NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Co? Gdzie? Kiedy?AktualnościKongres

„Perspektywy Medycyny” 2022: rozstrzygnięcie konkursu

17 kwietnia w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród 2. edycji konkursu „Perspektywy Medycyny” 2022. W tym dniu zaprezentowano też raport z 4. Kongresu „Zdrowie Polaków” 2022.

Raport i rekomendacje pokongresowe to bardzo ważna podsumowanie. Cieszę się, że poruszaliśmy tematy, które są aktualne również dziś oraz że to, na co zwracamy uwagę, dotyczy całych grup, populacji, a nawet całej planety, bo zdrowie jest jedno. Jeśli nie uświadomimy sobie, że właśnie to jedno zdrowie, to nie tylko to, co jemy, pijemy, jak się uczymy, pracujemy i odpoczywamy, ale również to, co nas otacza – świat roślinny i zwierzęcy – jeśli nie będziemy o tym pamiętać, nie możemy mówić o dobrostanie na naszej planecie. Jest to jedno z wyzwań, które znalazło się w naszych rekomendacjach – mówił prof. Henryk Skarżyński, otwierając spotkanie krótkim wystąpieniem zatytułowanym „Choroby cywilizacyjne: jakie są zagrożenia i z jakimi chorobami zmagają się Polacy – wnioski z Raportu Zdrowie Polaków 2022”.

Prof. Henryk Skarżyński podczas uroczystej gali wręczenia nagród w konkursie „Perspektywy Medycyny” 2022

Podziękował wszystkim tym, którzy wystąpili podczas Kongresu „Zdrowie Polaków” 2022. – Nie będę omawiał całego raportu i wszystkich rekomendacji, bo to kilkaset stron. Zachęcam do zapoznania się z jego treścią, by każdy mógł zobaczyć, co proponujemy, aby nasza działalność i zintegrowana współpraca na rzecz profilaktyki była bardziej skuteczna – podkreślał prof. Skarżyński.

Galę poprzedziła debata ekspercka „Zdrowie Polaków w kontekście chorób cywilizacyjnych”. Wzięli w niej udział prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS („Absencje z tytułu chorób cywilizacyjnych”), Małgorzata Dziedziak, wiceprezes NFZ („Profilaktyka chorób cywilizacyjnych”), dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego („Aspekty ekonomiczne profilaktyki”).

Po zakończeniu debaty odbyła się uroczysta gala i wręczenie nagród oraz wyróżnień w konkursie „Perspektywy Medycyny” 2022.

Laureaci odebrali statuetki i gratulacje z rąk prof. Henryka Skarżyńskiego. Nagrodę specjalną dla ministra zdrowia Adama Niedzielskiego wręczyli pacjenci. Galę poprowadziła Agata Konarska.

Celem konkursu „Zdrowie Polaków” jest promowanie ekspertów, liderów i zespołów, które przyczyniają się do podnoszenia poziomu polskiej medycyny, wspierania pozytywnych zmian w ochronie zdrowia w Polsce, poprawiających jakość opieki medycznej, oraz popularyzacji postaw prozdrowotnych.

Do konkursu zostało zgłoszonych kilkadziesiąt kandydatur, projektów i programów. Kapituła konkursu oceniała osiągnięcia kandydatów w zakresie wdrażania nowatorskich pomysłów, nowych metod diagnostycznych i leczenia, które przyczyniają się do podniesienia poziomu ochrony zdrowia. Brała także pod uwagę sukcesy placówek zarządzanych przez ekspertów, nowe strategie organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, nowe metody diagnostyczne lub terapeutyczne służące poprawie zdrowia i jakości życia pacjentów oraz działania na rzecz unowocześniania polskiego systemu opieki zdrowotnej. Istotna przy ocenie była popularyzacja edukacji i profilaktyki zdrowotnej oraz promowanie nowatorskich programów i rozwiązań w dziedzinie medycyny.

Nagrody i wyróżnienia przyznano w sześciu kategoriach:
● profilaktyka zdrowotna,
● nowoczesna edukacja medyczna,
● innowacje i wdrożenia,
● telemedycyna i usługi e-zdrowia,
● organizacja – ochrona zdrowia,
● promocja zdrowia w mediach.

Laureaci konkursu „Perspektywy Medycyny” 2022

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA

1. Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
ZA: stawianie chorego w centrum uwagi oraz codzienną pracę mającą na celu poprawę sytuacji chorych, podnoszenie jakości i komfortu ich życia oraz inicjowanie i wspieranie wielu programów profilaktyki zdrowotnej.

2. Adam Struzik, marszałek Województwa Mazowieckiego; Elżbieta Lanc, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
ZA: realizację programu Szkoły Promocji Zdrowia oraz zaplanowane na lata 2022-2025 liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki wielu chorób – w tym działania na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, profilaktyki uzależnień, a także depresji i zapobiegania samobójstwom. Działania prozdrowotne dotyczą także transplantologii, onkologii, cukrzycy, podniesienia poziomu akceptacji osób żyjących z HIV/AIDS, wiedzy na temat zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, wsparcia i promocji ratownictwa medycznego oraz profilaktyki nowotworów złośliwych, leczenia niepłodności i wielu innych.

Wyróżnienia:
1. Miasto st. Warszawa
ZA: realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń” 2022 r., który obejmuje m.in. higienę i jej wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne, zdrowe i racjonalne odżywianie oraz picie wody, profilaktykę chorób zakaźnych.

2. Miasto Katowice
ZA: realizację „Programu profilaktyki i promocji zdrowia na lata 2021–2027”, w szczególności za realizację szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV dla uczniów klas VII katowickich szkół podstawowych.

3. Samorząd Województwa Małopolskiego
ZA: działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej, zwłaszcza za programy zdrowotne skierowane do dzieci i młodzieży w obszarach, w których występuje szczególne nasilenie negatywnych zjawisk, np.: epidemia nadwagi i otyłości, problemy natury zdrowia psychicznego oraz uzależnienie cyfrowe.

NOWOCZESNA EDUKACJA MEDYCZNA

1. JM prof. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego; prof. Grzegorz Karasiewicz, dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
ZA: uplasowanie Uniwersytetu Warszawskiego w elitarnym gronie międzynarodowych uczelni, które gwarantują swoim studentom na studiach podyplomowych, w tym w ochronie zdrowia,  najwyższy poziom edukacji.

2. JM prof. Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; JM prof. Zbigniew Gaciong, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ZA: program SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia, który jest akredytowany przez międzynarodowe stowarzyszenie Association of MBAs, które od ponad 50 lat przyznaje międzynarodowe akredytacje dla najlepszych uczelni prowadzących programy Master of Business Administration.

3. Prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
ZA: wkład w rozwój nowoczesnego kształcenia podyplomowego kadr lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, fizjoterapeutów i specjalistów z dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Wyróżnienia:
1. JM ks. prof. Ryszard Czekalski, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; prof. Filip Szymański, dziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ZA: utworzenie i rozwój Collegium Medicum UKSW, które kształci studentów na kierunku lekarskim oraz kierunku pielęgniarstwo.

2. Fundacja im. Lesława A. Pagi
ZA: program Liderzy Ochrony Zdrowia składający się z wykładów i warsztatów prowadzonych przez liderów sektora medycznego, podczas których ich uczestnicy zdobywają praktyczną wiedzę o specyfice i sposobie działania branży, rozwiązują biznesowe case’y i dyskutują z ekspertami na temat kierunków, w jakich powinien rozwijać się rynek zdrowia.

3. Dr hab. Paweł Olszewski, dziekan Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego
ZA: unikatowe podejście do procesu nauczania z wykorzystaniem najnowszych materiałów edukacyjnych i rozwiązań technologicznych oraz kreowanie elitarnego wizerunku studiów medycznych.

INNOWACJE I WDROŻENIA

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – PIB
ZA: wypełnianie misji niezwykle ważnej dla zdrowia ludzi, jaką jest prowadzenie badań nad przyjaznymi środowisku technologiami produkcji żywności i doskonaleniem metod uprawy innowacyjnych, mało znanych gatunków i odmian.

Wyróżnienia:
1. Prof. Marcin Grabowski, kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii, Ordynator Oddziału Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ZA: program przezcewnikowego leczenia pacjentów z ciężką niedomykalnością zastawki trójdzielnej.

2. Centrum Neurologii, Padaczki i Psychiatrii Neurosphera
ZA: Robot Ictal®, którego zadaniem jest wspomaganie lekarzy epileptologów w diagnostyce i terapii pacjentów, którzy zmagają się z padaczką. Robot Ictal® jest mózgiem chmurowej platformy Neuroterminal. Razem tworzą niepowtarzalny oraz innowacyjny na skalę światową system. Lekarz otrzymuje od Neuroterminala propozycję diagnozy konkretnego typu padaczki oraz rekomendację najskuteczniejszej (opartej na analizie danych) terapii.

3. Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Gliwicach
ZA: projekt o nazwie „Leczenie komorowych zaburzeń rytmu serca pod postacią częstoskurczu komorowego za pomocą radiochirurgii w oparciu o elektrofizjologiczne obrazowanie serca”. Projekt realizowany przez radioterapeutów z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – PIB w Gliwicach we współpracy z kardiologami z Kliniki Elektrokardiologii i Niewydolności Serca oraz Kliniki Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach. SMART-VT polega na podaniu pojedynczej, wysokiej dawki promieniowania w miejsce będące źródłem arytmii w sercu.

TELEMEDYCYNA I USŁUGI E-ZDROWIA

Centrum e-Zdrowia (CeZ)
ZA: system e-zdrowie, który stanowi podstawę cyfrowego ekosystemu usług medycznych. Gromadzi on w jednym miejscu dane o przebiegu naszego leczenia, jak np. e-recepty, e-skierowania czy historię wizyt, do których pacjent ma wygodny i łatwy dostęp na swoim Internetowym Koncie Pacjenta.

Wyróżnienia:
1. Wojciech Radomski, prezes Zarządu StethoMe sp. z o.o.; Paweł Elbanowski, członek Zarządu StethoMe sp. z o.o.
ZA: stworzenie systemu StethoMe® wykrywającego nieprawidłowości w układzie oddechowym. StethoMe® opiera się na medycznych algorytmach AI (CE 2274) współpracujących z bezprzewodowym stetoskopem oraz dedykowaną aplikacją, dzięki czemu może być używany przez pacjentów w warunkach domowych.

2. Uniwersytet SWPS w Warszawie
ZA: MEMO – urządzenia dla seniorów do stymulacji pamięci indywidualnej i zbiorowej. To multimedialne narzędzie wspomagające pamięć i aktywizujące osoby starsze. Narzędzie to ma przeciwdziałać ich wykluczeniu cyfrowemu i kulturalnemu oraz ułatwiać nawiązywanie kontaktów i utrzymywanie relacji międzypokoleniowych.

3. Politechnika Warszawska
ZA: opracowanie urządzenia do monitorowania czynności życiowych niemowląt podczas snu, które ma wykrywać sygnały śmierci łóżeczkowej i umożliwić szybką reakcję.

ORGANIZACJA – OCHRONA ZDROWIA

Prof. Grzegorz Opolski, kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (w latach 1998-2021); prof. Marcin Grabowski, kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ZA: kierowanie i rozwój I Katedry I Kliniki Kardiologii WUM, jednego z najlepszych w kraju zarówno pod względem pozycji naukowej, jak również leczenia i diagnostyki ośrodków kardiologicznych.

Wyróżnienia:
1. Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej
ZA: edukację lekarzy rodzinnych i POZ w różnych formach ustawicznego kształcenia, upowszechnianie najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie szeroko rozumianej medycyny rodzinnej oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i informacji na temat medycyny rodzinnej, służenie jako płaszczyzna współpracy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej ze specjalistami różnych dyscyplin medycznych.

2. Prof. Krzysztof Składowski, dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – PIB w Gliwicach
ZA: utworzenie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych – wyspecjalizowanego ośrodka usprawniającego obsługę administracyjną badań klinicznych oraz zapewniającego kompleksowe i systemowe wsparcie dla chorych, dzięki któremu zwiększono liczbę badań, poprawiono ich jakość oraz zwiększono dostępność nowoczesnych terapii „ostatniej szansy” dla chorych.

3. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ZA: realizację projektu „Brzdąc w Sieci 2.0 – używanie urządzeń mobilnych przez dzieci w wieku 4-6 lat a wybrane funkcje poznawcze”.

PROMOCJA ZDROWIA W MEDIACH
ZA: rzetelność i staranność, a także nowatorskie podejście do przedstawiania tematów dotyczących zdrowia.
1. Red. Zbigniew Wojtasiński, Polska Agencja Prasowa
2. Red. Bartosz Kwiatek, Polsat

NAGRODA SPECJALNA W KATEGORII PROMOCJA ZDROWIIA W MEDIACH
Redakcja „Pulsu Medycyny”
ZA: rzetelne, konsekwentne od 20 lat prowadzenie rankingu pod nazwą Lista Stu – zestawienia najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie.

Wyróżnienia:
ZA: rzetelną działalność na rzecz upowszechniania aktualnej wiedzy medycznej i osiągnięć naukowych.
1. Red. Dorota Truszczak, Polskie Radio Program 1
2. Red. Jolanta Furgał, TVP
3. Red. Roman Czejarek, Polskie Radio Program 1
4. Red. Marek Nowicki, TVN
5. Red. Michał Dobrołowicz, RMF FM

Przyznano także dwie nagrody specjalne będące wyrazem szczególnego uznania środowiska naukowego i pacjentów.

NAGRODA SPECJALNA KONKURSU „PERSPEKTYWY MEDYCYNY” 2022

1. Prof. Renata Górska
ZA: wkład w edukację medyczną, wykształcenie wielu pokoleń lekarzy dentystów, specjalistów periodontologów oraz utworzenie Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego, a następnie wprowadzenie go w struktury EFP – Europejskiej Federacji Periodontologicznej – organizacji skupiającej 29 narodowych towarzystw naukowych zajmujących się nie tylko nauką, ale także edukacją i promocją zagadnień dotyczących leczenia periodontologicznego. EFP reprezentuje ponad 14 tys. periodontologów z Europy, Ameryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Za promowanie wiedzy na temat oddziaływania chorób przyzębia na zdrowie ogólne człowieka i tego, jak ogromne znaczenie ma profilaktyka.

NAGRODA SPECJALNA PRZYZNANA NA WNIOSEK I Z INICJATYWY PACJENTÓW

2. Adam Niedzielski, minister zdrowia
ZA: uruchomienie programów wsparcia realizacji procedur wysokospecjalistycznych, które zlikwidowały kolejki oczekujących niesłyszących pacjentów, co pozwoliło im m.in. wyjść ze świata ciszy oraz realizować pasje życiowe w zawodach medycznych.

Zapraszamy do obejrzenia relacji

Powiązane artykuły
Co? Gdzie? Kiedy?Aktualności

Tu muzyka i medycyna mówią jednym językiem

10. Międzynarodowy Festiwal dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy” To pierwsze przedsięwzięcie na świecie, którego celem jest zaprezentowanie…
Co? Gdzie? Kiedy?Aktualności

10. Festiwal „Ślimakowe Rytmy”: 10-12 lipca 2024

W dniach 10-12 lipca odbędzie się niecodzienny – ze względu na uczestników ze świata – jubileuszowy 10. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Dzieci, Młodzieży…
Kongres

Neurostymulacje stosowane w terapii szumów usznych

Z uwzględnieniem alternatywnej metody ich leczenia za pomocą prototypowego urządzenia do elektro- i magnetostymulacji ucha – zarejestrowanego jako Patent Europejski (EPO –…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *