NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

System

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach za utrzymaniem stażu podyplomowego

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach sprzeciwia się propozycji Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, zaakceptowanej przez Ministerstwo Zdrowia, której celem jest zniesienie stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów.

27 października 2021 r. katowicka ORL opublikowała swoje stanowisko w tej sprawie.

„Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach wyraża stanowczy sprzeciw wobec propozycji Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, zaakceptowanej przez Ministerstwo Zdrowia, mającej na celu zniesienie stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów. Staż podyplomowy jest niezbędnym elementem procesu kształcenia młodych lekarzy i lekarzy dentystów. Pozwala na nabycie wielu praktycznych umiejętności potrzebnych do samodzielnego wykonywania zawodu, uczy kontaktu z pacjentem, umożliwia konfrontację wyobrażenia o przyszłej specjalizacji z rzeczywistością, pomaga w wyborze dalszej drogi zawodowej. To niezbędny czas na naukę praktyki przy łóżku chorego.”

Przypomnijmy, że podczas konferencji prasowej Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych z udziałem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego 26 października prof. Marcin Gruchała poinformował, że zwrócił się o zlikwidowanie obowiązkowego rocznego stażu zawodowego dla absolwentów kierunków lekarskich i lekarsko-dentystycznych. W uzasadnieniu prof. Gruchała wskazywał na wysoki poziom studiów medycznych i dużą ilość praktyki, którą odbywają studenci. Jego zdaniem absolwenci są bardzo dobrze przygotowani do rozpoczęcia pracy i kształcenia specjalizacyjnego od strony praktycznej, dzięki intensywnemu doskonaleniu umiejętności praktycznych na ostatnim roku studiów.

Jednak większość lekarzy choć zauważa konieczność zmian i uproszczenia systemu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów likwidację stażu podyplomowego ocenia bardzo krytycznie.

Powiązane artykuły
System

Przedlaboratoryjny etap badań nabiera znaczenia

Badania laboratoryjne są cennym źródłem informacji, służącym weryfikacji hipotezy diagnostycznej oraz kontroli postępów prowadzonego leczenia i spersonalizowanej profilaktyki schorzeń. Z trzech etapów…
System

Lekarze postulują zniesienie opłat za wpis i zmiany w rejestrze praktyk zawodowych

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie apeluje do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, Marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego oraz parlamentarzystów o wszczęcie procesu legislacyjnego,…
System

Trzeba zgłaszać większą liczbę dawców

Polska transplantologia wymaga szeregu konsekwentnych działań – wskazują eksperci, którzy uczestniczyli w pierwszym spotkaniu okrągłego stołu na temat stanu polskiego systemu opieki…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *