NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

System

Porozumienie dla dobra pacjentów

Po wielu tygodniach negocjacji, zarówno personel poradni medycyny rodzinnej, jak i pacjenci mogą odetchnąć z ulgą. Uzyskane porozumienie pozwoli na rozwój POZ, a przede wszystkim zabezpieczy potrzeby chorych, również tych z obszarów wiejskich.

O wątpliwościach związanych z aneksami do umów z NFZ, ale również tych z projektem opieki koordynowanej w POZ, środowisko mówi od dawna. Ostrożność w podjęciu decyzji o wdrożeniu do poradni opieki koordynowanej wynikała z wielu czynników, między innymi niezadowalającego poziomu finansowania oraz wielu niewiadomych i braku wsparcia ze strony regionalnych oddziałów Funduszu. Lekarze rodzinni obawiali się również, że opieka koordynowana w swoich założeniach wyklucza placówki z obszarów wiejskich, utrudniając pacjentom dostęp do świadczeń. Kontrowersje budził też okres umów, które zgodnie z nadesłanym przez NFZ aneksem miałyby być podpisane na czas nieokreślony.

Negocjacje trwały wiele tygodni, ponieważ musieliśmy właściwie rozpoznać i zadbać o potrzeby lekarzy rodzinnych zrzeszonych w Federacji, ale przede wszystkim o potrzeby naszych pacjentów i zapewnienie im ciągłości świadczeń. Wspólnie z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia wypracowaliśmy kompromis, który zgodnie z kluczowym zadaniem Federacji ma zapewnić ochronę bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów. Cieszymy się, że zawarte porozumienie wzmacnia jednocześnie medycynę rodzinną, która jako fundament systemu ochrony zdrowia powinna być odpowiednio zabezpieczona – mówi Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

Zespół Negocjacyjny FPZ doprowadził do porozumienia, które gwarantuje stabilne zabezpieczenie potrzeb pacjentów aż do kwietnia 2025 roku. Dodatkowo w ramach negocjacji zabezpieczono potrzeby dzieci oraz seniorów i osób cierpiących na choroby przewlekłe. Ustalone warunki odpowiadają na wyzwania związane ze wzrostem inflacji, dodatkowo upowszechniają narzędzia poprawiające jakość opieki w POZ. Jednym z nich ma być opieka koordynowana, która na obecnym etapie pozwala również małych podmiotom wdrażać projekt. W wyniku tych rozmów, NFZ zwiększy nakłady na POZ o około 420 mln zł.

Wieloletnie doświadczenie zarówno w prowadzeniu negocjacji, jak również poradni medycyny rodzinnej pozwoliło na przeprowadzenie trudnych, długotrwałych rozmów z Prezesem Funduszu, aż do uzyskania dobrego dla obydwu stron porozumienia. Teraz kluczowe będzie sprawne wdrożenie planowanych zmian. Wierzymy, że przyszłość medycyny rodzinnej w Polsce będzie się kształtować w oparciu o dialog ze środowiskiem, bo tylko w ten sposób można wypracować dobre, celowane rozwiązania, których beneficjentami są pacjenci. – dodaje Marek Twardowski, wiceprezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie, przewodniczący zespołu negocjacyjnego.

Obecnie kluczowa dla rozwoju medycyny rodzinnej, a tym samym zabezpieczenia potrzeb pacjentów jest opieka koordynowana w POZ. Federacja Porozumienie Zielonogórskie od wielu miesięcy przekonuje, że jest to proces i wymaga czasu. Uzyskane porozumienie powinno jednak rozwiać wiele wątpliwości. Dodatkowo planowane są szkolenia dla personelu placówek medycy rodzinnej.

Największym wrogiem zmian jest niewiedza. Wszyscy potrzebujemy szkoleń i wsparcia, bo tylko w ten sposób będziemy mogli wykorzystać cały zasób możliwości, jakie opieka koordynowana ze sobą niesie. Chodzi przecież o to, aby lekarze rodzinni mogli dać swoim pacjentom nowe, lepsze możliwości leczenia, a osobom z obszarów o utrudnionym dostępnie do opieki zdrowotnej te możliwości istotnie zwiększyć. – dodaje Tomasz Zieliński, wiceprezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

Powiązane artykuły
LEKARZSystem

Optometrysta od 26 marca zawodem medycznym

To dobra wiadomość przede wszystkim dla pacjentów, dla których uregulowane prawnie wymagania wobec optometrystów oznaczają większe bezpieczeństwo i pewność, że trafią na…
LEKARZSystem

2 na 3 Polaków nie wie, co robić w sytuacji zagrożenia

Dokumenty, lekarstwa, pieniądze, prowiant i telefon – właśnie to Polacy zabraliby ze sobą podczas szybkiej ewakuacji. Z kolei większość badanych otwarcie przyznaje,…
AktualnościSystem

Realizacja e-recept rocznych od 1 marca 2024 na nowych zasadach

Obowiązek wyliczania ilości wydawanego leku, środka spożywczego lub wyrobu medycznego zostanie przeniesiony z osoby realizującej receptę na system informatyczny. Do tej pory…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *