NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Innowacje

Pierwsze w Polsce wszczepienie urządzenia przewidującego zaostrzenie niewydolności serca

W Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, w I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM, u dwóch pacjentów z ciężką niewydolnością serca zastosowano urządzenia typu kardiowerter-defibrylator z funkcją stymulacji resynchronizującej, wykorzystujące nowoczesny algorytm HeartInsight do predykcji zaostrzenia niewydolności serca.

Procedurę przeprowadził Zespół w składzie: dr Marcin Michalak, dr Łukasz Januszkiewicz, doc. Krzysztof Ozierański, asysta pielęgniarska – Dorota Dużyńska i Dorota Świątek, technik elektroradiologii Katarzyna Zawiła. Pieczę nad systemem telemonitoringu sprawuje dr Jakub Kosma Rokicki.

Innowacyjność zastosowanego rozwiązania polega na wykorzystaniu algorytmu Heartinsight analizującego mierzone codziennie parametry kliniczne, m.in.: średnią czynności serca, ładunek arytmii przedsionkowej, liczbę dodatkowych pobudzeń komorowych, zmienność rytmu serca czy oporność przezklatkową. Wszystkie te wskaźniki zostały w przeszłości ocenione, jako wskazujące na pogorszenie pracy serca.

Zgromadzone dane przesyłane są do ośrodka monitorowania znajdującego się w Klinice Kardiologii UCK WUM w automatyczny sposób za pomocą nadajnika, który pacjent otrzymuje na użytek domowy. W przypadku istotnej niekorzystnej zmiany w zakresie zmierzonym przez urządzenie, system zdalnego monitorowania w oparciu o algorytm HeartInsight wysyła do lekarza za pomocą systemu zdalnego monitorowania alert sugerujący ryzyko przyszłego zaostrzenia niewydolności serca.

Dotychczasowe badania wskazują na ok. 66% czułość algorytmu HeartInsight w przewidywaniu pogorszenia objawów wymagających przyjęcia chorego do szpitala (średnio ok. 42 dni przed epizodem). Dzięki temu systemowi lekarze zyskują cenny czas na wdrożenie zmiany leczenia, która ma szanse zmienić przebieg choroby w taki sposób, by chory mógł pozostać w domu. Pacjent, któremu wszczepiono nowatorskie urządzenie był w tym roku już kilkukrotnie hospitalizowany w powodu niewydolności serca. Liczymy na to, że optymalizacja terapii w oparciu o system zdalnego monitorowania pozwoli choremu na uniknięcie kolejnych tego rodzaju epizodów.

Dane epidemiologiczne wskazują, że niewydolność serca jest przyczyną ok. 10% zgonów w Polsce, a co czwarty pacjent hospitalizowany z powodu niewydolności serca trafia ponownie do szpitala w ciągu miesiąca od wypisu. Jednym z celów leczenia tej jednostki chorobowej jest doprowadzenie do maksymalnego wyrównania krążeniowego chorego umożliwiającego stabilne funkcjonowanie w warunkach domowych. Celem ośrodków prowadzących pacjentów z tego rodzaju diagnozą powinno być zatem optymalizowanie leczenia w warunkach ambulatoryjnych. Jednym ze sposobów na poprawienie rokowania wybranych populacji chorych z osłabieniem funkcji mięśnia sercowego jest wykorzystanie stymulacji resynchronizującej przywracającej bliską fizjologicznej aktywację serca.

Drugiego grudnia br. Minister Zdrowia podpisał nowelizację rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – w zakresie telemonitoringu. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Powiązane artykuły
LEKARZInnowacje

Aplikacja umożliwi diagnostykę chorób otępiennych i zaburzeń poznawczych

Przebadano już ponad 250 pacjentów. Wstępne wyniki sugerują, że dzięki AI można wykryć objawy otępienia, w tym chorobę Alzheimera, nawet na kilka…
LEKARZInnowacje

Słuchawki z AI pozwalają usłyszeć wybraną osobę w tłumie

Mamy już słuchawki z redukcją szumów, które są świetne i niezastąpione w wygłuszaniu niepotrzebnych dźwięków, jednak nadal wyzwaniem pozostaje stworzenie takich, które…
LEKARZInnowacje

#nanoleki przeciwbakteryjne – czy zastąpią antybiotyki?

– Stoimy dziś na progu ery postantybiotykowej, w której zwykłe infekcje znów będą zabijać ludzi. Od lat gramy z bakteriami w grę…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *