NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Aktualności

MZ znosi limity na refundację wyrobów stomijnych

MZ opublikowało projekt rozporządzenia, która diametralnie zmienia formę refundacji wyrobów stomijnych wydawanych na zlecenie, która dla stomików jest bardzo niekorzystna.

W Polsce żyje obecnie blisko 64.000 stomików, a co roku wykonuje się około 13.000 zabiegów wyłonienia kolejnych stomii. Większość pacjentów stomijnych, nawet jeśli jest czynna zawodowo to zarabia poniżej średniej krajowej, część pozostaje bez pracy w wyniku wykluczenia społecznego związanego z chorobą. Pozostali są na emeryturze lub rencie. Ponad 63% osób z wyłonioną stomią to pacjenci onkologiczni, seniorzy lub też osoby, które chorują od dziecka. Stomia wyłaniania jest również w następstwie chorób zapalnych układu pokarmowego oraz wypadków komunikacyjnych czy powikłań okołoporodowych. Dziś stają w obliczu kolejnego ciosu wymierzonego w ich godność i portfele.

8 lipca 2022 roku Ministerstwo Zdrowia opublikowało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361702). Tym samym zapowiada radykalne, negatywne zmiany w refundacji sprzętu stomijnego.

Wydawałoby się, że żyjemy w czasach gdzie korzystanie z toalety i czynności higieniczne są gwarantowane i nie stanowią luksusu, a podstawowe prawo człowieka. Stomia jest rodzajem niewidocznej niepełnosprawności. Warto podkreślić, że sprzęt stomijny jest sprzętem jednorazowego użytku, a jego stosowania nie można przerwać ani zastąpić niczym innym. Pacjent musi
być zaopatrzony przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Zapewnienie ciągłości bezpłatnego dostępu do sprzętu wysokiej jakości jest koniecznością w walce stomików o zachowanie godnego życia.

Poniżej list otwarty podpisany przez organizacje reprezentujące stomików:

Szanowny Panie Prezydencie

zwracamy się do Pana Prezydenta, w imieniu fundacji STOMAlife oraz Koalicji Pacjentów z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita reprezentującymi w imieniu środowiska stomików, z prośbą o podjęcie działań w sprawie opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia w dniu 8 lipca 2022r. projektu zmiany rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Obecnie obowiązujące limity kwotowe nie były rewaloryzowane od 2003 roku i wynoszą dla: kolostomii 300 PLN; ileostomii 400 PLN; a urostomia 480 PLN miesięcznie. Od dawna monitujemy MZ, że refundacja jest niewystarczająca i nie zapewnia godnego funkcjonowania chorych, a rosnące z miesiąca na miesiąc ceny, pogarszają ich i tak trudną sytuację. Pisząc wprost, nikt zdrowy nie wyobraża sobie możliwości skorzystania z toalety, raz na dwa dni, a w najlepszym wypadku raz dziennie, a tylko to zapewnia obecny poziom refundacji! 

Jest źle, a MZ opublikowało projekt rozporządzenia, która diametralnie zmienia formę refundacji wyrobów stomijnych wydawanych na zlecenie, która dla stomików jest bardzo niekorzystna. Jeżeli rozporządzenie w takiej formie zostanie wdrożona, to szansa na godne życie osób z wyłonioną stomią, będzie zniweczona! 

Publikowany projekt:

1. Znosi limit kwotowy dofinansowania, wprowadza natomiast dopłatę przez osoby dorosłe do odbieranego sprzętu stomijnego, w wysokości 10% za worki i płytki oraz 20% za środki do pielęgnacji.

2. Ogranicza dostęp do środków pielęgnacyjnych, bez których prawidłowe zaopatrzenie stomii jest niemożliwe i tak np. przy kolostomii, refundacja  środków pielęgnujących ma objąć wyłącznie preparaty do usuwania przylepca pomijając całkowicie środki uszczelniające i leczące zmiany skórne

4. Możliwość kontynuacji zleceń na zaopatrzenie wystawiana przez pielęgniarki i położne – ma być zmniejszona z 12 do 6 miesięcy.

5. Zakłada dopłatę do sprzętu również dla stomików z orzeczeniami o niepełnosprawności – czyli zmiany dotkną ich w sposób szczególny.

6. Do wyliczenia potrzeb stomików przyjęto cennie mające odzwierciedlenia na rynku, co realnie oznacza  znacznie wyższe dopłaty pacjentów, niż przewidywane w projekcie.

7. Wprowadza konieczność wystawiania 4 odrębnych zleceń na zaopatrzenie dla stomika, w zależności od typu środków do zaopatrzenia stomii, co znacznie zwiększy nakład pracy niezbędny do wypisania zleceń, ograniczając tym samym czas, który lekarz czy pielęgniarka może poświęcić na badanie pacjenta i rozmowę z nim oraz doradztwo i pielęgnację stomii.

Ujęty w omawianym projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia przewidywany sposób zaopatrzenia w środki ochrony stomii, ogranicza w znacznym stopniu dostęp do sprzętu. Jeżeli projekt rozporządzenia wejdzie w życie doprowadzi do wielu powikłań wynikających z niewystarczającego zaopatrzenia, ponieważ stomików zwyczajnie nie będzie stać na uiszczanie dopłat. W konsekwencji spowoduje to wycofanie się osób z wyłonioną stomią z życia społecznego i zawodowego, co nie tylko pogorszy sytuację indywidualnych osób, ale również będzie kosztem dla systemu z tytułu konieczności leczenia  rodzaju powikłań niewłaściwie pielęgnowanej stomii oraz rent będących konsekwencją wymuszonego wycofywania się tych osób z rynku pracy.

Nikt sam nie decyduje się na wyłonienie stomii bez wskazania ratowania życia. Stomia wyłaniana jest, gdy nie ma już innej możliwości ratowania życia i zdrowia. Odpowiednie zaopatrzenie stomijne to zaspakajanie podstawowych potrzeb człowieka. Ograniczanie tego dostępu jest równoważne z niemożliwością dostępu do toalet osób zdrowych oraz komfortu wypróżniania się i jest co najmniej nieludzkie, niehumanitarne. Nikt nie zasługuje na takie traktowanie.

Postulaty środowiska stomijnego

1. Utrzymanie obecnego sposobu refundacji – możliwość indywidualnego doboru zaopatrzenia do określonej wartości refundacji, bez współfinansowania ze strony osób z wyłonioną stomią.  

2. Urealnienie limitów refundowanego zaopatrzenia: kolostomia – 450 zł ;  ileostomia – 600 zł   ; urostomia – 650 zł  

3. Zapewnienie dostępności do wysokiej jakości sprzętu stomijnego, z uwzględnieniem spersonalizowanej możliwości doboru zaopatrzenia.

Blisko sześć tysięcy stomików i ich bliskich podpisało petycję nie_dla_projektu_mz_w_sprawie_sposobu_refundacji_sprztu_stomijnegoh/.

To jest głos sprzeciwu, potwierdzający przedstawione w tym liście postulaty.

Mam nadzieję, że Pan Prezydent wsłucha się w ten głos i wesprze stomików w ich walce o godne życie.

Z poważaniem,

Powiązane artykuły
Co? Gdzie? Kiedy?Aktualności

Tu muzyka i medycyna mówią jednym językiem

10. Międzynarodowy Festiwal dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy” To pierwsze przedsięwzięcie na świecie, którego celem jest zaprezentowanie…
Co? Gdzie? Kiedy?Aktualności

10. Festiwal „Ślimakowe Rytmy”: 10-12 lipca 2024

W dniach 10-12 lipca odbędzie się niecodzienny – ze względu na uczestników ze świata – jubileuszowy 10. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Dzieci, Młodzieży…
PACJENTAktualności

90% osób 56+ chce mieć aptekę dyżurującą w swojej okolicy

Środowisko pacjenckie coraz częściej zwraca uwagę na pogarszającą się dostępność aptek, którą szczególnie odczuwają osoby starsze oraz mieszkańcy mniejszych miejscowości. Według najnowszego…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *