NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Aktualności

Powstał pierwszy Oddział Badań Wczesnych Faz

W Centrum Onkologii w Warszawie uruchomiono pierwszy w Polsce nowoczesny oddział badań klinicznych wczesnych faz dedykowany onkologii, dzięki czemu pacjenci onkologiczni będą mieli możliwość korzystania z innowacyjnych terapii, a polscy naukowcy szansę brać udział w rozwoju nowych leków.

Nowo powstały ośrodek jest pierwszą w Polsce jednostką realizującą onkologiczne badania przedkliniczne i kliniczne. fot. CO

Oddział Badań Wczesnych Faz powstał dzięki powołaniu Centrum Naukowo-Przemysłowego na podstawie umowy zawartej między Centrum Onkologii-Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie i firmą Roche Polska. Nowo powstały ośrodek jest pierwszą w Polsce jednostką realizującą onkologiczne badania przedkliniczne i kliniczne, wykorzystującą potencjał Centrum Onkologii-Instytutu oraz instytucji partnerskich.

Organizacja pierwszego w Polsce onkologicznego Oddziału Badań Wczesnych Faz wzorowana jest na doświadczeniach międzynarodowych ośrodków, dzięki czemu działalność nowo powstałego centrum może przyczynić się do wzmocnienia pozycji badawczo-rozwojowej Polski.

Centrum Naukowo-Przemysłowe umożliwia zdobycie unikalnego know-how przez polskich badaczy, którzy będą mogli aktywnie uczestniczyć we wszystkich etapach badań klinicznych nad rozwojem nowych leków onkologicznych. „Powstanie nowoczesnego Oddziału Badań Wczesnych Faz to zwieńczenie wieloletnich wysiłków i starań, by nasza kadra naukowa mogła dołączyć do grona wiodących badaczy w Europie i na świecie. Współpraca w ramach Centrum Naukowo-Przemysłowego daje szansę uzyskania efektu synergii zasobów zaangażowanych instytucji i znacznego zwiększenia potencjału badawczego m.in. w zakresie testowania innowacyjnych terapii, a następnie ich wdrażania – powiedział prof. dr hab. n. med. Jan Walewski, Dyrektor Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Realizowane w ramach Centrum Naukowo-Przemysłowego projekty wypełniają dotychczasową lukę w procesie tworzenia innowacyjnych leków i technologii medycznych w Polsce. „Współpracując z najlepszymi specjalistami w kraju i na świecie, mamy realną szansę wykorzystać dotychczasowy potencjał naszego ośrodka oraz zbudować odpowiednią atmosferę dla tworzenia innowacji medycznych służących naszym pacjentom i gospodarce całego kraju. Stworzenie Oddziału Badań Wczesnych Faz będzie prowadzić do podniesienia pozycji naukowej polskiej onkologii oraz zapewnienia nowych, unikalnych opcji terapeutycznych polskim chorym na nowotwory” – powiedział prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, Pełnomocnik Dyrektora ds. Badań Klinicznych, Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Oddział Badań Wczesnych Faz współtworzony jest przez wykwalifikowany zespół badaczy z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu badań klinicznych, współpracujący z badaczami z Klinik Narządowych Centrum Onkologii-Instytutu, zakładów diagnostycznych,  farmaceutami oraz naukowcami zaangażowanymi w badania przedkliniczne.

„Otwarcie Oddziału Badań Wczesnych Faz, dającego polskim naukowcom możliwość aktywnego uczestniczenia we wszystkich etapach badań nad rozwojem nowych leków onkologicznych, to wydarzenie bezprecedensowe. To idealny przykład symbiotycznej współpracy nauki z biznesem, w wyniku której powstają innowacje medyczne wspierające rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Zaangażowanie Roche Polska nie wyklucza jednocześnie współpracy Centrum Naukowo-Przemysłowego z innymi partnerami, chcącymi rozwijać innowacyjne projekty badawcze w nowo powstałym ośrodku. Naszą inwestycję w badania kliniczne wczesnych faz traktujemy jako długofalowe zobowiązanie wobec pacjentów, by nowe, skuteczne leki rozwijane w Polsce były dostarczane do pacjentów najszybciej, jak to możliwe” – powiedział Wiktor Janicki, Dyrektor Generalny Roche Polska.

„Uruchamiamy Oddział Badań Wczesnych Faz, dysponując pełnym zapleczem logistycznym i eksperckim. Powstaniu naszego ośrodka towarzyszyła wymiana doświadczeń, która zaowocowała nawiązaniem cennych relacji z instytutami badawczymi z Europy i Stanów Zjednoczonych. Nie byłoby to możliwe bez partnerskiej współpracy i zaangażowania zespołów Centrum Onkologii-Instytutu i Roche Polska. Pierwsi beneficjenci tej współpracy – nasi pacjenci – pojawią się na oddziale już na początku lipca br.” – powiedziała dr hab. n. med. Iwona Ługowska, kierownik Oddziału Badań Wczesnych Faz, koordynator Centrum Naukowo-Przemysłowego.

Na nowo powstałym oddziale prowadzone będą badania naukowe oceniające bezpieczeństwo i skuteczność nowoczesnych terapii. Ośrodek będzie prowadził badania kliniczne wczesnych faz, w tym: faz I/II, badań typu „Pierwsze podanie u człowieka” („first-in-human”), badań typu „proof-of-concept”, badań wymagających ścisłego monitorowania farmakokinetyki i/lub farmakodynamiki oraz badań nad biorównoważnością leków.

Powiązane artykuły
PACJENTAktualności

Tydzień dla Serca: 17-24 kwietnia 2024

To doskonała okazja, by nie tylko poszerzyć swoją wiedzę na temat tego wyjątkowego i niezwykle pracowitego narządu, ale również, by w praktyce…
LEKARZAktualnościCo? Gdzie? Kiedy?PACJENT

16 kwietnia to Światowy Dzień Głosu

Głos jest podstawowym narzędziem umożliwiającym i wspierającym funkcjonowanie współczesnego społeczeństwa opartego na komunikacji. Jego zaburzenia mają negatywny wpływ na wiele obszarów aktywności…
PACJENTAktualności

Pacjenci i neurolodzy czekają na program opieki koordynowanej

Każdego roku w Polsce na chorobę Parkinsona zapada niemal 8 tys. osób. Obecnie pacjentów zdiagnozowanych i leczonych jest ponad 90 tys. Nieco…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter