NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

System

Lista leków o utrudnionej dostępności

GIF przygotował kolejną skierowaną do samorządu aptekarskiego i lekarskiego. Jedna ze zmian w porównaniu z poprzednią to wzrost liczby pozycji z antybiotykami.


Zmaganie się z czasowymi niedoborami produktów leczniczych jest stałą cechą rynków farmaceutycznych na całym świecie. Utrudniona dostępność do leków w Polsce wynika najczęściej ze wstrzymań dokonywanych przez podmioty odpowiedzialne, sezonowości niektórych chorób i nagłego wzrostu popytu na konkretne grupy farmaceutyków, a także sytuacji geopolitycznej na świecie i jej konsekwencji dla gospodarki. Działanie mające na celu efektywne zarządzanie sytuacją dostępności lekowej wymaga współpracy wielu stron, efektywnej koordynacji tej współpracy i komunikacji. Zestawienie wyników analizy dostępności do produktów leczniczych, które GIF opracowuje dla Naczelnej Izby Lekarskiej i Naczelnej Izby Aptekarskiej co 2 tygodnie, jest odpowiedzią na tę potrzebę. Lista jest efektem analizy wielu źródeł danych dostępnych dla GIF, w tym danych o obrotach i stanach magazynowych ze wszystkich poziomów dystrybucji – aptek ogólnodostępnych, szpitalnych, hurtowni oraz od podmiotów odpowiedzialnych, które dodatkowo przesyłają informacje o planach dostaw. Metodyka oparta na mnogości źródeł danych, reprezentatywności grupy badanych
podmiotów, wzbogacona o prognozę potencjalnych przyszłych niedoborów, jest największą przewagą analizy dokonywanej przez GIF nad innymi.


Lista nr 3
Dzisiejsza lista produktów leczniczych o utrudnionej dostępności jest trzecią opracowaną dla samorządów aptekarskiego i lekarskiego, którą NIA i NIL powinny następnie wysłać do lekarzy i farmaceutów. Widnieją na niej antybiotyki, w szczególności zawierające amoksycylinę i amoksycylinę z kwasem klawulanowym. Problemy z dostępnością produktów leczniczych zawierających te substancje są zgłaszane w większości krajów europejskich. Powodów jest kilka: znacząco zwiększone zapotrzebowanie (o kilkaset procent w porównaniu z latami poprzednimi), problemy kadrowe przedsiębiorców związane z COVID-19 czy kryzys energetyczny.
Chociaż wytwórcy dostarczają antybiotyki w zwiększonych ilościach, a stany magazynowe w całym łańcuchu dystrybucji powinny zapewnić bieżącą dostępność, to sezon infekcyjny zawsze determinuje pewną nieprzewidywalność zapotrzebowania na tę grupę produktów leczniczych i co za tym idzie wzmożoną czujność przy analizie dostępności i prognozowaniu popytu na nie oraz ryzyka utrudnionego dostępu. Wciąż widoczne jest bezprecedensowo wysokie zapotrzebowanie na produkty lecznicze nowej generacji stosowane w leczeniu cukrzycy zawierające semaglutyd i dulaglutyd.
Poza wyżej wymienionymi sezonowymi lub nieprzewidzianymi wzrostami zapotrzebowania większość problemów związanych z dostępnością jest spowodowanych czasowymi lub stałymi wstrzymaniami w obrocie. W tych przypadkach GIF jest w kontakcie z podmiotami odpowiedzialnymi. Mamy do czynienia z ograniczeniami w dostępności do leków przeciwpadaczkowych zawierających karbamazepinę, przeciwmigrenowych z zolmitryptanem i przeciwbólowych z dihydrkodeiną. Szczepionka przeciwko ospie będzie dostępna w lutym 2023 r. Natomiast długo niedostępny produkt leczniczy Structum wrócił na rynek i można prognozować sukcesywną poprawę jego dostępności. Pacjenci nie powinni też już mieć problemów z wykupieniem produktów leczniczych zawierających morfinę w formie doustnej.

Jak GIF tworzy listę
Lista, którą GIF wysyła do NIA i NIL, zawiera informacje o problemach z dostępnością na podstawie zgłoszeń z aptek; dane dotyczące produktów leczniczych, dla których trwają lub rozpoczną się długotrwałe wstrzymania w obrocie, głównie kilkumiesięczne, prognozujące ewentualne przyszłe niedobory; dane dotyczące produktów leczniczych, dla których podmioty odpowiedzialne zgłosiły stałe wstrzymania w obrocie; zestawienie produktów leczniczych z niskim odsetkiem realizacji recept, które nie pojawiły się w zgłoszeniach aptek, często wynikające z długotrwałych wstrzymań obrotu. Skala czasowych przerw w dostawach produktów
leczniczych w wymiarze ilościowym jest bardzo duża, dlatego niezbędne jest wytypowanie leków o znaczącej skali obrotu i istotnych w zakresie prowadzonej farmakoterapii. GIF przekazuje więc samorządom najważniejsze, chociaż nadal obszerne informacje, które wymagają interpretacji profesjonalistów: lekarzy i aptekarzy, odpowiadającej na różne potrzeby pracowników ochrony zdrowia. Danych przekazywanych w zestawieniach nie należy traktować zero-jedynkowo; sytuacja dostępności lekowej jest bardzo złożona, a jej
ocena wymaga uwzględnienia wielu czynników. Rzadko mamy do czynienia z zupełnym brakiem produktu
leczniczego – znacznie częściej są to niedobory czasowe i lokalne, dlatego tak ważne są szczegółowe
zestawienia ukazujące kontekst jednostkowych przypadków.

– Wsłuchujemy się w głos opinii publicznej i staramy się odpowiedzieć na potrzeby środowiska lekarskiego i farmaceutycznego. Przyjmujemy krytykę, o ile jest konstruktywna, a uwagi osadzone w realiach, odwołujące się do faktów, a przede wszystkim będące rzeczywistym wyrazem troski o dobro pacjenta. Na początku stycznia organizujemy spotkanie, na które zaprosiliśmy różnych interesariuszy rynku farmaceutycznego, funkcjonujących na wszystkich poziomach dystrybucji leków. Chcemy wypracować materiał, który będzie faktycznie służył farmaceutom i lekarzom. Podchodzimy do tego z najwyższą odpowiedzialnością i takiej odpowiedzialności oczekujemy też od wszystkich, którzy mają wpływ na sytuację dostępności lekowej dla pacjentów – tłumaczy Edyta Janczewska-Zreda, rzeczniczka prasowa GIF.

Powiązane artykuły
KongresPsychologiaSystem

Dobrostan psychiczny warunkiem rozwoju

Od ponad dwóch lat świat jest dotknięty kataklizmami, których wcześniej się nie spodziewano. Mimo ogromnego postępu technologicznego, dobrobytu i szybkiego bogacenia się…
LEKARZSystem

W ciągu najbliższych 30 lat rak pochłonie biliony dolarów

Według analizy 29 nowotworów w 204 krajach, w latach 2020-2050 całkowity koszt raka dla światowej gospodarki osiągnie 25,2 biliona dolarów międzynarodowych. Z…
System

Przedlaboratoryjny etap badań nabiera znaczenia

Badania laboratoryjne są cennym źródłem informacji, służącym weryfikacji hipotezy diagnostycznej oraz kontroli postępów prowadzonego leczenia i spersonalizowanej profilaktyki schorzeń. Z trzech etapów…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *