NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Wszechstronny lekarz

Padaczki niejedno mają imię

Padaczka jest przewlekłą chorobą mózgu cechującą się trwałą skłonnością do występowania napadów padaczkowych. Szansą dla pacjentów na życie bez lęku związanego z kolejnymi napadami jest prawidłowa diagnoza i skuteczna terapia. Polskie Towarzystwo Epileptologii (PTE) od wielu lat promuje najwyższe standardy postępowania lekarskiego. W tym roku zostały ogłoszone uaktualnione zalecenia PTE dotyczące leczenia napadów padaczkowych.

Choruje na nią około 1% populacji. Szacuje się, że na świecie zmaga się z nią ok. 50 mln ludzi, w Polsce – według danych NFZ z 2016 roku – rozpoznanie padaczki otrzymało 500 tys. osób.

Padaczki – choroby wielu objawów

Padaczkę najczęściej kojarzymy z utratą przytomności i drgawkami całego ciała. Jest to napad uogólniony, będący wynikiem jednoczesnej zaburzonej aktywności całego mózgu. Niewiele z nas zdaje sobie jednak sprawę z różnorodnych objawów tej choroby. U 81% pacjentów powyżej 18 r.ż. występują napady częściowe (tzw. ogniskowe), które obejmują tylko jeden obszar mózgu. Mogą one się objawiać drżeniem ręki, uczuciem drętwienia czy bólu, zaburzeniami wzroku, słuchu, smaku i węchu. Pacjenci i ich opiekunowie nie mogą lekceważyć żadnego objawu. Nieleczona padaczka postępuje, a napady mogą występować coraz częściej i być silniejsze.

Indywidualne leczenie dla każdego pacjenta

Celem leczenia padaczki jest dążenie do optymalnego funkcjonowania chorego poprzez uzyskanie całkowitego ustąpienia napadów lub zmniejszenia ich częstości przy jednoczesnej minimalizacji występowania objawów niepożądanych.

Zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Epileptologii, leczenie padaczki jest wskazane po dwóch napadach padaczkowych. Leczenie farmakologiczne padaczki powinno być indywidualnie dobrane do rodzaju napadu padaczkowego, współistniejących chorób i innych przyjmowanych leków. Lekarz powinien wziąć pod uwagę również wiek pacjenta (szczególną troską objęci są: dzieci, kobiety w wieku rozrodczym, osoby po 65 r.ż.) i czynniki społeczne, takie jak edukacja czy praca.

Osoby chore na padaczkę borykają się w swoim otoczeniu z ogromem różnorodnych obiektywnych i subiektywnych problemów wynikających z ich choroby. Zalecenia PTE wskazują, że klinicyści zajmujący się padaczką powinni więc w równie poważnym stopniu koncentrować się na zmniejszeniu liczby napadów, jak i na poprawie funkcjonowania psychospołecznego chorych na padaczkę.

– Osiągnięciem farmakoterapii jest możliwość indywidualnego doboru leczenia do potrzeb każdego pacjenta. Każdy nowy lek to nowa szansa dla pacjentów. Na padaczki nie możemy patrzeć jak na jedną chorobę a pacjentom zapewniać jednej uniwersalnej terapii – mówi prof. Joanna Jędrzejczak, Prezes Polskiego Towarzystwa Epileptologii, współorganizator Konferencji.

Innowacyjne terapie szansą na życie bez napadów padaczki

Zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Epileptologii leczenie nowo rozpoznanej padaczki należy rozpocząć od podania jednego leku. Jeśli terapia jest nieskuteczna lub pacjent źle ją toleruje lekarz musi zastosować lek alternatywny (monoterapia) lub stosować różne kombinacje leków do dotychczas stosowanego (terapia dodana)4. Zapewnienie pacjentowi skutecznej, zindywidualizowanej terapii, dzięki której będzie czuł się bezpiecznie, a jego życie nie będzie podporządkowane lękowi związanemu z kolejnymi napadami, możliwe jest tylko w sytuacji, gdy lekarze mogą korzystać z szerszego wachlarza dostępnych leków. Szansą na życie bez napadów padaczki są innowacyjne terapie. Jednak w Polsce pacjenci czekają na nie zbyt długo.

Każda nowo wprowadzana terapia, daje szansę na uzyskanie wolności od napadów. Tymczasem upłynęło 5 lat od czasu udostępnienia pacjentom ostatniej innowacyjnej terapii. W tym czasie pojawiły się już generyczne odpowiedniki, dzięki którym zaoszczędzono blisko 20 mln zł rocznie. Mogłyby być one wykorzystane w ramach tej samej jednostki chorobowej, aby polscy pacjenci z padaczką byli beneficjentami postępu w leczeniu farmakologicznym. Metody terapeutyczne stosowane w Polsce w ramach publicznej refundacji powinny być zgodne ze standardami leczniczymi stosowanymi z powodzeniem w większości krajów europejskich. W ciągu ostatnich 10 lat zarejestrowano w Europie trzy nowe leki w leczeniu padaczki – brywaracetam, eslikarbazepina, perampanel – niestety żaden z nich nie jest w Polsce refundowany. Wśród nich znajduje się lek o nowym mechanizmie działania, który daje efekty widoczne już w pierwszych dniach stosowania. Świadomość o istnieniu terapii, do której polscy pacjenci nie mają dostępu, a z powodzeniem korzystają z niej pacjenci w Europie, dodatkowo pogarsza jakość ich życia. Dla nas lekarzy jest to również trudne do zaakceptowania, że nie możemy leczyć naszych pacjentów lekami, które mogą pomóc im w walce z chorobą – dodaje prof. Joanna Jędrzejczak.

XXIX Konferencja Polskiego Towarzystwa Epileptologii

Polskie Towarzystwo Epileptologii od wielu lat promuje najwyższe standardy postępowania lekarskiego. Opracowywane przez PTE Zalecenia Postępowania są w Polsce niezwykle istotnym wkładem w system opieki medycznej nad chorym na padaczkę, a wprowadzanie ich do codziennej praktyki lekarskiej jest już obecnie koniecznością.

Podczas 3-dniowej Konferencji eksperci rozmawiać będą m. in. o wyzwaniach związanych z indywidualizacją leczenia padaczek oraz chorób współistniejących.

Epileptologia jest obszarem, który niezmiernie szybko się rozwija. Konferencja Polskiego Towarzystwa Epileptologii to wyjątkowe forum, które każdego roku skupia uznanych ekspertów. To platforma dyskusji nt. najnowszych osiągnięć w leczeniu pacjentów, miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń w praktycznym postępowaniu z chorymi na padaczkę. W tym roku, w gronie ekspertów, będziemy dyskutować nt. padaczki w oparciu o uaktualnione wytyczne Polskiego Towarzystwa Epileptologii – podkreśla prof. Joanna Jędrzejczak.

Powiązane artykuły
LEKARZWszechstronny lekarz

Ćwiczenia – nowa klasa leków w kardiomiopatii przerostowej

American College of Cardiology (ACC) i American Heart Association (AHA) właśnie opublikowały nowe wytyczne kliniczne dotyczące skutecznego postępowania u pacjentów, u których…
LEKARZWszechstronny lekarz

Szpiczak to coraz częściej choroba przewlekła

Dzięki nowym lekom i schematom leczenia dla coraz większej liczby pacjentów szpiczak plazmocytowy staje się chorobą przewlekłą. Warunkiem jest jednak wczesne zdiagnozowanie,…
Wszechstronny lekarzLEKARZ

Magazyn „The Lancet” o polskim smogu

W najnowszym wydaniu magazynu medycznego „The Lancet” ukazały się artykuł prezentujący wyniki kilkuletniej pracy naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Badacze przeanalizowali…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter