NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Co? Gdzie? Kiedy?Innowacje

Nanocząsteczki zwiększają skuteczność daunorubicyny

Raport z badań na zwierzętach wskazuje, że w porównaniu do klasycznej metody – zastosowanie nanocząstek może zwiększać skuteczność przeciwnowotworową i zmniejszać działanie uboczne daunorubicyny. To kolejny po epirubicynie cytostatyk, który wstępnie wykazuje lepsze działanie przeciwnowotworowe przy wykorzystaniu innowacyjnego systemu transportu leków stworzonego przez NanoVelos niż w przypadku zastosowania klasycznej formy terapii.

Badania prowadzone na zlecenie NanoVelos w jednostce posiadającej Certyfikat Zgodności z Zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej miały na celu określenie skuteczności przeciwnowotworowej i negatywnych skutków terapii daunorubicyny enkapsulowanej (umieszczonej) w nanocząstki dekstranowe w porównaniu do klasycznej formy daunorubicyny. Wstępny raport wykazał, że wyniki są pozytywne.

Po raz kolejny obserwujemy pomyślne rezultaty wykorzystania naszych nanocząstek jako nośnika dla leku stosowanego w terapii przeciwnowotworowej. Kolejnym etapem będzie określenie możliwie najskuteczniejszego sposobu dawkowania daunorubicyny enkapsulowanej w nanocząstki stworzone przez zespół NanoVelos – mówi prof. Tomasz Ciach, założyciel oraz Członek Zarządu NanoGroup.

– Wstępne wyniki badań in vivo są obiecujące, bowiem wykazują nie gorszą skuteczność stosowania daunorubicyny w formie nanocząstek w porównaniu do zwykłej daunorubicyny, a dodatkowo wykazują prawdopodobnie mniejszą toksyczność i możliwość dłuższego stosowania w organizmie. Metoda ta wymaga dalszych badań toksykologicznych, a następnie oceny skuteczności u ludzi – dodaje Prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, pełnomocnik dyrektora ds. Badań Klinicznych Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Daunorubicyna jest powszechnie stosowanym cytostatykiem. Znajduje zastosowanie w leczeniu takich nowotworów jak rak piersi, zaawansowany rak jajnika, rak pęcherza moczowego, czy zaawansowany rak tarczycy. Niestety daunorubicyna charakteryzuje się wąskim indeksem terapeutycznym, co oznacza, że może powodować powikłania zagrażające życiu przy stosowaniu dawek terapeutycznych.

Możliwość podania większej liczby dawek daunorubicyny enkapsulowanej w nanocząstki dekstranowe daje szansę na poprawę skuteczności całej terapii, co wstępnie zaobserwowano w raportowanych wynikach. Dla przykładu, z literatury wiemy, że spadek zaplanowanej liczby podań o 20% ogranicza wskaźnik wyleczeń o około 50%. Dlatego też tak bardzo ważne jest obniżenie toksyczności daunorubicyny, co może umożliwić połączenie leku z naszą nanocząstką. Jeśli dalsze badania potwierdzą pozytywny wpływ nanocząsteczek w trakcie terapii daunorubicyną, liczymy, że ta nowoczesna metoda będzie powszechnie stosowana przy wielu typach nowotworów – mówi Adam Kiciak, członek Zarządu NanoGroup.

Działania NanoVelos koncentrują się na rozwijaniu unikalnego system dostarczania leku opartego o nanocząstki polisacharydowe. Powstały system charakteryzuje się poprawą celowania do komórek nowotworowych, zwiększeniem bezpieczeństwa terapii i umożliwia rozszerzenie okna terapeutycznego. Spółka pracuje nad rozwojem innowacyjnych kombinacji znanych leków przeciwnowotworowych z wytworzanymi przez jej zespół nanocząstkami. W marcu wstępny raport potwierdził zwiększoną skuteczność oraz zmniejszoną toksyczność stosowania epirubicyny enkapsulowanej w nanocząstki. NanoVelos będzie kontynuować badania nad kombinacjami nanocząstek z tymi i kolejnymi cytostatykami.

Poza NanoVelos, do NanoGroup S.A. należą spółki NanoSanguis oraz NanoThea. NanoSanguis tworzy technologie wytwarzania substytutu krwinek czerwonych, z kolei NanoThea pracuje nad innowacyjnym rozwiązaniami do diagnostyki zmian nowotworowych metodą PET/MR.

Powiązane artykuły
Co? Gdzie? Kiedy?Aktualności

Czy dziedziczymy skutki traumy poprzednich pokoleń?

Odpowiedzi na to pytania szukali będą szukać uczestnicy II Konferencji Siła Więzi, która w dniach 28-29.06 odbędzie się w Warszawie pod hasłem…
Co? Gdzie? Kiedy?Aktualności

9 czerwca 2.KNDS: Polska Szkoła Otochirurgii

Już wkrótce w ramach 2. Kongresu Nauka dla Społeczeństwa o Polskiej Szkole Otochirurgii będą rozmawiać wybitni eksperci. Spotkanie odbędzie się w niedzielę,…
Co? Gdzie? Kiedy?Aktualności

9 czerwca 2.KNDS: Niezbadane granice neuroplastyczności mózgu

Już wkrótce w ramach 2. Kongresu Nauka dla Społeczeństwa temat ten będzie dyskutowany podczas debaty zorganizowanej przez Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego (IFPS)….
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter