NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

AktualnościInnowacje

Polska światową stolicą otologii

Blisko 1000 naukowców, lekarzy otolaryngologów, audiologów, foniatrów, a także inżynierów klinicznych z całego świata weźmie udział w 32nd Politzer Society Meeting i 2nd World Congress of Otology, które odbędą się w Warszawie i Kajetanach.

Dzięki temu, w dniach 28.05. – 1.06.2019 r. Polska stanie się światową stolicą otologii – dziedziny medycyny, która zajmuje się fizjologią, rozpoznawaniem, diagnozowaniem i leczeniem chorób uszu. Na zaproszenie prof. Henryka Skarżyńskiego, dyrektora Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i organizatora obu Kongresów, specjaliści oraz eksperci z całego świata – podczas 50 debat i paneli – przedstawią najnowsze osiągnięciach i wyniki badań w dziedzinie otologii, neurotologii oraz otochirurgii.

Organizatorzy zapraszają także na 20 wykładów specjalnych. Nowością w programie będzie duża ilość szkoleń praktycznych, a także kilkadziesiąt operacji pokazowych i warsztatów organizowanych i przeprowadzonych przez Prezydenta Kongresu prof. H. Skarżyńskiego.

32. Spotkanie Towarzystwa Politzera odbędzie się wspólnie z 2. Światowym Kongresem Otologii pod auspicjami i kierownictwem IFOS – Światowej Federacji Towarzystw Otorynolaryngologicznych – jako swego rodzaju pomost między członkami z Politzer Society
a krajowymi i kontynentalnymi stowarzyszeniami reprezentowanymi w IFOS.

– Naszym celem jest stworzenie otwartego forum do dyskusji, wymiany doświadczeń i wiedzy między profesjonalistami ze wszystkich zakątków świata. – mówi prof. Henryk Skarżyński – Jest dla nas wielkim zaszczytem, że w dowód uznania naszych osiągnięć międzynarodowe środowisko naukowców powierzyło nam organizację tego światowego kongresu otologicznego. Podczas tego wydarzenia pokażemy nie tylko nasze osiągnięcia w leczeniu częściowej głuchoty za pomocą implantów ślimakowych i Polską Szkołę Otologii. Dla zaproszonych gości przygotowaliśmy także niezwykły koncert „Duety utalentowanych muzycznie Pacjentów z Mistrzami” – dodaje prof. Skarżyński.

Według danych zebranych przez specjalistów z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu podczas ponad 26 lat działalności klinicznej i naukowej, osób z różnymi problemami słuchowymi, mającymi wpływ na ich codzienne funkcjonowanie, a zwłaszcza komunikację, jest na świecie ponad 1 mld. To ogromny problem cywilizacyjny, który generuje wielkie koszty społeczne i ekonomiczne. Tylko w Polsce na zaburzenia słuchu cierpi 1 do 2 na 1000 urodzonych niemowląt, ok. 20 proc. dzieci i młodzieży szkolnej, a także 75 proc. seniorów. Codzienne funkcjonowanie, mowa, opanowanie języka ojczystego i obcego, komunikacja, nauka, studia, praca zależą w dużej mierze od sprawności narządu słuchu i zdolności mózgu do właściwego odbioru dźwięków.

Wg. WHO (dane z roku 2016) koszty związane z utratą słuchu na świecie są rzeczywiście ogromne:

 • 67-107 mld $ – koszty w systemie opieki zdrowotnej wynikające z wad słuchu, poza kosztem urządzeń
 • 105 mld $ – koszt utraconej produktywności pracowników – bezrobotni i na wcześniejszej emeryturze
 • 573 mld $ – koszty społeczne – izolacji społecznej trudności w komunikacji
  i stygmatyzacja
 • 3,9 mld $ – koszt wsparcia w edukacji dla dzieci w wieku 5-14 lat z różnymi problemami ze słuchem.

– Dobry słuch to podstawa codziennej komunikacji. Musimy jednak o niego bezustannie dbać, w tym celu należy regularnie badać się pod kątem sprawności tego narządu. Cywilizacja wpływa czasem negatywnie na jego funkcjonowanie, stąd dynamiczny rozwój operacyjnych metod leczenia zaburzeń słuchu. O tym właśnie dyskutujemy w gronie najwybitniejszych specjalistów z całego świata – mówi prof. Henryk Skarżyński.

W programie Kongresu znalazły się m.in. tematy związane z szumami usznymi, które są niestety coraz częściej spotykaną dolegliwością u coraz młodszych pacjentów, a także ciekawostki dot. chirurgii robotycznej ucha środkowego, genetycznych i wrodzonych wad słuchu czy cyfrowej telemedycyny.

Koncert odbędzie się 29.05.2019 r. w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach. Utalentowani muzycznie pacjenci prof. Henryka Skarżyńskiego wystąpią w duetach wokalnych lub instrumentalnych z muzykami profesjonalistami: m.in. Bogumiłą Dziel-Wawrowską, Grzegorzem Wilkiem, Gniewomirem Tomczykiem, Barbarą Kaczyńską, Maćkiem Miecznikowski. Artystom towarzyszyć będzie Orkiestra Kameralna Divertimento pod batutą Elżbiety Ostrowskiej. Wśród Pacjentów zobaczymy m. in. Małgorzatę Strycharz-Dudziak, Esterę Łabigę, Olafa Kacę, Weronikę Niczyporuk, Annę Czupryn z zespołem Tekla Klebetnica. Inicjując i realizując w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu różne programy leczenia głuchoty, prof. H. Skarżyński umożliwił im nie tylko naukę czy pracę, ale także dał szansę na profesjonalne zajmowanie się muzyką. Pacjenci prof. Skarżyńskiego śpiewają, komponują, grają na instrumentach, a nawet nagrywają płyty i koncertują.

Z myślą o najbardziej utalentowanych pacjentach, od pięciu lat organizowany jest w Kajetanach Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy”. Wszyscy jego uczestnicy są najlepszymi ambasadorami tego, co udało się osiągnąć w leczeniu zaburzeń słuchu dzięki postępowi w nauce i medycynie. Część finalistów tego festiwalu występowała wraz z profesorem na specjalnej sesji w Parlamencie Europejskim w ubiegłym roku. Pełny koncert finalistów planowany jest w Parlamencie Europejskim w Brukseli w dniu 24.09.2019 r.

Organizacja niepolityczna, reprezentująca ponad 50 000 otolaryngologów pochodzących z ok. 120 krajów członkowskich założona w roku 1965, aby zapewnić ciągłość między Światowymi Kongresami, a następnie ewoluowała, aby zajmować się globalnie problemami osób z chorobami otolaryngologicznymi za pomocą aktywnego biura i struktury opartej
o komitety czy lobbingiem w Światowej Organizacji Zdrowia. Federacja jest liderem globalnego programu zapobiegania utracie słuchu, a za pośrednictwem projektu Twin Cities zapewnia wymianę między ośrodkami, zwłaszcza w Europie.

Jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych towarzystw naukowych, którego nazwa pochodzi od nazwiska XIX-wiecznego pioniera otochirurgii i otologii – Adama Politzera. Jest to elitarne towarzystwo, którego misją jest tworzenie międzynarodowego forum naukowców zajmujących się otologią, neurootologią i chirurgią podstawy czaszki. Wymianie wiedzy służą m.in. organizowane co dwa lata międzynarodowe kongresy. 1. Światowy Kongres Otologii w Japonii zapoczątkował cykliczne, mające odbywać się co cztery lata, zjazdy otologów z całego świata. Na prezydenta 2 Światowego Kongresu Otologii, wybrano prof. Henryka Skarżyńskiego, który jest jednym z członków Politzer Society. Jest to wyraz uznania międzynarodowego gremium naukowców dla dorobku polskich otologów i wkładu prof. Skarżyńskiego w rozwój światowej medycyny, a zwłaszcza otologii i otochirurgii.

To placówka unikalna w skali globalnej. Jest główną jednostką Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu – ośrodka badawczego (kategoria A+ i A), a zarazem wysokospecjalistycznym szpitalem, który zapewnia kompleksową opiekę osobom z uszkodzeniami narządu słuchu, głosu, mowy, oddychania i równowagi. Pomysłodawcą, założycielem i dyrektorem placówki jest
prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński, otochirurg i specjalista z otorynolaryngologii, audiologii, foniatrii i otolaryngologii dziecięcej.

Pacjenci Światowego Centrum Słuchu mają dostęp do najnowocześniejszych technologii medycznych jako pierwsi lub jedni z pierwszych w świecie. To rezultat ponad 30-letniej pracy prof. Henryka Skarżyńskiego, który 16 lipca 1992 r. po raz pierwszy w Polsce przeprowadził operację wszczepienia implantu ślimakowego osobie niesłyszącej. Od chwili tego zabiegu rozpoczął się w naszym kraju olbrzymi postęp w leczeniu wad słuchu oraz odbyły się kolejne w skali światowej pionierskie operacje. Pod kierownictwem prof. Skarżyńskiego opracowywano i wdrażano nowe procedury medyczne, dzięki którym możliwe było identyfikowanie i leczenie kolejnych grup pacjentów z różnymi zaburzeniami słuchu. Oryginalne procedury terapeutyczne i chirurgiczne prof. Henryka Skarżyńskiego obejmują ponad 150 innowacyjnych rozwiązań, prawie 20 patentów oraz kilkanaście oryginalnych pionierskich wdrożeń światowych.

W Kajetanach – od 16 lat – wykonywanych jest najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch. Wiele zabiegów chirurgicznych przeprowadzono tutaj po raz pierwszy w świecie.

Specjaliści z Centrum są pionierami we wszczepianiu różnych typów implantów słuchowych u nowych grup pacjentów i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych wspierających codzienny proces komunikacji międzyludzkiej. To w Kajetanach została także opracowana i uruchomiona pierwsza w świecie Krajowa Sieć Teleaudiologii oraz rozwijane są innowacyjne narzędzia telemedyczne do badania wszystkich zmysłów człowieka.

W Kajetanach znajduje się także najlepsze i największe w świecie miejsce do ćwiczenia technik chirurgicznych. Mowa tu o Centrum Edukacyjnym z unikatową pracownią wyposażoną w 30 stanowisk dla otochirurgii i rynochirurgii, nowoczesny sprzęt do ćwiczeń na preparatach anatomicznych i symulatorach komputerowych, w którym odbywają się międzynarodowe warsztaty szkoleniowe z zakresu otochirurgii – WAW Window Approach Workshop. Warsztaty te adresowane są do otochirurgów pragnących poznać najnowsze techniki chirurgiczne, wskazania i zastosowania implantów słuchowych. Szczególną atrakcją tych kursów jest możliwość studiowania zastosowań implantów w leczeniu częściowej głuchoty pod kierunkiem prof. H. Skarżyńskiego, prekursora i twórcy programu leczenia częściowej głuchoty, który wykonał pierwsze tego typu operacje w świecie w 2002 r., a dotychczas zoperował największą grupę takich pacjentów w skali międzynarodowej.

W imieniu polskiej nauki i medycyny prof. Skarżyński podjął się z zespołem organizacji badań przesiewowych w ponad 20 krajach Azji, Europy, Afryki i Ameryki Pd. koordynując projekty kliniczne i naukowe z ponad 100 ośrodkami na wszystkich kontynentach.

Najnowszym programem, który może wpłynąć na upowszechnienie się badań przesiewowych i kształtowanie postaw prozdrowotnych w polskim społeczeństwie, jest Wielospecjalistyczny Całoroczny Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym i Wsparcia Zdrowia Polaków – „Po Pierwsze Zdrowie”. Program ten, realizowany wspólnie z licznymi ekspertami z różnych obszarów medycyny oraz Telewizją Polską i Polskim Radiem, to najdłuższa w świecie trasa badań diagnostycznych i największy projekt profilaktyczny w Polsce.

Prof. Henryk Skarżyński jest również pomysłodawcą i inicjatorem światowej sieci Hearring, która powstała we współpracy z czterema innymi ośrodkami – z Wiednia, Innsbrucka, Würzburga i Antwerpii. Sieć działa pod hasłem „Najlepsze kliniki – najlepsza kompleksowa opieka dla pacjentów” i zrzesza wiodące ośrodki w dziedzinie implantów słuchowych i badań naukowych w tym zakresie na świecie.

Od 25 lat prof. Henryk Skarżyński i jego współpracownicy z Instytutu pomagają pacjentom z zaburzeniami słuchu i mowy, udzielając ponad 4 mln świadczeń i wykonując blisko 500 tys. procedur operacyjnych.

 • 28-29.05 – wykłady, debaty, panele, warsztaty – Światowe Centrum Słuchu
  w Kajetanach
 • 29.05 – operacje pokazowe – Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach
 • 30.05 – 1.06 – wykłady, debaty, panele, sesje plakatowe – Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre
 • 30.06 – badania słuchu w Mobilnym Centrum Słuchu – przed Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre

Program Kongresu oraz więcej informacji: http://www.wco2019.pl/

Powiązane artykuły
AktualnościPACJENT

Women’s Health Mobile Roadshow 2024

Niemal 900 kobiet poddało się badaniom mammograficznym, USG oraz wideodermatoskopowym w mobilnej klinice w ramach trzeciej edycji Women’s Health Mobile Roadshow. Największym…
LEKARZInnowacje

Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) a uszkodzenie wątroby

Międzynarodowe badanie wykazało, że osoby żyjące z chorobą neurodegeneracyjną rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) są bardziej narażone na rozwój stłuszczenia wątroby, co sugeruje,…
LEKARZInnowacje

Światowa Organizacja Zdrowia o leczeniu gruźlicy

Jak pokazały badania prowadzone przez WHO (ang. World Health Organization), krótszy schemat leczenia gruźlicy jest bezpieczny i skuteczny. Pomimo tego, że gruźlica…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter