NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

AktualnościCo? Gdzie? Kiedy?

Ministerstwo Zdrowia rozpoczyna współpracę z WHO

Konstanty Radziwiłł oraz dyrektor regionalna Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Zsuzsanna Jakab podpisali dwuletnią Umowę o Współpracy pomiędzy Ministrem Zdrowia Rzeczpospolitej Polskiej a Regionalnym Europejskim Biurem Światowej Organizacji Zdrowia na lata 2018-2019 (BCA 2018-2019).

Umowy BCA są podpisywane na 2 lata i przewidują działania, które odpowiadają na aktualne problemy systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Umowa z WHO określa priorytety działań, które będą realizowane w poniższych obszarach programowych:

 • choroby niezakaźne
 • wsparcie w opracowywaniu działań na rzecz zwalczania chorób niezakaźnych w ramach POZ.
 • Żywienie
 • wsparcie opracowania i wdrożenia polityk na temat żywienia na wczesnym etapie życia;
 • wsparcie oceny żywności dla niemowląt i małych dzieci;
 • monitorowanie wdrożenia polityk na rzecz profilaktyki otyłości.
 • równość, determinanty społeczne, równouprawnienie płci i prawa człowieka
 • wsparcie w zakresie rozszerzania badań i wykorzystywania dowodów dotyczących społecznych determinantów zdrowia oraz równości w zdrowiu w ramach założeń polityki krajowej oraz międzysektorowych procesów decyzyjnych – wymiana doświadczeń.
 • Zintegrowana opieka zdrowotna ukierunkowana na pacjenta
 • wparcie wzmocnienia roli personelu medycznego w ramach POZ w kontekście systemów opieki zdrowotnej ukierunkowanej na pacjentów.

Systemy ochrony zdrowia, informacje i dowody – kontynuacja działań podejmowanych w ramach umowy BCA na lata 2014-2015 oraz 2016-2017:

 • wsparcie wzmocnienia roli personelu medycznego w ramach POZ w kontekście systemów opieki zdrowotnej ukierunkowanej na pacjentów;
 • pomoc techniczna w zakresie poprawy jakości usług w systemie opieki zdrowotnej;
 • wsparcie korzystania z norm międzynarodowych dotyczących informacji i statystyk dotyczących zdrowia oraz metod, których celem jest zwiększenie interoperacyjności wymiany danych i systemów danych;
 • wsparcie wzmacniania mechanizmów ciągłego zwiększania zdolności krajowych oraz zarządzania wiedzą i jej przełożenia na praktykę w celu wspierania realizacji polityki i interwencji w zakresie zdrowia publicznego – EVIPNet).

Wymienione działania zostaną sfinansowane z budżetu WHO.

źródło: Ministerstwo Zdrowia

 

Powiązane artykuły
Co? Gdzie? Kiedy?Aktualności

Znamy wyniki raportu Barometr WHC #Kobietawkolejce 2024

Jak długo Polki czekają w kolejkach na świadczenia medyczne. Fundacja Watch Health Care przeanalizowała ponad 80 z nich, w tym 31 świadczeń…
PACJENTAktualności

Amazonki zapraszają: badamy nie tylko mamy!

25 maja w ponad 90 miastach Polski Amazonki będą edukować w zakresie profilaktyki raka piersi. Spacer po wiedzę, jak wykonać samobadanie piersi…
Co? Gdzie? Kiedy?Innowacje

Gliwice: Narodowy Instytut Onkologii w innowacyjnym projekcie unijnym

Pracownia Endoskopii Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach jest jednym z 14 realizatorów innowacyjnego projektu HoloSurge, którego celem jest wdrożenie multimodalnego narzędzia holograficznego…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter