NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

AktualnościCo? Gdzie? Kiedy?Wszechstronny lekarz

Nowa opcja terapeutyczna w leczeniu czerniaka zatwierdzona przez KE

Komisja Europejska zatwierdziła terapię w leczeniu wspomagającym u chorych na czerniaka z mutacją BRAF V600.

Komisja Europejska (KE) zatwierdziła dabrafenib w skojarzeniu z trametinibem w leczeniu uzupełniającym u pacjentów z czerniakiem w stadium III z obecną mutacją BRAF V600, po całkowitej resekcji chirurgicznej.

„Europejska rejestracja kombinacji dabrafenib i trametinib obrazuje nieustające wysiłki Novartis, aby spojrzeć na raka inaczej, poprzez zapewnienie wysoce skutecznej terapii celowanej na wcześniejszych stadiach rozwoju czerniaka.”-  powiedziała Liz Barrett, CEO, Novartis Oncology.

Zgodę wydano w oparciu o międzynarodowe badanie fazy III COMBI-AD z udziałem ponad 870 pacjentów z czerniakiem w stadium III z obecnością mutacji BRAF V600E/K, którzy nie otrzymywali wcześniej leczenia przeciwnowotworowego, randomizowanych w okresie 12 tygodni po wykonaniu całkowitej resekcji. Pacjenci otrzymywali dabrafenib
+ trametinib (n = 438) bądź placebo (n = 432). Analiza pierwotna, po medianie czasu obserwacji 2,8 roku wykazała osiągnięcie pierwszorzędowego punktu końcowego, a badana terapia skojarzona obniżyła ryzyko nawrotu choroby lub zgonu o 53% w porównaniu
z placebo.

W oparciu o uaktualnione dane z dodatkowej 10-miesięcznej obserwacji, porównane z wynikami analizy pierwotnej (minimalny okres obserwacji 40 miesięcy) wykazano, że terapia skojarzona obniżała ryzyko nawrotu lub zgonu o 51% w porównaniu z grupą przyjmującą placebo. Korzyści w zakresie czasu przeżycia wolnego od nawrotu (ang. relapse free survival, RFS) obserwowano we wszystkich podgrupach. Grupa otrzymująca terapię skojarzoną uzyskała również lepszy wynik w zakresie głównego drugorzędnego punktu końcowego, czyli  czasu całkowitego przeżycia. Inne drugorzędowe punkty końcowe, w których terapia skojarzona wykazała istotne klinicznie korzyści, obejmowały czas przeżycia wolny od odległych przerzutów oraz czas przeżycia wolny od nawrotu.

Jest to trzecia zgoda na stosowanie dabrafenibu w kombinacji z trametinibem w Europie w różnych typach nowotworów z występującą mutacją genu BRAF. Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (Committee for Medical Products for Human Use, CHMP), będący częścią Europejskiej Agencji Leków, wydał w lipcu pozytywną opinię rekomendującą rejestrację terapii dabrafenib + trametinib, natomiast w kwietniu 2018 roku amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków wydała zgodę na stosowanie terapii skojarzonej w leczeniu uzupełniającym czerniaka.

Skojarzone stosowanie dabrafenib i trametinib u pacjentów z czerniakiem nieoperacyjnym lub z przerzutami z obecnością mutacji BRAF V600 zostało już zarejestrowane w USA, EU, Japonii, Australii, Kanadzie i innych krajach. Skojarzone stosowanie dabrafenibu i trametinibu zarejestrowano również w USA we wskazaniu do leczenia przerzutowego niedrobno-komórkowego raka płuc (ang. NSCLC) z mutacją BRAF V600E oraz w UE – w leczeniu zaawansowanego NSCLC z mutacją BRAF V600.

Powiązane artykuły
KongresAktualnościCo? Gdzie? Kiedy?

Rozpoczął się COP28 - światowy szczyt klimatyczny w Dubaju

Według Copernicus Climate Change Service rok 2023 był najcieplejszym rokiem od 125 tysięcy lat. 30 listopada 2023 prezydencję COP oficjalnie przeszła w…
LEKARZWszechstronny lekarz

Post-COVID trwa i zbiera żniwo SARS-CoV-2

10 procent osób, które przechorowały COVID-19, doświadcza trwałych zaburzeń węchu. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Europejską Akademię Neurologiczną (EAN), do ostrych…
LEKARZCo? Gdzie? Kiedy?

Ucho 2023: Problemy Otorynolaryngologii Dziecięcej

Od niedzieli 19 listopada w Kajetanach pod Warszawą trwa XLVI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa UCHO2023 – Problemy Otorynolaryngologii Dziecięcej w codziennej praktyce. „Co…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter