NOWOŚĆ!Już dziś zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter! Zapisz się 

Co? Gdzie? Kiedy?

Przyszłość sektora farmaceutycznego w Polsce

Czy Polska sprawdza się jako atrakcyjne miejsce do inwestowania zagranicznych firm farmaceutycznych? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć prelegenci podczas debaty liderów branży medycznej i farmaceutycznej „The Future of Healthcare”, która odbyła się 26 marca w Hotelu Bristol w Warszawie. Przedstawiciele sektora zebrali się, by rozmawiać o przyszłości branży farmaceutycznej, polityce lekowej państwa oraz wpływie rozwoju technologicznego na transformację branży.

Spotkanie otworzyło wystąpienie dr n. farm. Leszka Borkowskiego, konsultanta ds. rynku leków amerykańskich funduszy inwestycyjnych, który podkreślał, że dobra współpraca to wzajemne empatyczne podejście partnerów stojących naprzeciwko siebie, czyli pacjentów i firm farmaceutycznych. Ekspert przekonywał również, że każdemu nowo wprowadzonemu lekowi na listę refundacyjną należy się wnikliwie przyjrzeć pod kątem skuteczności terapeutycznej oraz towarzyszącym niepożądanym działaniom. Dopiero na bazie tej wiedzy można skutecznie decydować o leczeniu konkretnym środkiem.

Głównym elementem spotkania była dyskusja panelowa prowadzona przez Prof. dr hab. n. med. Krzysztofa J. Filipiaka – Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Pierwsze pytanie odnośnie polityki lekowej państwa i dostępu do leków innowacyjnych zostało skierowane do Pani Aldony Zygmunt, Stakeholder Engagement, CEE Oncology, International Public Affairs z firmy Pfizer Polska, która na wstępnie podkreśliła istotność równego dostępu do rynku. Tylko wtedy bowiem można rozpocząć ciężką pracę nad inwestycją firmy innowacyjnej, zaczynając od współpracy ze środowiskiem akademickim, poszukiwaniem startupów i projektów, w które warto zainwestować. Zwrócona została też uwaga na to, iż decyzję inwestycyjną utrudnia brak przejściowych momentów udostępnienia leku pacjentom przed jego refundacją.

Kolejnym prelegentem był Pan Paul van Arkel, Prezes Novartis Poland, który na wstępnie w bardzo obrazowy sposób zwrócił uwagę na konieczność dofinansowania służby zdrowia. Porównał ją do najlepszego samochodu, który bez paliwa nie będzie w stanie ruszyć z miejsca. Prezes Novartis Poland podkreślił jednak, że optymistycznie patrzy w przyszłość, gdyż coraz więcej pieniędzy trafia do systemu zarówno ze strony państwa jak i prywatnych inwestorów. Sam Novartis zainwestował w Polsce ponad 700 mln PLN.

Z podobnymi zagadnieniami zmierzył się również Prezes Zarządu Polpharma Biuro Handlowe, Pan Sebastian Szymanek, który zaznaczył, iż należy sprowadzić jak najwięcej inwestycji opartych o firmy, gdzie ośrodek decyzyjny zlokalizowany będzie w Polsce. Prezes udowodnił również, iż Polpharma w pełni zasługuje na miano czempiona narodowego. Firma posiada największą produkcję i najwyższe zatrudnienie a jej miernikiem innowacyjności są nakłady na R&D na poziomie 200/300 mln PLN rocznie oraz 55 zarejestrowanych patentów w 2016 r. co uplasowało firmę na pierwszym miejscu w gronie firm komercyjnych.

Do pytania moderatora odnośnie stanu informatyzacji w ochronie zdrowia oraz tego kto zyska na tym najbardziej odniósł się Pan Tomasz Judycki – Wiceprezes Zarządu Atende Medica, Prezes Polskiej Izby Informatyki Medycznej. „Informatyzacja ochrony zdrowia w Polsce jest bardzo opóźniona biorąc pod uwagę doświadczenia sąsiednich krajów europejskich. W wrześniu się to nieco zmieni, ponieważ w całym kraju ruszy program e-recepty” – mówił Tomasz Judycki. Podkreślał, że najbardziej na tych zmianach zyskają pacjenci, których problemy z realizacją recept zostaną zniwelowane oraz lekarze, których praca zostanie znacznie przyśpieszona.

O kwestie formalno-prawne oraz tendencje na przyszłość zapytano także radcę prawnego kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Pana Jacka Myszko, który na wstępie wskazał pozytywny trend jakim jest nadążanie legislacji za rewolucyjnymi zmianami. Jako najważniejsze z nich wymienione zostały: implementowanie big data, dążenie do automatyzacji produkcji oraz wszelkiego rodzaju mariaże firm analizujących i gromadzących dane w celu przetworzenia ich i wyprowadzenia pewnych wzorców oraz tendencji na podstawie całej populacji.
Na koniec dyskusji panelowej głoś zabrał dr n. farm. Jerzy Borkowski, który zwrócił uwagę iż polityka lekowa państwa powinna być dostosowana do jego możliwości finansowych a także uwzględniać interesy wszystkich podmiotów tejże polityki.

W podsumowaniu inspirującej debaty, moderator prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak poprosił prelegentów o wymienienie najważniejszych problemów polityki lekowej. Wskazane zostały m.in.:
Zorganizowanie służby zdrowia, tak aby nie kosztowała coraz więcej a stała się bardziej efektywna
Nadążanie legislacji za zmianami
Dostęp do obiektywnych danych epidemiologicznych
Znalezienie efektywnych metod refundacji leków
Racjonalne i zbilansowane wydawanie pieniędzy na medycynę
Zwiększenie informatyzacji w małych placówkach i edukacja w wystawianiu e-recepty

Zwieńczeniem merytorycznej części debaty było wystąpienie Przewodniczącego Rady Klubu EC, prof. Michała Kleibera, który podkreślił istotność poruszonego tematu. Nawiązując do słów Pana Profesora, I połowa XX wieku należała do fizyki, II połowa do teleinformatyki, natomiast I połowa XXI wieku bezwzględnie należeć będzie do biomedycyny.

Powiązane artykuły
LEKARZCo? Gdzie? Kiedy?

Najnowsze osiągnięcia nauki i medycyny w otolaryngologii

Już niebawem w Nashville w stanie Tennessee (USA) podczas dorocznego spotkania AAO-HNSF 2023 & OTO Experience, które odbędzie się w dniach 30…
LEKARZCo? Gdzie? Kiedy?

Opieka neurologiczna w Polsce

Gdzie jest i dokąd zmierza polska neurologia? Jakie są jej największe sukcesy i jakie wyzwania stawia przed nią przyszłość? Na te pytania…
Co? Gdzie? Kiedy?LEKARZ

Święto polskiej neurologii

Dziś – 15 września 2023 roku – na Zamku Królewskim w Warszawie rozpoczął się Kongres Jubileuszowy Polskiej Neurologii, podczas którego Polskie Towarzystwo…
Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter