NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

AktualnościCo? Gdzie? Kiedy?

Jak zadbać o komunikację personelu medycznego

Odpowiednie warunki i atmosfera w miejscu pracy mają bezpośredni wpływ na wypełnianie obowiązków służbowych i jakość realizowanych zadań. Ma to szczególnie znaczenie w placówkach służby zdrowia, gdzie głównym celem jest dobro i życie pacjenta. Odpowiednia komunikacja i synchronizacja pracy personelu medycznego to szansa na poprawę jakości opieki zdrowotnej.

Umiejętność odpowiedniej komunikacji odgrywa ogromną rolę nie tylko w życiu prywatnym, ale również zawodowym. To, w jaki sposób nawiązujemy kontakty z ludźmi, w tym ze współpracownikami, może znacząco wpływać na satysfakcję z wykonywanej pracy, pomagać w osiąganiu sukcesów, ale również przyczyniać się do porażek odnoszonych na polu zawodowym. Miejscami, w których poprawne i skuteczne porozumiewanie się odgrywa kluczową rolę są placówki służby zdrowia, m.in. szpitale. W procesie leczenia konieczna jest efektywna i szybka współpraca wszystkich przedstawicieli zawodów medycznych. Często jest to jednak bardzo duże wyzwanie…

Co zakłóca komunikację personelu w szpitalach?

Funkcjonowanie w środowisku pełnym stereotypów oraz konieczność szybkiego działania i stres w miejscu pracy, prowadzący nawet do powstawania konfliktów, mogą przyczyniać się do obniżenia zaangażowania, motywacji oraz satysfakcji i chęci dalszego rozwoju kompetencji pracowników. Na przeszkodzie do zbudowania dobrze działającego zespołu w placówkach służby zdrowia stoi wiele czynników. Należą do nich m.in.:

 • stereotypy zawodowe
 • nieznajomość kompetencji własnych i współpracowników
 • brak wzajemnego zaufania
 • sposób przekazywania informacji (w zależności od profesji)
 • podział wśród pracowników ze względu na wykonywany zawód
 • strach przed popadnięciem w konflikt
 • unikanie odpowiedzialności

Negatywne nastroje panujące wśród personelu medycznego, mogą być odczuwane także przez pacjentów.

Jak poprawić jakość opieki zdrowotnej?

Jednym z elementów wpływających na poprawę efektywności leczenia pacjentów może być m.in. wykorzystywanie wspólnych zasobów wiedzy, nabytych dzięki umiejętnej komunikacji, czyli tzw. integracja intelektualna. Priorytetem każdej placówki zdrowia powinno być zatem zbudowanie dobrze działającego zespołu, którego cechami charakterystycznymi są:

 • jednakowe zaangażowanie
 • uzupełnianie wzajemnych umiejętności
 • akceptacja sposobu realizacji zadań
 • świadomość pełnionych funkcji i kompetencji
 • konstruktywny feedback
 • wzajemna odpowiedzialność
 • szacunek

Ważne jest również wyzbycie się krzywdzących stereotypów na temat przedstawicieli zawodów medycznych, które funkcjonują nawet pośród samych pracowników. Występują one między poszczególnymi segmentami i mogą skutecznie zakłócać prawidłową współpracę personelu. Warto też zwrócić uwagę, już na jak najwcześniejszym etapie budowania zespołu, na uświadamianie specjalistów o konieczności współpracy na zasadzie partnerskiej.

W celu wparcia w budowaniu profesjonalnej i skutecznej współpracy, pośród przedstawicieli zawodów medycznych, w tym w szczególności na linii lekarz-farmaceuta, firma Gedeon Richter realizuje program „RECEPTA na sukces. O współpracy lekarza i farmaceuty”. Tegoroczna, IV już edycja projektu pozwoliła przyszłym lekarzom i farmaceutom na wspólne przepracowanie stereotypów oraz omówienie problemów i ich możliwych rozwiązań, ułatwiających skuteczną komunikację i współpracę.

Powiązane artykuły
Co? Gdzie? Kiedy?Aktualności

24 kwietnia to Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

Jedną z najbardziej widocznych globalnych zmian na świecie, w tym również w Polsce, jest postępują­ca urbanizacja przestrzeni. Proces ten przyniósł wiele korzyści,…
AktualnościPACJENT

PNO, czyli pierwotne niedobory odporności w każdym wieku

PNO obejmują dużą grupę chorób uwarunkowanych genetycznie, nazywanych wrodzonymi błędami odporności. Rozpoznane są u pacjentów w każdym wieku – zarówno u dzieci,…
PACJENTAktualności

Tydzień dla Serca: 17-24 kwietnia 2024

To doskonała okazja, by nie tylko poszerzyć swoją wiedzę na temat tego wyjątkowego i niezwykle pracowitego narządu, ale również, by w praktyce…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter