnie zmienia formę refundacji wyrobów stomijnych wydawanych na zlecenie, która dla stomików jest bardzo niekorzystna. W Polsce…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter