NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Wszechstronny lekarz

Poziom glikemii pozwala przewidzieć ryzyko zgonu u pacjentów z niewydolnością serca

Pacjenci zgłaszający się do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych z ostrą niewydolnością serca powinni mieć wykonywane badania poziomu glikemii w krwi – przekonują naukowcy na łamach prestiżowego czasopisma „The European Heart Journal”.

Badacze podkreślają, że chociaż cukrzyca jest znanym czynnikiem ryzyka dla rozwoju niewydolności serca, to pierwszy raz wykazano także zależność wskazującą, że niewydolność serca jest czynnikiem predysponującym do rozwoju cukrzycy. fot. Foto: Flickr (CC BY-SA 2.0) Helge V. Keitel

Z przeprowadzonego badania wynika, że oznaczenie poziomu cukru we krwi jest tanim i łatwym sposobem zidentyfikowania pacjentów kardiologicznych z wysokim ryzykiem przedwczesnej śmierci. Według analizy, pacjenci, u których wcześniej nie rozpoznano cukrzycy, ale odnotowany u nich poziom stężenia glukozy przekracza 6,1 mmola, znajdują się w grupie ryzyko nie tylko zachorowania na cukrzycę, ale również przedwczesnej śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych.

Kanadyjscy badacze z Centrum Kardiologicznego Petera Munka przeanalizowali wyniki 16524 pacjentów w wieku 70-85 lat, którzy w latach 2004-2007 trafiali na SORy z rozpoznaniem ostrej niewydolności serca. Ponad połowa z nich – 56 proc. – nie miała wcześnie rozpoznanej cukrzycy.

W badanej próbie okazało się, że pacjenci bez rozpoznanej cukrzycy byli obarczeni wyższym ryzykiem śmierci wywołanej dowolną przyczyną w trakcie 30 dni od incydentu niż pacjenci z rozpoznaną cukrzycą, a poziom tego ryzyka zależał od odnotowanej glikemii i wynosił odpowiednio: 26 proc. przy glikemii na poziomie 6,1-7,8 mmol/l i 50 proc. w przypadku, gdy glikemia wynosiła więcej niż 11,1 mmol/litr. Jednocześnie wraz z poziomiem glikemii rosło ryzyko zgonu w wyniku zdarzeń sercowo-naczyniowych: było o 28 proc. wyższe dla poziomów glikemii między 6,1-7,8 mmol/l i wzrastało dalej do 64 proc. dla poziomów glikemii między 9,4-11,1 mmol/l.

Profesor Douglas Lee, jeden z głównych autorów badania podkreślił, że wśród pacjentów bez wcześniejszego rozpoznania cukrzycy, większość z nich (51 proc.) miało prawidłowe wartości glikemii, ale nieco wyższe niż 6,1 mmol /l.
„Nasze wyniki sugerują, że wszystkich tych pacjentów należy poddać badaniom w kierunku rozpoznania cukrzycy przed ustaleniem dalszego postępowania terapeutycznego. Jeśli testy wykażą, że w szpitalu poziom glukozy we krwi na czczo nie jest podwyższony, wówczas powinni być oni pod stałym monitoringiem AOS pod kątem rozwoju cukrzycy” – ocenił badacz.

Jednocześnie poinformowano, że wśród 7249 pacjentów z wcześniej rozpoznaną cukrzycą, aż jedna trzecia grupy – czyli 2286 osób (31,5 proc.) – miała stężenie glukozy we krwi wyższe niż 11,1 mmol /l. W efekcie odnotowane u nich ryzyko zgonu w ciągu 30 dni od przyjazdu do szpitala z powodu niewydolności serca zwiększyło się o 48 proc. w porównaniu do grupy kontrolnej, a także mieli oni o 39 proc. zwiększone ryzyko hospitalizacji związanych z cukrzycą m.in. w wyniku hiperglikemii, czy zakażenia skóry i tkanek miękkich.

Powiązane artykuły
LEKARZWszechstronny lekarz

Nowoczesne kierunki diagnostyki głosu. Wskaźniki neurofizjologiczne

Głos jest złożonym zjawiskiem, a mechanizm jego wytwarzania wymaga współdziałania ze sobą wielu elementów. Mięśnie krtani są tylko jednym z elementów potrzebnych…
LEKARZWszechstronny lekarz

Ćwiczenia – nowa klasa leków w kardiomiopatii przerostowej

American College of Cardiology (ACC) i American Heart Association (AHA) właśnie opublikowały nowe wytyczne kliniczne dotyczące skutecznego postępowania u pacjentów, u których…
LEKARZWszechstronny lekarz

Szpiczak to coraz częściej choroba przewlekła

Dzięki nowym lekom i schematom leczenia dla coraz większej liczby pacjentów szpiczak plazmocytowy staje się chorobą przewlekłą. Warunkiem jest jednak wczesne zdiagnozowanie,…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter