Wszechstronny lekarz

Dysleksja widoczna w EEG

Naukowcy od kilkudziesięciu lat poszukują przyczyn dysleksji. Wiadomo już, że trudności z czytaniem mogą mieć związek ze zmianami w strukturze i funkcjonowaniu…
Wszechstronny lekarz

Padaczki niejedno mają imię

Padaczka jest przewlekłą chorobą mózgu cechującą się trwałą skłonnością do występowania napadów padaczkowych. Szansą dla pacjentów na życie bez lęku związanego z…