NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

AktualnościWszechstronny lekarz

Niewydolność serca to śmiertelna choroba

Wczesna diagnostyka, dostępność do skutecznych i nowoczesnych terapii w leczeniu niewydolności serca oraz kompleksowość leczenia to wnioski wynikające z cyklu spotkań dla pacjentów kardiologicznych, które zostały zaprezentowane podczas konferencji zorganizowanej przez Koalicję Serce dla Kardiologii. Spotkanie zgromadziło czołowych ekspertów polskiej kardiologii, przedstawicieli środowiska pacjentów, a także administracji rządowej. Pacjenci przekazali swoje rekomendacje przedstawicielom Ministerstwa Zdrowia.

Edukacja i wsparcie pacjentów zmagających się z chorobami kardiologicznymi jest równie ważna, co samo leczenie. Jako Koalicja staramy się zapewnić pacjentom odpowiedzi na nurtujące ich pytania, a także pokazać, że wspólne działania i zaangażowanie przynoszą pozytywne efekty i mogą mieć realny wpływ na kształt systemu służby zdrowia – zaznaczyła Beata Ambroziewicz, Prezes Koalicji Serce dla Kardiologii. Powołana Koalicja prowadzi intensywne działania na rzecz chorych, a przez ostatnie pół roku, na terenie całego kraju, była organizatorem warsztatów edukacyjnych dla pacjentów oraz ich bliskich. Przedstawiane przez pacjentów opinie, potrzeby i postulaty, w połączeniu z bieżącą wiedzą systemową, pozwoliły na wypracowanie wniosków i rekomendacji w zakresie kardiologii w Polsce, od których realizacji zależeć będzie przyszłość naszych rodzimych pacjentów. Szczególną uwagę poświęcono chorobie niewydolności serca, w zakresie której niezbędne są pilne zmiany.

Niewydolność serca można obecnie uznać za jedną z niezaspokojonych potrzeb medycznych w Polsce. Postulaty pacjentów w walce z chorobą przedstawił Marek Kustosz z Instytutu Człowieka Świadomego. Potrzeba edukacji społeczeństwa oraz pacjentów nt. chorób serca, wczesna diagnostyka, dostępność do skutecznych i nowoczesnych terapii w leczeniu niewydolności serca oraz kompleksowość leczenia to najważniejsze postulaty pacjentów zebrane podczas cyklu spotkań organizowanych przez Koalicję Serce dla Kardiologii. Wymagane są pilne, systemowe działania oraz edukacja i wsparcie pacjentów, które pomogą wdrożyć odpowiednie rozwiązania i polepszyć sytuację chorych w Polsce – podkreślił Marek Kustosz, Instytut Człowieka Świadomego.

Działania organizacji pacjenckich i wszelkich podmiotów na rzecz niewydolności serca muszą odnajdywać swoje odzwierciedlenie w kreowanej przez rząd polityce zdrowotnej. Istotę wspólnych działań dostrzegają również lekarze i eksperci. Zmagający się z chorobą pacjenci nie są w stanie chodzić normalnie do pracy, występuje absencja zawodowa oraz potrzeba korzystania ze świadczeń socjalnych. Niewydolność serca jest chorobą śmiertelną, ale można jej zapobiegać i leczyć. Niezbędna jest w tym zakresie dostępność do innowacyjnych terapii, które wpływają na powstrzymanie rozwoju choroby – zaznaczyła dr Agnieszka Pawlak, Kardiolog w Klinice Kardiologii Inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA.

Niewydolność serca to choroba śmiertelna, która pojawia się nagle lub stopniowo, często jest dolegliwością podstępną i stopniowo postępującą, co powoduje, że tak ważna jest diagnoza i wczesne jej wykrycie. Współczesne metody terapii są w stanie wstrzymać dolegliwości i zahamować rozwój choroby, dlatego też odpowiedni dostęp do leczenia jest kluczowy. Niezbędne jest jak najszybsze podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji chorych z niewydolnością serca. Efektem tych działań winna być zarówno poprawa stanu zdrowia oraz dostępności do leczenia Polaków, jak również zmniejszenie negatywnych skutków ekonomiczno-gospodarczych, jakie stanowią bezpośrednie następstwo nieefektywnie prowadzonej polityki zdrowotnej. W Polsce zaledwie 23% pacjentów w wieku przedemerytalnym cierpiących na niewydolność serca pozostaje czynnymi zawodowo, co obciąża budżet ZUS kwotą 151 milionów złotych. Wydatki związane z postępowaniem w niewydolności serca pochłaniają ok. 1,73 mld zł rocznie. Na diagnostykę i leczenie niewydolności serca wydaje się 3,2% środków NFZ, przy czym hospitalizacje stanowią największą część kosztów. Realne koszty związane z hospitalizacją pacjentów z niewydolnością serca są co najmniej o ok. 50-100% wyższe niż kwota refundowana za takie leczenie. 60 000 zgonów rocznie to jest coś, co powinno nas skoncentrować na konkretnych działaniach systemowych, co pomoże temu zapobiec. – podkreślił. dr Jakub Gierczyński, MBA, ekspert systemu schrony zdrowia, DEJG, Warszawa.

Liczba zachorowań na niewydolność serca jest przerażająca. Chorych na niewydolność serca jest dwa razy tyle, co 5 lat temu i o tyle razy trzeba zwiększyć możliwości systemu. Te zmiany są nieuniknione. Im później podejmiemy działania, tym bardziej będą musiały być one agresywne. Narodowy Fundusz Zdrowia, podejmie też działania przy współpracy z ekspertami na rzecz stworzenia edukacyjnego portalu, zawierającego rzetelne informacje na temat chorobypodkreślił Andrzej Jacyna, Prezes NFZ.

Dziś mamy do czynienia z epidemią niewydolności serca, dlatego też musimy podjąć działania zmierzające do zmniejszenia skali zachorowalności oraz ilość hospitalizacji. Prewencja i innowacyjne leczenie to elementy, które mogą poprawić rokowanie pacjentów chorych na niewydolność serca – tłumaczyła dr n. med. Renata Główczyńska, z ramienia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Koszty hospitalizacji stanowią ponad 90% budżetu przeznaczonego na leczenie niewydolności serca (w większości krajów koszty leczenia szpitalnego niewydolności serca szacuje się na około 70% wszystkich kosztów leczenia związanych z tą chorobą). Pacjenci z niewydolnością serca to bardzo często osoby wykluczone społecznie: w podeszłym wieku lub osoby młodsze, ale bez perspektywy podjęcia pracy ze względu na stan zdrowia. W Polsce występuje nadumieralność i niska jakość życia chorych, niewystarczający brak do nowoczesnych technologii oraz nieefektywny system opieki. Kompleksowe leczenie niewydolności serca oraz dostęp do innowacyjnych terapii powinny stanowić aktualnie jedno z najważniejszych wyzwań w zakresie polityki zdrowotnej państwa.

***

Mimo postępu w leczeniu niewydolności serca w zakresie metod leczenia i ich dostępności, rokowanie jest nadal poważne. Co drugi pacjent umrze w ciągu 5 lat od rozpoznania, 11% pacjentów umiera w 1-szym roku po hospitalizacji. W Polsce 164 osoby umierają każdego dnia z powodu niewydolności serca. Niewydolność serca odpowiada za ok. 30% zgonów z powodu chorób sercowo-naczyniowych; z tej przyczyny przedwcześnie umiera co siódmy Polak. Należy podkreślić, że do ok. 40% zgonów mężczyzn i ok. 18% zgonów kobiet dochodzi przed 65 rokiem życia, co wskazuje, że większości z tych zgonów można uniknąć, oraz że dotyczy to osób w wieku produkcyjnym.

Koalicja Serce dla Kardiologii podejmuje działania edukacyjne, mające uwrażliwić pacjentów na dolegliwości mogące wskazywać na niewydolność serca, a także dialog ze specjalistami z zakresu kardiologii oraz decydentami w obszarze ochrony zdrowia. Dzięki aktywnej działalności Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz zwiększenia dostępności do leczenia interwencyjnego odnotowujemy poprawę sytuacji pacjentów kardiologicznych.

Powiązane artykuły
Wszechstronny lekarzLEKARZ

Niedobór kwaśnej lipazy lizosomalnej (LAL)

To choroba rzadka o postępującym charakterze, która może prowadzić do istotnych problemów zdrowotnych, a nieleczona skończyć się zgonem jeszcze przed 6. miesiącem…
PACJENTAktualności

Tydzień dla Serca: 17-24 kwietnia 2024

To doskonała okazja, by nie tylko poszerzyć swoją wiedzę na temat tego wyjątkowego i niezwykle pracowitego narządu, ale również, by w praktyce…
LEKARZAktualnościCo? Gdzie? Kiedy?PACJENT

16 kwietnia to Światowy Dzień Głosu

Głos jest podstawowym narzędziem umożliwiającym i wspierającym funkcjonowanie współczesnego społeczeństwa opartego na komunikacji. Jego zaburzenia mają negatywny wpływ na wiele obszarów aktywności…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter