NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

AktualnościWszechstronny lekarz

Intensywne leczenie chłoniaka w podeszłym wieku nie ma sensu

Intensywne schematy leczenia chłoniaka z rozlanych dużych limfocytów B (diffuse large cell lymphoma, DLBCL) nie przynoszą korzyści pacjentom powyżej 85. roku życia – wynika z badań duńskich naukowców.

DLBCL jest chorobą osób w wieku podeszłym – średni wiek chorych wynosi 70 lat. Według danych z badań klinicznych zastosowanie standardowego schematu R-CHOP (stanowiącego połączenie leków: rytuksymabu, cyklofosfamidu, doksorubicyny i prednizonu) pozwala na wyleczenie 70% z nich. Jednakże osoby włączane do badań klinicznych muszą spełniać szereg restrykcyjnych kryteriów co powoduje, że ich populacja różni się od chorych leczonych w oddziałach hematologicznych.

Duńscy badacze przeanalizowali dane ponad 1000 chorych na DLBCL w wieku ponad 75 lat, zgromadzone w krajowym rejestrze chłoniaków w latach 2003-2012. 64% chorych otrzymało leczenie oparte na schemacie CHOP. Częstość stosowania tej chemioterapii malała wraz z wiekiem chorych. W grupie osób w wieku 75-79 lat 83% otrzymało takie leczenie, w porównaniu do zaledwie 32% chorych w wieku 85+. Połowę osób po 85. roku życia leczono z intencją paliatywną. Mediana całkowitego przeżycia u osób w wieku 75-79, 80-84 i 85+ otrzymujących standardowe leczenie wyniosła odpowiednio 4,6 roku, 2,6 roku i 1,9 roku. Zastosowanie mniej intensywnych schematów leczenia osób w wieku 85+ nie spowodowało istotnych różnic w czasie w przeżycia, w stosunku do schematu podstawowego CHOP. Podobnej zależności nie odnotowano w młodszych grupach wiekowych.

www.ejcancer.com

Powiązane artykuły
Wszechstronny lekarz

Czym jest i jak leczyć nadpotliwość

Nadpotliwość to zaburzenie, które silnie wpływa na wiele dziedzin życia codziennego pacjentów. Terapię powinna poprzedzić dokładna diagnostyka, a wybór leczenia musi uwzględniać…
Wszechstronny lekarz

Presbyfonia. To można wyleczyć!

Fizjologiczne zmiany spowodowane starzeniem się organizmu dotyczą również narządu głosu, który w wieku senioralnym zaczyna zmieniać swoje brzmienie (presbyfonia). Takie związane z…
Wszechstronny lekarz

Pierwotne niedobory odporności

Pierwotne niedobory odporności (PNO) to grupa zaburzeń spowodowanych nieprawidłowym funkcjonowaniem układu immunologicznego lub jego brakiem zdolności do zwalczania zakażeń. PNO mogą być…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter