NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

AktualnościKongresWszechstronny lekarz

„Perspektywy Medycyny” 2022: relacja z gali wręczenia nagród (foto)

Gala wręczenia nagród 2. edycji konkursu „Perspektywy Medycyny” 2022 odbyła się 17 kwietnia w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. To ważne wydarzenie dla ludzi świata medycyny, nauki i mediów, a także dla pacjentów.

Nagrodzeni w edycji konkursu „Perspektywy Medycyny” 2022

Do konkursu zostało zgłoszonych kilkadziesiąt kandydatur, projektów i programów.
Nagrody i wyróżnienia przyznano w sześciu kategoriach:
● profilaktyka zdrowotna,
● nowoczesna edukacja medyczna,
● innowacje i wdrożenia,
● telemedycyna i usługi e-zdrowia,
● organizacja – ochrona zdrowia,
● promocja zdrowia w mediach.

Im więcej doceniamy ludzi – zarówno grup, jak i osób – tym lepiej. Tym lepiej kształtujemy też nastawienie do samych siebie, a także nadajemy kształt relacjom nacechowanym otwartością. Cieszę się, że nasi tegoroczni laureaci pochodzą z bardzo różnych środowisk, bo w tych środowiskach zrobili bardzo dużo dla zdrowia. Cieszę się, że są tu pacjenci. Nie tylko jako organizacje, ale jako ludzie z krwi i kości. I że mają dziś swój głos. To bardzo ważny głos – powiedział prof. Henryk Skarżyński, z rąk którego laureaci 2. edycji konkursu „Perspektywy Medycyny” 2022 odebrali nagrody.

W kategorii PROFILAKTYKA ZDROWOTNA nagrodę otrzymali:● Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, oraz Adam Struzik, marszałek Województwa Mazowieckiego i ● Elżbieta Lanc, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Dziękuję za przyznanie nagrody instytucji, którą mam zaszczyt reprezentować. Gratuluję też odwagi, bo przyznanie nagrody płatnikowi, który nie zawsze podejmuje popularne decyzje, to wielka odwaga, ale wierzę, że zostało docenione to, o czym mówiła pani prezes podczas debaty dotyczącej chorób cywilizacyjnych. Od dawna nie jesteśmy już tyko płatnikiem, ale jesteśmy bardzo mocno zaangażowani w profilaktykę i edukację zdrowotną, a także promocję zdrowia – podkreślał prezes Filip Nowak. – Nie ma złych pomysłów, jeśli chodzi o promocję zdrowia. Zachęcam więc wszystkich państwa, by coś od siebie proponować. Naprawdę warto walczyć o zdrowie Polaków – zachęcał.

Nagrodzeni w kategorii profilaktyka zdrowotna

Jako urząd marszałkowski zajmujemy się nie tylko profilaktyką, ale też medycyną naprawczą. Spośród stu szpitali, 26 należy do nas, m.in. cała psychiatria. Udało nam się zrealizować największy w Europie program walki z CIVID-19 – podkreślił marszałek Adam Struzik. Z koleiElżbieta Lanc, zwracając się do Filipa Nowaka, zadeklarowała: – Będziemy przygotowywać tyle programów z obszaru ochrony zdrowia, żeby pan prezes hojnie mógł te programy wesprzeć.

W kategorii tej przyznano trzy wyróżnienia dla: ● Miasta st. Warszawy; Miasta Katowic; Samorządu Województwa Małopolskiego.

W kategorii NOWOCZESNA EDUKACJA MEDYCZNA przyznano trzy nagrody. Wśród laureatów znaleźli się: ● JM prof. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Grzegorz Karasiewicz, dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; ● JM prof. Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz JM prof. Zbigniew Gaciong, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; ● prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Nagrodzeni w kategorii nowoczesna edukacja medyczna

Ta nagroda to dla nas duży zaszczyt. Bo jak już dziś padło podczas debaty, edukacja jest najważniejsza. Obok niej niezwykle ważna jest też efektywność wydawania środków publicznych na ochronę zdrowia. I właśnie tego uczymy naszych słuchaczy – powiedział JM prof. Piotr Wachowiak.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: ● JM ks. prof. Ryszard Czekalski, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prof. Filip Szymański, dziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; ● Fundacja im. Lesława A. Pagi; dr hab. Paweł Olszewski, dziekan Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego.

Kolejną kategorią, w której wyłoniono laureatów, były INNOWACJE I WDROŻENIA.

Nagrodę przyznano Instytutowi Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – PIB.

Rola żywności podczas dzisiejszego spotkania została kilka razy wspomniana w kontekście zdrowia i profilaktyki. Również pan profesor wspomniał o dbałości o środowisko. Przemysł, biotechnologia, mogą się z żywnością źle kojarzyć, ale zadaniem naszego instytutu jest zapewnienie dostarczenia populacji takiej żywności, która wytwarzana jest w sposób bezpieczny i przede wszystkim jest żywnością odpowiedniej jakości – podkreślił prof. Artur Hugo Świergiel, dyrektor IBPR-S, który w imieniu wszystkich pracowników instytutu odebrał nagrodę.

Nagrodzeni w kategorii innowacje i wdrożenia

Wśród wyróżnionych znaleźli się: ● Prof. Marcin Grabowski, kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii, Ordynator Oddziału Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; ● Centrum Neurologii, Padaczki i Psychiatrii Neurosphera; Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Gliwicach.

Kolejną kategorią, w krótej wręczono nagrody i wyróżnienia, była ORGANIZACJA – OCHRONA ZDROWIA.

Nagrodę otrzymali prof. Grzegorz Opolski, kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (w latach 1998-2021) oraz prof. Marcin Grabowski, kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W imieniu prof. Marcina Grabowskiego i własnym chciałem podziękować kapitule konkursowej i prof. Skarżyńskiemu za to niezwykle dla nas ważne wyróżnienie. Za nim kryje się wysiłek wielu ludzi, naszych współpracowników. Zawsze starałem się ich wspierać i nigdy im nie przeszkadzać. Dziękuję – powiedział prof. Grzegorz Opolski.

Wyróżnienia trafiły do: ● Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej; prof. Krzysztofa Składowskiego, dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – PIB w Gliwicach; ● Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

W kategorii TELEMEDYCYNY I USŁUGI E-ZDROWIA nagrodę otrzymało Centrum e-Zdrowia (CeZ).

To ogromne wyróżnienie dla instytucji, którą kieruję. To nagroda dla wszystkich moich poprzedników i współpracowników. Dziękuję – powiedział obecny na gali Paweł Kikosicki, dyrektor CeZ.

Nagrodzeni w kategorii telemedycyna i usługi e-zdrowia

Wyróżnienia w tej kategorii przyznano: ● Wojciechowi Radomskiemu, prezesowi Zarządu StethoMe sp. z o.o. i Pawełowi Elbanowskiemu, członkowi Zarządu StethoMe sp. z o.o.; ● Uniwersytetowi SWPS w Warszawie; Politechnice Warszawskiej.

W kategorii PROMOCJA ZDROWIA W MEDIACH nagrodę specjalną przyznano redakcji „Pulsu Medycyny”. Odebrała ją red. Małgorzata Konaszczuk.

„Lista Stu” przez dwadzieścia lat stała się marką, o którą cały czas dbamy. I tak jak pan profesor wspomniał, ile by nie było konkursów, wszystkie są cenne i każda inicjatywa jest godna wsparcia – mówiła red. Małgorzata Konaszczuk. – Przygotowując „Listę Stu”, zawsze mamy niedosyt, że jest tam tylko sto miejsc, dlatego że polska medycyna ma dużo bogatsze zaplecze wybitnych osób, które mają wpływ na rozwój polskie medycyny i systemu ochrony zdrowia – zauważyła.

Redaktor Małgorzata Konaszczuk

W tej kategorii przyznano dwie nagrody. Otrzymali je: ● red. Zbigniew Wojtasiński (Polska Agencja Prasowa) oraz ● red. Bartosz Kwiatek (Polsat).

Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy, że zostaliśmy wyróżnieni i nagrodzeni przez tak szacowne grono. Chciałbym zapewnić, że dziennikarze medyczni trzymają się dobrze, trzymają się razem. Myślę, że to jest duża wartość – podkreślił red. Zbigniew Wojtasiński.

Z kolei red. Bartosz Kwiatek dziękując za nagrodę, pogratulował inicjatywy Kongresu Zdrowie Polsków.Podczas tego wydarzenia możemy się wzajemnie inspirować, wymieniać doświadczenia. Tak jak powiedział Zbyszek, trzymamy się dobrze, trzymamy się razem. Reprezentujemy różne media, a najważniejsze jest dla nas to, by pracować wspólnie z państwem. Inspirować i coraz lepiej komunikować wszystko to, co dotyczy ochrony zdrowia: promocji, profilaktyki, a także komunikacji z pacjentem, by potem móc mierzyć i widzieć odnoszone sukcesy. Będziemy komunikować zdrowie jak najprzystępniejszym językiem i jak najszerzej – deklarował.

Nagrodzeni w kategorii promocja zdrowia w mediach

W kategorii tej wyróżniono pięcioro dziennikarzy: ● red. Dorotę Truszczak (Polskie Radio Program 1); ● red. Jolantę Furgał (TVP); ● red. Romana Czejarka (Polskie Radio Program 1); ● red. Marka Nowickiego (TVN); ● red. Michała Dobrołowicza (RMF FM).

W 2. edycji konkursu „Perspektywy Medycyny” NAGRODĄ SPECJALNĄ uhonorowano ● prof. Renatę Górską; NAGRODĄ SPECJALNĄ NA WNIOSEK I Z INICJATYWY PACJENTÓWAdama Niedzielskiego, ministra zdrowia.

Prof. Renata Górska otrzymała nagrodę specjalną 2. edycji konkursu „Perspektywy Medycyny”

Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że stoję tu dziś przed państwem jako stomatolog. Stomatolodzy zwykle rzadko dostają jakiekolwiek nagrody, na „Liście Stu” też ich nie ma, jakby nie było dziedziny, a przecież także wśród stomatologów są wybitni lekarze. Dziękuję bardzo za to wyróżnienie i przyjmuję je jako osoba reprezentująca Polskie Towarzystwo Periodontologiczne – powiedziała prof. Renata Górska.

Minister Adam Niedzielski odebrał nagrodę z rąk pacjentów: lek. dent. Weroniki Owerkowicz, lek. Michała Osińskiego oraz studenta Olafa Kacy.

Adama Niedzielski otrzymał nagrodę specjalną na wniosek i z inicjatywy pacjentów

Wszczepienie implantu przez prof. Henryka Skarżyńskiego pozwoliło mi na przejście przez edukację masową i ukończenie studiów na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Jako lekarz mogę nadać kierunek innym osobom, które potrzebują pomocy medycznej – powiedziała lek. dent. Weronika Owerkowicz, która zmagała się z niedosłuchem.

Od najmłodszych lat ogranicza mnie głęboka wada słuchu. Wszczepienie implantu dało mi możliwość ukończenia studiów na kierunku lekarskim i dalszy rozwój na specjalizacji neurochirurgii, jak również otorynolaryngologii. Dzięki decyzjom ministra zdrowia i programom medycznym, mogę spłacić swój dług wobec społeczeństwa zarówno jako obywatel, jaki i lekarz, za co bardzo dziękuję – mówił lek. Michał Osiński.

Od urodzenia jestem głuchy. Byłem skazany na samotność, niebyt i izolację. Dzięki wszczepionemu implantowi ślimakowemu byłem jednym z najbardziej wyróżniających się uczniów gimnazjów w województwie łódzkim – opowiadał Olaf Kaca. – Uruchomienie obecnego finansowania programu leczenia głuchoty pozwoliło mi otrzymać na stałe wsparcie medyczne oraz dostęp do najnowocześniejszych technologii w procesie rehabilitacji, za co bardzo dziękuję – podkreślił.

Jestem niesamowicie wzruszony – mówił minister Adam Niedzielski. – Historie, które przed chwilą usłyszeliśmy, są prawdziwym życiowym świadectwem tego, jak dużo można zrobić dla drugiego człowieka, jak bardzo możemy sobie nawzajem pomagać. Zdaję sobie sprawę, że ta nagroda jest swego rodzaju syntezą lub sumą, która podkreśla wkład wszystkich państwa w to, że nasz system opieki zdrowotnej może dokonywać takich cudów – zauważył. – Traktuję tę nagrodę w sposób bardzo szczególny z wielu względów. Wyjątkowe jest odebrać ją z rąk osób mających takie doświadczenia i osiągających finalnie tak wspaniałe sukcesy dzięki temu, że nasz system opieki medycznej charakteryzuje się coraz bardziej innowacyjnymi technologiami, coraz większym profesjonalizmem i lepszą jakością. Moment, w którym odbieram tę nagrodę, ma dla mnie także szczególne znaczenie z innego powodu. W piątek ustawa o jakości została odrzucona przez sejm. Przy moich celach i priorytetach to bardzo trudne. Ale wiem, że trudne momenty trzeba przezwyciężać – mówił. – Nagroda od państwa jest dla mnie motywacją, aby kolejne bariery i niepowodzenia przełamywać, właśnie dzięki poczuciu wspólnoty, dzięki temu, że razem jesteśmy w stanie zrobić więcej – podsumował minister Adam Niedzielski.

Bardzo mnie cieszy, że jest tak wiele znakomitych zespołów i znakomitych lekarzy, oddanych sprawom drugiego człowieka – mówił na zakończenie gali prof. Henryk Skarżyński. – Zawsze staramy się jako środowisko służyć najlepiej, jak potrafimy. Dziękuję, że mamy wsparcie innych środowisk, że nie działamy w odosobnieniu. To dla nas ogromnie ważne – podkreślił. – Chcielibyśmy, aby wyróżnień było jak najwięcej – aby ci, którzy mają swoje osiągnięcia w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, byli zauważeni, bo to jest zachęta do dalszej pracy – podsumował.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym laureatom serdecznie gratulujemy!

Powiązane artykuły
PACJENTAktualności

Czy Polaków boli bardziej?

Aż 95 proc. Polaków deklaruje, że w 2023 roku odczuwało ból. To najwyższy odsetek z 18 badanych krajów, podobnej odpowiedzi udzielili jedynie…
LEKARZWszechstronny lekarz

Usunięcie jajników przed menopauzą upośledza integralność istoty białej

U kobiet, którym usunięto jajniki przed menopauzą, szczególnie te przed 40. rokiem życia, w późniejszym ich życiu obserwuje się zmniejszoną integralność istoty…
AktualnościPACJENT

Czym się kierują maturzyści przy wyborze uczelni?

Wybór uczelni to dla maturzystów jedno z najważniejszych życiowych wyzwań. Jakie są kryteria tej decyzji – perspektywy zawodowe, lokalizacja, a może możliwość…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *